АКТУАЛНО

О Б Я В А

за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища,

в страната и в чужбина за времето от  18.11.2013 г. до  14.12.2013 г. в

61-ва механизирана бригада – Карлово и

2-ра механизирана бригада – Стара Загора.

 

1. Със заповед № ОХ-552/05.08.2013 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански, средни или висши училища, във военни формирования от Сухопътните войски, както следва:

1.1. За 61-ва механизирана бригада, 235 длъжности както следва:

 1.1.1. За военно формирование 44370 – Карлово, 50 длъжности:

Наименование на вакантната длъжност

Брой

Изисквания на длъжността

Изисквания за минимално образование и квалификация

Ниво на достъп до класифицирана информация

Допълнителни изисквания

Оператор на подвижен команден пункт

5

Средно образование със специалност “Съобщителна техника”

Поверително

 

Мерач на ЗУ-23-2

2

Средно образование

Служебно ползване

 

Поставач на ЗУ-23-2

4

Средно образование

Служебно ползване

 

Пълнач на ЗУ-23-2

3

Средно образование

Служебно ползване

 

Механик водач  на МТЛБ

2

Средно образование

Поверително

Шофьор кат. “С” или Свидетелство за управление на МТЛБ

Механик водач  на МТЛБ

1

Средно образование

Служебно ползване

Шофьор кат. “С” или Свидетелство за управление на МТЛБ

Шофьор

16

Средно образование

Служебно ползване

Шофьор кат. “С”

Шофьор

1

Средно образование

Служебно ползване

Шофьор кат. “С” и “Д”

Стрелец-зенитчик

6

Средно образование

Служебно ползване

 

Завеждащ хранилище за бойни припаси

1

Средно образование

Служебно ползване

Шофьор кат. “С”

Завеждащ хранилище за  продоволствие и видове имущества

1

Средно образование

Служебно ползване

Шофьор кат. “С”

Завеждащ хранилище за гориво-смазочни материали

1

Средно образование

Служебно ползване

Шофьор кат. “С”

Техник по ремонта на бронетанкова техника

1

Средно образование

Служебно ползване

Шофьор кат. “С+Е”

Техник по ремонта на автотракторна техника

1

Средно образование

Служебно ползване

Шофьор кат. “С+Е”

Техник по ремонта на автотракторна техника

1

Средно образование

Служебно ползване

Шофьор кат. “С”

Техник по ремонта на въоръжение

1

Средно образование

Служебно ползване

Шофьор кат. “С”

Заварчик

1

Средно образование със специалност “Заварчик” или курс за заварчик

Служебно ползване

Шофьор кат. “С”

Помощник-готвач

1

Средно образование със специалност “Готвач” или курс за готвачи

Служебно ползване

 

Пожарникар

1

Средно образование

Служебно ползване

 

 

Телефон за информация – 0335 94590, вътр. 33267

  1.1.5. За военно формирование 48340 – Карлово, 23 длъжности:

Наименование на вакантната длъжност

Брой

Изисквания на длъжността

Изисквания за минимално образование и квалификация

Ниво на достъп до класифицирана информация

Допълнителни изисквания

Шофьор-агрегатчик

2

Средно образование

Поверително

Шофьор кат. “С”

Оператор в разчет на бойна машина

4

Средно образование

Поверително

 

Поставач на ЗУ-23-2

1

Средно образование

Поверително

 

Пълнач на ЗУ-23-2

2

Средно образование

Поверително

 

Разузнавач

1

Средно образование

Поверително

 

Пожарникар

1

Средно образование

Поверително

Шофьор кат. “С”

Шофьор

10

Средно образование

Служебно ползване

Шофьор кат. “С”

Механик

2

Средно образование

Служебно ползване

Шофьор кат. “С”

 Телефон за информация – 0335 94590, вътр. 33106

1.1.2. За военно формирование 34840 – Карлово, 4 длъжности:

