Актуални Новини, Новини

ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ НА КОМПОСТИРАЩА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА БИОРАЗГРАДИМИ ОТПАДЪЦИ В БЕРКОВИЦА

На 25 септември 2023 година, се състоя официална церемония за откриване на обект по проект № BG16M1OP002-2.005-0008 „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци в общините Берковица и Вършец“. Проектът е финансиран по процедура № BG16M1OP002-2.005 „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци“. Събитието се състоя на площадката на изградената инсталацията в местността Тутмата, отклонението за с. Мездрея.
Общата цел на проекта е да се намали количеството депонирани биоразградими отпадъци, генерирани на територията на общините Берковица и Вършец, чрез разделното събиране и оползотворяване на зелените битови отпадъци. Специфичната цел на проекта е да се осигури необходимата инфраструктура за разделно събиране и оползотворяване на зелените и/или биоразградими битови отпадъци в общините. По проекта ще бъде изградена компостираща инсталация за зелени и/или биоразградими отпадъци с капацитет 3696 т/г. Бенефициент по проекта е Община Берковица, а партньор е Община Вършец. Стойността на проекта е 3 865 472,95 лева .
По време на церемонията бе извършен тържествен водосвет за здраве и благоденствие от отец Захарий. Кметът на Община Берковица Димитранка Каменова приветства всички присъстващи и благодари на екипа и партньорите за ползотворното сътрудничество, благодарение на което реализирането на проекта вече е факт. На събитието присъстваха Георги Янкулов – Зам.-кмет на Община Вършец, Деян Еленков – Председател на Общински съвет – Берковица, Гергана Антонова и Атанас Георгиев – Заместник-кметове на Община Берковица, Биляна Стаменова – Секретар на Община Берковица, Красимир Спасов – представител на ДЗЗД „Биокомпостер“, Милен Каменов – представител на „Иск Инженеринг“ и „Консултал” ЕООД, служители на Общинска администрация – Берковица.