АКТУАЛНО

ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ НА РЕАЛИЗИРАН ПРОЕКТ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ИВАН ВАЗОВ-1872“ В ГРАД БЕРКОВИЦА

 

ЛогаМаяГ

На 4 септември 2019 г. се състоя церемонията по официалното откриване на обект по проект № BG16RFOP001-2.001-0087 „Повишаване енергийната ефективност на общинската културна инфраструктура в Община Берковица – Народно Читалище „Иван Вазов 1872“, гр. Берковица“  по административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № от ИСУН BG16RFOP001-2.001-0087-С02 и № РД-02-37-76/14.09.2016г. на МРРБ, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. по процедура на директно предоставяне BG16RFОР001-2.001 “Енергийна ефективност в периферните райони“ се финансират със средства от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие.

Официални гости на събитието бяха: инж. Милчо Доцов – кмет на Община Берковица, зам.-кметовете г-жа Ася Велиславова, г-н Радослав Найденов, г-жа Биляна Тодорова, г-жа Надя Тимчева – председател на читалищното настоятелство и г-н Борис Каракушев – представител на фирмата изпълнител.

Бенефициент по проекта е Община Берковица. Общата стойност на проекта е 1 468 065.26 лв., финансирани със средства от ОП „Региони в растеж” 2014-2020 г., от които европейското финансиране е в размер на 1 247 855.47  лева, а национално съфинансиране възлиза на 220 209.79 лв. Продължителността на проекта е 30 месеца и приключва на 24.10.2019 г.

Сградата, обект на интервенция, е дадена от общината безвъзмездно за ползване от общинската културна организация, тъй като читалището настанено в нея, е част от общинската културна инфраструктура на град Берковица. Сградата е оразмерена за среден тип читалищен дом със зрителна зала до 350 места и е за предоставяне на културни услуги, съгласно действащите норми за проектиране на такива сгради през 1960 г. Има осигурен един брой санитарен възел за хора с увреждания и трудноподвижни хора. Застроената площ на сградата е 1385 кв.м., а разгънатата застроена площ е 4100 кв.м.

Основна цел на проекта е осигуряването на модерна и ефективна културна инфраструктура в подкрепа на балансираното и устойчивото развитие на община Берковица и да се повиши енергийната ефективност на публичната културна инфраструктура в град Берковица като опорен център от 4-то ниво на националната полицентрична система..

По проекта са изпълнени следните дейности:

        Изпълнение на инженеринг (проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на строителни и монтажни дейности) по внедряване на мерки за повишаване на енергийната ефективност в жилищната сграда с изпълнител ДЗЗД “БЕРКОВИЦА 2017”, който включваше следните строително – монтажни работи:

 • Извършена изолация на покрив.
 • Монтирана е соларна инсталация за топла вода.
 • Извършена топлинна изолация на външните стени и подмяна на неподменената дограма.
 • Проектирано и изпълнено ново енергоефективно изкуствено осветление за общите части.
 • Изградена достъпна среда за хора в неравностойно положение.
 • Подменени са старите отоплителни котли с нови на пелети
 • Подменено е с ново евакуационното осветление на сградата
 • Подменена е канализацията в сутерена
 • Доставена и монтирана нова мълниезащита на сградата
 • Освежени са стените и подовете на сградата

Стойността на договора с фирма ДЗЗД “БЕРКОВИЦА 2017”, за възлагане на дейностите по инженеринг е в размер на 1 132 525.00 лв. без ДДС.

     Изпълнение на строителен надзор и оценка на съответствието на инвестиционния проект – с изпълнител ДЗЗД Консорциум Мултиплекс Инженеринг-Лайф Енерджи.

    Дейности по организация и управление на проекта

   Осъществяване на дейности по публичност и информираност с изпълнител „ДИГИТАЛЕ“ ЕООД

ПОСТИГНАТИ ЦЕЛИ ОТ РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ПРОЕКТА за сграда на Народно Читалище „Иван Вазов 1872“ гр. Берковица са:

 1. Достигане на енергопотребление „В“ в сграда от културната инфраструктура;
 2. Намаляване на разходите за енергия на обществена сграда с културно предназначение, собственост на община Берковица;
 3. По-високо ниво на енергийната ефективност на сградата на читалището, което пряко ще допринесе за намаляване на крайното енергийно потребление и косвено – за намаляване на емисиите на парникови газове в град Берковица;
 4. Постигане на индикативните национални цели за пестене на енергия за 2020 г., заложени в Националния план за действие за енергийна ефективност 2014-2020 г.;
 5. Осигуряване на по-добро качество на въздуха, условия за живот и работна среда в град Берковица в съответствие с критериите за устойчиво развитие;
 6. Подобряване на експлоатационните характеристики за удължаване на жизнения цикъл на сградата на народното читалище в град Берковица;
 7. Запазване на традиционните функции на град Берковица, свързани с предлагане на обществени услуги, не само за местното население, но също и за населението на околните периферни райони;

С реализираните енергоспестяващите мерки, проектът постига спестовен ефект от 573 000 КWh/годишно – намалено количество на енергия и редуциране на парниковите емисии с 159т/годишно.