Наименование на вакантната длъжност

Брой

Изисквания на длъжността

Изисквания за минимално образование и квалификация

Ниво на достъп до класифицирана информация

Допълнителни изисквания

Механик водач – МТЛБ

2

Средно образование

Служебно ползване

Шофьор категория “С” или Свидетелство за управление на МТЛБ

Механик водач на БМП

2

Средно образование

Служебно ползване

Шофьор категория “С” или Свидетелство за управление на БМП

 Телефон за информация – 0335 94590, вътр. 33171

 1.1.3. За военно формирование 42000 – Карлово, 8 длъжности:

Наименование на вакантната длъжност

Брой

Изисквания на длъжността

Изисквания за минимално образование и квалификация

Ниво на достъп до класифицирана информация

Допълнителни изисквания

Механик водач  на БМП

5

Средно образование

Служебно ползване

Шофьор категория “С” или Свидетелство за управление на БМП

Механик водач  на МТЛБ

3

Средно образование

Служебно ползване

Шофьор кат. “С” или Свидетелство за управление на МТЛБ

 Телефон за информация – 0335 94590, вътр. 33096

  1.1.4. За военно формирование 38680 – Карлово, 48 длъжности:

Наименование на вакантната длъжност

Брой

Изисквания на длъжността

Изисквания за минимално образование и квалификация

Ниво на достъп до класифицирана информация

Допълнителни изисквания

Осветител

1

Средно образование

Служебно ползване

Шофьор кат. “С”

Техник по ремонта на БМП

3

Средно образование със специалност „Двигатели с вътрешно горене”

Служебно ползване

Шофьор кат. “С”

Техник по ремонта на МТЛБ

1

Средно образование със специалност „Двигатели с вътрешно горене”

Служебно ползване

Шофьор кат. “С”

Техник по ремонта на електрооборудването на МТЛБ

1

Средно образование със специалност „Двигатели с вътрешно горене”

Служебно ползване

Шофьор кат. “С”

Техник по ремонта на колесна автотракторна техника

3

Средно образование със специалност „Двигатели с вътрешно горене”

Служебно ползване

Шофьор кат. “С”

Техник по ремонта на електрооборудване на колесна автотракторна техника

1

Средно образование със специалност „Двигатели с вътрешно горене”

Служебно ползване

Шофьор кат. “С”

Техник по ремонт на стрелково оръжие, артилерийска материална част и контролно измервателни прибори

4

Средно образование

Служебно ползване

Шофьор кат. “С”

Дърводелец

1

Средно образование

Служебно ползване

Шофьор кат. “С”

Електрогазозаварчик

1

Средно образование със специалност „Електодъгово заваряване”

Служебно ползване

Шофьор кат. “С”

Стругаро-фрезист

1

Средно образование със специалност „Студена обработка”

Служебно ползване

Шофьор кат. “С”

Шлосер

1

Средно образование със специалност „Студена обработка”

Служебно ползване

Шофьор кат. “С”

Техник по ремонта на електроагрегати и генератори

1

Средно образование със специалност „Електрообзавеждане на промишлени предприятия”

Служебно ползване

Шофьор кат. “С”

Шофьор

15

Средно образование

Служебно ползване

Шофьор кат. „С”, свидетелство за превоз на опасни товари ADR

Хлебопекар

2

Средно образование със специалност „Готвач” или курс за готвачи

Служебно ползване

Шофьор кат. “С”

Готвач

8

Средно образование със специалност „Готвач” или курс за готвачи

Служебно ползване

Шофьор кат. “С”

Лаборант

3

Средно образование

Служебно ползване

Шофьор кат. “С”

Механик водач  на МТЛБ

1

Средно образование

Поверително

Шофьор кат. “С” или Свидетелство за управление на МТЛБ

 Телефон за информация – 0335 94590, вътр. 33206

 1.1.6. За военно формирование 54890 – Казанлък, 40 длъжности:

Наименование на вакантната длъжност

Брой

Изисквания на длъжността

Изисквания за минимално образование и квалификация

Ниво на достъп до класифицирана информация

Допълнителни изисквания

Сапьор

5

Средно образование

Служебно ползване

 

Шофьор

5

Средно образование

Служебно ползване

Шофьор кат. “С”

