Актуални Новини

ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ НА ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА В БЕРКОВИЦА

В Берковица на 16 юни 2014 г. бе открит Център за обществена подкрепа. В присъствието на медии, лично кметът Димитранка Каменова и зам. областният управител Милен Гечовски символично прерязаха лентата на центъра, който бе осветен от архимандрит Йоан и отец Евгени. Сред официалните гости бяха и народните представители инж. Петър Якимов, Златко Тодоров и д-р Илиян Тимчев, председателят на ОбС инж. Юлиян Иванов, зам. кметовете Гергана Антонова и Радослав Найденов, Стефка Александрова-Директор на Регионална дирекция за социално подпомагане, директори на училища и социални заведения и др. Кметът на общината приветства гостите като им благодари за изключителното съдействие и разбиране.

Амбиция на ЦОП Берковица ще бъде подобряване качеството на живот и социалните умения на децата в риск и техните семейства чрез прилагане на нови, устойчиви и комплексни подходи в работа с уязвимите групи с цел превенция на социалното изключване и преодоляване на неговите последици. Развитието на интегриран комплекс от услуги ще се базира и на устойчивото взаимодействие между партньорите, работещи в сферата на закрила на детето. 6-членен екип ще предоставя услуги за деца и семейства в риск. Специалистите ежедневно ще помагат на нуждаещите се от тази социална услуга. Програмата завърши с празничен концерт.