В края на церемонията бе прерязана лентата на обновената сграда.

 

Този документ е създаден в рамките на проект „Повишаване енергийната ефективност на общинската културна инфраструктура в Община Берковица – Народно Читалище „Иван Вазов 1872“, гр. Берковица“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Берковица и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

BG16RFOP001-2.001-0087-C01 „Повишаване енергийната ефективност на общинската културна инфраструктура в Община Берковица – Народно Читалище „Иван Вазов 1872“, гр. Берковица“ по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020г.

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on google
Google+
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email

МОЖЕ БИ ВИ ИНТЕРЕСУВА И :

Лого Община Берковица
Актуални Новини

СПИСЪК НА МАТЕРИАЛИТЕ, КОИТО ЩЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ В КОМИСИИТЕ И НА СЕСИЯ НА ОбС – БЕРКОВИЦА НА 27.01.2023 г.

КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИКА, ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА25 януари 2023 г. (сряда) – 14:00 часа 1.Докладна РД-92-00-2272 относно приемане на годишен

ВИЖТЕ ОЩЕ »
Лого Община Берковица
Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА С ОДОБРЕН ПРОЕКТ ПО ЦЕЛЕВАТА ПРОГРАМА „ПАТРОНАЖНА МОБИЛНОСТ ЗА ДОСТАВКА НА ТОПЪЛ ОБЯД“

На 12.01.2023 г. бе подписан Договор за съвместна дейност между фонд „Социална закрила“ и Община Берковица по Целева програма „Патронажна

ВИЖТЕ ОЩЕ »
Лого Община Берковица
Нац. програма по енергиина ефективност

Енергийна ефективност на жилищни сгради по Национален план за възстановяване и устойчивост

1.Информация за кандидатстване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради 2.Насоки за кандидатстване по процедура Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване

ВИЖТЕ ОЩЕ »
ПОПУЛЯРНИ ЕТИКЕТИ
covid-19 (28) Бюджет (7) Кмет на Община Берковица (12) ЛПГ (7) Образование (35) Община Берковица (261) Общинска администрация-Берковица (23) Общински съвет-Берковица (18) Обява (7) Природни забележителности (20) СУТ (17) административни услуги (13) берковица (10) берковската духова музика (5) детска градина (6) детски градини (6) дневен ред (5) докладна (4) екологична оценка (4) енергийна ефективност (5) заповед (7) заповеди на кмета (23) информационна среща (4) кмет берковица (6) кмет община берковица (5) конкурс (8) културни забележителности (16) общинска администрация (54) общински съвет - берковица (6) обява община берковица (4) обявление (47) основни училища (5) отдел строителство (4) поздравителен адрес (18) приложно колоездене (4) програми (6) проект (9) противоепидемични мерки (27) редовна сесия (6) счетоводна политика (5) съветници (8) съобщение (7) транспорт (4) туризъм (31) услуги (13)
QR Code

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ - АКТУАЛНО

Лого Община Берковица
Актуални Новини

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация – Берковица уведомява всички кандидати, подали заявление за длъжността „Домашен помощник“ по проект № BG05SFPR002-2.001-0115-С01 „Грижа в дома

ВИЖТЕ ОЩЕ »
Отчет на кмета
Актуални Новини

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МАНДАТНАТА ПРОГРАМА НА КМЕТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ЗА 2022 ГОДИНА

Уважаеми г-н председател,Уважаеми общински съветници,Уважаеми съграждани, Преди четири години приех предизвикателството да бъда кмет на Община Берковица, водена от убеждението,

ВИЖТЕ ОЩЕ »

Запишете се за нашия Е-Бюлетин

Newsletter - Община Берковица

Имате Въпроси?
С радост ще Ви отговорим!

Facebook Twitter Email Pinterest linkedin WhatsApp WhatsApp Telegram Viber
Този уебсайт използва бисквитки за подобряване на посетителското преживяване. Използвайки уебсайта Вие се съгласявате с тяхното приложение в законовите рамки.