Шофьор

2

Средно образование

Служебно ползване

Шофьор кат. “С+Е” и „Д”

Шофьор

1

Средно образование

Служебно ползване

Шофьор кат. “С+Е”, „Д” и свидетелство за превозване на опасни товари /АДР/

Шофьор – агрегатчик

5

Средно образование

Служебно ползване

Шофьор кат. “С+Е”

Шофьор – химик

4

Средно образование

Служебно ползване

Шофьор кат. “С+Е”

Екскаваторчик

1

Средно образование

Служебно ползване

Шофьор кат. “С”

Водач на земекопна машина

2

Средно образование

Служебно ползване

Шофьор кат. “С”

Химик – разузнавач

3

Средно образование

Служебно ползване

 

Механик – водач на инженерна машина

5

Средно образование

Служебно ползване

Шофьор кат. “С” или Свидетелство за управление на инженерни машини

Механик – водач на МТЛБ

2

Средно образование

Служебно ползване

Шофьор кат. “С” или Свидетелство за управление на МТЛБ

Химик – санитар

2

Средно образование

Служебно ползване

Шофьор кат. “С”

Химик – дегазатор

2

Средно образование

Служебно ползване

Шофьор кат. “С”

Техник по ремонта на автотракторна техника

1

Средно образование със специалност механотехника

Служебно ползване

Шофьор кат. “С+Е”

 Телефон за информация – 0431 68822, вътр. 43084

 

1.1.8. За военно формирование 22180 – Казанлък, 4 длъжности:

 

Наименование на вакантната длъжност

Брой

Изисквания на длъжността

Изисквания за минимално образование и квалификация

Ниво на достъп до класифицирана информация

Допълнителни изисквания

Механик-водач на БМП

3

Средно образование

Служебно ползване

Шофьор категория “С” или Свидетелство за управление на БМП

Механик водач – МТЛБ

1

Средно образование

Служебно ползване

Шофьор кат. “С” или Свидетелство за управление на МТЛБ

  

Телефон за информация – 0431 68822, вътр. 43014

 

 

 

1.1.7. За военно формирование 54880 – Казанлък, 25 длъжности:

Наименование на вакантната длъжност

Брой

Изисквания на длъжността

Изисквания за минимално образование и квалификация

Ниво на достъп до класифицирана информация

Допълнителни изисквания

Разузнавач

3

Средно образование

Поверително

Шофьор кат. “С”

Шофьор-радиотелеграфист

6

Средно образование

Поверително

Шофьор кат. “С”

Радиотелефонист

2

Средно образование

Поверително

Разузнавач

2

Средно образование

Поверително

Радиооператор

1

Средно образование

Поверително

Шофьор

7

Средно образование

Поверително

Шофьор кат. “С”

Шофьор

4

Средно образование

Служебно ползване

Шофьор кат. “С”, свидетелство за превоз на опасни товари /АДР/

 

Телефон за информация – 0431 68822, вътр. 43105

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.9. За военно формирование 38640 – Казанлък, 33 длъжности:

Наименование на вакантната длъжност

Брой

Изисквания на длъжността

Изисквания за минимално образование и квалификация

Ниво на достъп до класифицирана информация

Допълнителни изисквания

Механик – водач 

2

Средно образование

Служебно ползване

Шофьор кат. “С” или Свидетелство за управление на МТЛБ

Мерач  на 122 мм самоходна гаубица “Гвоздика”

3

Средно образование

Служебно ползване

 

Радиотелефонист

2

Средно образование

Поверително

 

Преден наблюдател

3

Средно образование

Служебно ползване

 

Пълнач на 122 мм самоходна гаубица “Гвоздика”

6

Средно образование

Служебно ползване

 

Шофьор

7

Средно образование

Служебно ползване

Шофьор кат. “С+Е”

Шофьор

1

Средно образование

Служебно ползване

Шофьор кат. „С” и „D”

Подавач на 122 мм самоходна гаубица “Гвоздика”

7

Средно образование

Служебно ползване

 

Техник по ремонт на комуникационна и информационна техника

1

Средно образование, компютърна грамотност

Служебно ползване

Шофьор кат. “С+Е”

Помощник-готвач

1

Средно образование със специалност „Готвач” или курс за готвачи

Служебно ползване

Шофьор кат. “С+Е”

 

Телефон за информация – 0431 68822, вътр. 43051

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. За 2-ра механизирана бригада, 135 длъжности както следва:

 

1.2.1. За военно формирование 52740 – Хасково, 20 длъжности:

Наименование на вакантната длъжност

Брой

Изисквания на длъжността

Изисквания за минимално образование и квалификация

Ниво на достъп до класифицирана информация

Допълнителни изисквания

Гранатометчик

3

Средно образование

Служебно ползване

 

Помощник-гранатометчик

7

Средно образование

Служебно ползване

 

Мерач на картечница

1

Средно образование

Служебно ползване

 

Мерач-оператор

3

Средно образование

Служебно ползване

 

Механик-водач на МТЛБ

1

Средно образование

Служебно ползване

Шофьор кат. “С” или свидетелство за управление на МТЛБ

Лаборант

2

Средно образование

Служебно ползване

Шофьор кат.”С”

Шофьор

2

Средно образование

Служебно ползване

Шофьор кат. “С+Е” и свидетелство за превозване на опасни товари /АДР/

Ескаваторчик

1

Средно образование със специалност Ескаваторчик или курс/правоспособност за ескаваторчик

Служебно ползване

Шофьор кат.”С”

 

Телефон за информация – 038 622725, вътр. 38008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2. За военно формирование 54140 – Стара Загора, 50 длъжности:

Наименование на вакантната длъжност

Брой

Изисквания на длъжността

Изисквания за минимално образование и квалификация

Ниво на достъп до класифицирана информация

Допълнителни изисквания

Шофьор

2

Средно образование

Служебно ползване

Шофьор кат. “С”

Химик – разузнавач

1

Средно образование

Служебно ползване

Шофьор кат.”С”

Шофьор – химик

1

Средно образование

Служебно ползване

Шофьор кат. “С”

Електромеханик по ремонт на бронетанкова и инженерна техника

1

Средно образование със специалност “Електротехника”

Служебно ползване

Шофьор кат. “С”

Механик по ремонт на бронетанкова и инженерна техника

3

Средно образование с техническа специалност

Служебно ползване

Шофьор кат. “С”

Механик по ремонт на стрелково оръжие, артилерийска материална част и контролно-измервателни прибори

2

Средно образование с техническа специалност

Служебно ползване

Шофьор кат. “С”

Механик по ремонт на зенитно-ракетно въоръжение и радиолокационна техника

3

Средно образование с техническа специалност

Служебно ползване

Шофьор кат. “С”

Механик по ремонт на технически средства за ЯХБЗ

1

Средно образование с техническа специалност

Служебно ползване

Шофьор кат. “С”

Електромеханик по ремонт на автомобилна техника

1

Средно образование със специалност “Електротехника”

Служебно ползване

Шофьор кат. “С”

Автомеханик

3

Средно образование

Служебно ползване

Шофьор кат. “С”

Електрогазозаварчик

2

Средно образование, правоспособност за електрогазозаварчик

Служебно ползване

Шофьор кат. “С”

Стругар-шлосер

1

Средно образование със специалност “Студена обработка”

Служебно ползване

Шофьор кат. “С”

Автотенекеджия

1

Средно образование

Служебно ползване

Шофьор кат.”С”

Шофьор

23

Средно образование

Служебно ползване

Шофьор кат. “С”

Шофьор-автокранист

1

Средно образование

Служебно ползване

Шофьор кат. “С”, свидетелство за управление на автокран

Готвач

3

Средно образование със специалност “Готвач” или курс за готвач

Служебно ползване

Шофьор кат. “С”

Санитар

1

Средно образование

Служебно ползване

Шофьор кат. “С”

 

Телефон за информация – 042 615921 и 615822,  вътр. 42010, 42011

1.2.3. За военно формирование 54100 – Ямбол, 25 длъжности:

 

Наименование на вакантната длъжност

Брой

Изисквания на длъжността

Изисквания за минимално образование и квалификация

Ниво на достъп до класифицирана информация

Допълнителни изисквания

Механик-водач на САУ

5

Средно образование

Служебно ползване

Шофьор кат. “С” или свидетелство за управление на САУ

Механик-водач на МТЛБ

2

Средно образование

Служебно ползване

Шофьор кат. “С” или свидетелство за управление на МТЛБ

Мерач на 122мм самоходна гаубица “Гвоздика”

2

Средно образование

Служебно ползване

 

Пълнач на 122мм самоходна гаубица “Гвоздика”

6

Средно образование

Служебно ползване

 

Подавач на 122мм самоходна гаубица “Гвоздика”

5

Средно образование

Служебно ползване

 

Майстор по ремонт на автотракторна техника

1

Средно техническо образование

Служебно ползване

Шофьор кат. “С”

Майстор по ремонт на бронетанкова техника

1

Средно техническо образование

Служебно ползване

Шофьор кат. “С”

Майстор по ремонт на артилерийска материална част, стрелково оръжие и оптични прибори

1

Средно техническо образование

Служебно ползване

Шофьор кат. “С”

Майстор по ремонт на ел. оборудване

1

Средно техническо образование

Служебно ползване

Шофьор кат. “С”

Стругар

1

Средно образование със специалност  „Студена обработка”или курс

Служебно ползване

Шофьор кат. “С”

 

 

Телефон за информация – 046 661995 и 664234,  вътр. 47360

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.4. За военно формирование 52590 – Ямбол, 40 длъжности:

Наименование на вакантната длъжност

Брой

Изисквания на длъжността

Изисквания за минимално образование и квалификация

Ниво на достъп до класифицирана информация

Допълнителни изисквания

Автоматчик

5

Средно образование

Служебно ползване

 

Гранатометчик

9

Средно образование

Служебно ползване

 

Помощник-гранатометчик

8

Средно образование

Служебно ползване

 

Мерач на картечница

4

Средно образование

Служебно ползване

 

Мерач-оператор

1

Средно образование

Служебно ползване

 

Номер от разчет на 120мм самоходна минохвъргачка

9

Средно образование

Служебно ползване

 

Шофьор

4

Средно образование

Служебно ползване

Шофьор кат. “С+Е” и свидетелство за превозване на опасни товари /АДР/

 

Телефон за информация – 046 661995 и 664234,  вътр. 47311

 

 

2. Кандидатите за посочените по-горе вакантни длъжности следва да подадат заявление до командира на 61-ва или 2-ра механизирана бригада, чрез структурите на Централно военно окръжие (ЦВО) до 11.10.2013 г. с приложени към него:

2.1. Автобиография;

2.2. Копие от диплома за завършено образование;

2.3. Копие на документ за трудов стаж (ако притежават такъв);

2.4. Лична амбулаторна карта с отразен актуален здравословен статус;

2.5. Експертно решение, удостоверяващо годността за военна служба, издадено от Централната военномедицинска комисия (ЦВМК) към Военномедицинска академия (ВМА);

2.6. Свидетелство за съдимост;

2.7. Декларация за наличие на обстоятелствата по чл. 141, ал. 1, т. 5, 6 и 7 от Закона за отбраната и въоръжените сили;

2.8. Декларация, че желаят да бъдат приети на военна служба с по-ниско военно звание от притежаваното от тях в резерва (ако имат такова);

2.9. Удостоверение от съответната структура на ЦВО, където се водят на военен отчет, от което да е видно основанието за освобождаване от военна служба (при условие, че са изпълнявали военна служба);

2.10. Удостоверение от съответната структура на ЦВО, където се водят на военен отчет, от което да е видно, че са на служба в доброволния резерв по Закона за резерва на въоръжените сили на Република България (при условие, че са сключили договор за служба в доброволния резерв);

2.11. Други документи, съобразно изискванията на конкурса (Копие от свидетелството за правоуправление на МПС, за завършени курсове и др.).

 

3. Кандидатите да попълват заявленията четливо с печатни букви и да посочат актуален адрес за кореспонденция, ако той е различен от постоянния им адрес. По възможност да се посочва e-mail и телефон за връзка.

 

4. В заявлението си кандидатите могат да посочват до три длъжности, само в една механизирана бригада.

 

5. До 29.10.2013 г. структурите на Централното военно окръжие (ЦВО) изпращат до командирите на 2-ра механизирана бригада – Стара Загора и 61-ва механизирана бригада – Карлово заявленията на кандидатите.

Съгласно т. 12.2. от заповед № ОХ-552/05.08.2013г. на министъра на отбраната, структурите на ЦВО следва да изпращат само заявленията с комплектовани по т. 2 документи на кандидатите, които отговарят на изискванията на конкурса.

 

6. Със заповед № ОХ-552/05.08.2013 г. на министъра на отбраната на Република България, са определени длъжностни лица отговорни за провеждане на конкурсите, както следва:

6.1. Командирът на 61-ва механизирана бригада – Карлово за длъжностите във военни формирования 44370–Карлово, 34840–Карлово, 42000–Карлово, 48340–Карлово, 38680–Карлово, 22180–Казанлък, 54880–Казанлък, 54890–Казанлък и 38640–Казанлък.

6.2. Командирът на 2-ра механизирана бригада – Стара Загора за длъжностите във военни формирования 54140–Стара Загора, 52740–Хасково, 52590–Ямбол и 54100–Ямбол.

 

7. Конкурсите ще се проведат от 09:00 часа, както следва:

7.1. За 2-ра механизирана бригада:

7.1.1. За в. ф. 52740 – Хасково от 18.11.2013 г. до 22.11.2013 г., във                        в. ф. 52740 – Хасково.

7.1.2. За в. ф. 52590 – Ямбол и в. ф. 54100 – Ямбол от 25.11.2013 г. до 06.12.2013 г., във в. ф. 52590 – Ямбол.

7.1.3. За в. ф. 54140 – Стара Загора от 09.12.2013 г. до 14.12.2013 г., във в. ф. 24150 – Стара Загора.

7.2. За 61-ва механизирана бригада:

7.2.1. За в. ф. 22180 – Казанлък, в. ф. 54880 – Казанлък,                                    в. ф. 54890 – Казанлък и в. ф. 38640 – Казанлък от 18.11.2013 г. до 29.11.2013 г, във в. ф. 22180 – Казанлък.

7.2.2. За в. ф. 44370 – Карлово, в. ф. 34840 – Карлово, в. ф. 42000 – Карлово, в. ф. 48340 – Карлово и в. ф. 38680 – Карлово от 02.12.2013 г. до 14.12.2013 г. във в. ф. 34750 – Карлово.

 

8. Конкурсът включва изпит по физическа подготовка, изпит–тест за обща култура и събеседване.

8.1. Изпитът по физическа подготовка на кандидатите ще се проведе чрез определяне на качествата им за сила (лицеви опори и коремни преси), бързина (бягане совалка 10х10 м.) и издръжливост (крос 1000 м.) по нормативи определени в „Единен армейски тест” за военнослужещи във Въоръжените сили на Република България, както следва:

 

                                                             НОРМАТИВ № 1

                            ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОРЕМНИ ПРЕСИ ЗА 1 МИНУТА

 

 

Възрастова група

Брой пъти

I

II

III

 

До 21г.

22-26г.

27-31г.

 

М

Ж М Ж М Ж

81

100   

 

 

 

 

 

80

98   

 

100

 

 

 

79

96   

 

98

 

 

 

78

94

100    

96

 

 

 

77

92

98   

94     

 

 

 

76

90

96

92    

100

 

 

75

88

94

90    

98    

 

 

74

86

92

88   

96    

100

 

73

84

90

86

94    

98

 

72

82

88

85

92   

96     

 

71

80

86

84

90

94    

 

70

78

84

83

88

92    

  

69

77

82

82

86

90   

100  

68

76

80

81

84

88

98   

67

75

78

80

82

86

96   

66

74

76

79

81

84

94

65

73

75

78

80

83

92

64

72

74

77

79

82

90

63

71

73

76

78

81

88

62

70

72

75

77

80

86

61

69

71

74

76

79

84

60

68

70

73

75

78

82

59

67

69

72

74

77

80

58

66

68

71

73

76

78

57

65

67

70

72

75

77

56

64

66

69

71

74

76

55

63

65

68

70

73

75

54

62

64

67

69

72

74

53

61

63

66

68

71

73

52

60

62

65

67

70

72

51

59

61

64

66

69

71

50

58

60

63

65

68

70

49

57

59

62

64

67

69

48

56

58

61

63

66

68

47

55

57

60

62

65

67

46

54

56

59

61

64

66

45

53

55

58

60

63

65

44

52

54

57

59

62

64

43

51

53

56

58

61

63

42

50

52

55

57

60

62

41

49

51

54

56

59

61

40

48

50

53

55

58

60

39

47

49

52

54

57

59

38

46

48

51

53

56

58

37

45

47

50

52

55

57

36

44

46

49

51

54

56

35

43

45

48

50

53

55

34

42

44

47

49

52

54

33

41

43

46

48

51

53

32

40

42

45

47

50

52

31

39

41

44

46

49

51

30

38

40

43

45

48

50

29

37

39

42

44

47

49

28

36

38

41

43

46

48

27

35

37

40

42

45

47

26

34

36

39

41

44

46

25

33

35

38

40

43

45

24

32

34

37

39

42

44

23

31

33

36

38

41

43

22

30

32

35

37

40

42

21

29

31

34

36

39

41

20

28

30

33

35

38

40

19

27

29

32

34

37

38

18

26

28

31

33

36

36

17

25

27

30

32

34

34

16

24

26

29

30

32

32

15

23

25

28

29

30

30

14

22

24

27

28

28

28

13

21

23

26

26

26

26

12

20

22

24

24

24

24

11

19

21

22

22

22

22

10

18

20

20

20

20

20

9

17

18

18

18

18

18

8

16

16

16

16

16

16

7

14

14

14

14

14

14

6

12

12

12

12

12

12

5

10

10

10

10

10

10

4

8

8

8

8

8

8

3

6

6

6

6

6

6

2

4

4

4

4

4

4

1

2

2

2

2

2

2

 

                                                             НОРМАТИВ № 2

                             ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЛИЦЕВИ ОПОРИ ЗА 1 МИНУТА

 

 

Възрастова група

Брой пъти

I

II

III

 

До 21г.

22-26г.

27-31г.

 

М

Ж М Ж М Ж

75

100

 

 

 

 

 

74

98

 

 

 

 

 

73

96

 

100

 

 

 

72

94     

 

98

 

 

 

71

92    

 

96

 

100

 

70

90    

 

94     

 

98

 

69

88   

 

92    

 

96

 

68

86

 

90    

 

94     

 

67

85

 

88   

 

92    

 

66

84

 

86

 

90    

 

65

83

 

85

 

88   

 

64

82

 

84

 

86

 

63

81

 

83

 

85

 

62

80

 

82

 

84

 

61

79

 

81

 

83

 

60

78

 

80

 

82

 

59

77

 

79

 

81

 

58

76

100

78

 

80

 

57

75

99

77

 

79

 

56

74

98

76

100

78

 

55

73

97

75

98

77

 

54

72

96

74

96

76

 

53

71

95

73

95

75

 

52

70

94

72

94

74

100

51

69

93

71

93

73

98

50

68

92

70

92

72

96

49

67

90

69

91

71

95

48

66

88

68

90     

70

94

47

65

87   

67

89    

69

93

46

64

86

66

88    

68

92

45

63

85

65

87   

67

91

44

62

84

64

86

66

90     

43

61

83

63

85

65

89    

42

60

82

62

84

64

88    

41

59

81

61

83

63

87   

40

58

80

60

82

62

86

39

57

79

59

81

61

85

38

56

78

58

80

60

84

37

55

77

57

79

59

83

36

54

76

56

78

58

82

35

53

75

55

77

57

81

34

52

74

54

76

56

80

33

51

73

53

75

55

79

32

50

72

52

74

54

78

31

49

71

51

73

53

77

30

48

70

50

72

52

76

29

47

69

49

71

51

75

28

46

68

48

70

50

74

27

45

67

47

69

49

73

26

44

66

46

68

48

72

25

43

65

45

67

47

71

24

42

64

44

66

46

70

23

41

63

43

65

45

69

22

40

62

42

64

44

68

21

39

61

41

63

42

67

20

38

60

40

62

40

66

19

37

58

38

61

38

65

18

36

56

36

60

36

64

17

34

54

34

58

34

63

16

32

52

32

56

32

62

15

30

50

30

54

30

60

14

28

48

28

52

28

58

13

26

44

24

50

26

56

12

24

40

26

48

24

54

11

22

36

24

47

22

52

10

20

32

22

46

20

50

9

18

28

20

45

18

45

8

16

24

18

40

16

40

7

14

20

16

35

14

35

6

12

16

14

30

12

30

5

10

12

12

25

10

25

4

8

8

10

20

8

20

3

6

6

9

15

6

15

2

4

4

6

10

4

10

1

2

2

3

5

2

5

                                                                 

 

НОРМАТИВ № 3

                                              БЯГАНЕ „СОВАЛКА ”10 х 10 м.

 

 

Възрастова група

Време/сек.

I

II

III

 

До 21г.

22-26г.

27-31г.

 

М

Ж М Ж М Ж

24.00

100

 

 

 

 

 

24.10

99

 

 

 

 

 

24.20

98

 

 

 

 

 

24.30

97

 

 

 

 

 

24.40

96

 

 

 

 

 

24.50

95

 

100

 

 

 

24.60

94

 

99

 

 

 

24.70

93

 

98

 

 

 

24.80

92

 

97

 

 

 

24.90

91

 

96

 

 

 

25.00

90     

100

95

100

100

 

25.10

89    

99

94

99

99

 

25.20

88    

98

93

98

98

 

25.30

87   

97

92

97

97

 

25.40

86

96

91

96

96

 

25.50

85

95

90     

95

95

100

25.60

84

94

89    

94

94

99

25.70

83

93

88    

93

93

98

25.80

82

92

87   

92

92

97

25.90

81

91

86

91

91

96

26.00

80

90     

85

90     

90     

95

26.10

79

89    

84

89    

89    

94

26.20

78

88    

83

88    

88    

93

26.30

77

87   

82

87   

87   

92

26.40

76

86

81

86

86

91

26.50

75

85

80

85

85

90     

26.60

74

84

79

84

84

89    

26.70

73

83

78

83

83

88    

26.80

72

82

77

82

82

87   

26.90

71

81

76

81

81

86

27.00

70

80

75

80

80

85

27.10

69

79

74

79

79

84

27.20

68

78

73

78

78

83

27.30

67

77

72

77

77

82

27.40

66

76

71

76

76

81

27.50

65

75

70

75

75

80

27.60

64

74

69

74

74

79

27.70

63

73

68

73

73

78

27.80

62

72

67

72

72

77

27.90

61

71

66

71

71

76

28.00

60

70

65

70

70

75

28.10

59

69

64

69

69

74

28.20

58

68

63

68

68

73

28.30

57

67

62

67

67

72

28.40

56

66

61

66

66

71

28.50

55

65

60

65

65

70

28.60

54

64

59

64

64

69

28.70

53

63

58

63

63

68

28.80

52

62

57

62

62

67

28.90

51

61

56

61

61

66

29.00

50

60

55

60

60

65

29.10

49

59

54

59

59

64

29.20

48

58

53

58

58

63

29.30

47

57

52

57

57

62

29.40

46

56

51

56

56

61

29.50

45

55

50

55

55

60

29.60

44

54

49

54

54

59

29.70

43

53

48

53

53

58

29.80

42

52

47

52

52

57

29.90

41

51

46

51

51

56

30.00

40

50

45

50

50

55

30.10

39

49

44

49

49

54

30.20

38

48

43

48

48

53

30.30

37

47

42

47

47

52

30.40

36

46

41

46

46

51

30.50

35

45

40

45

45

50

30.60

34

44

39

44

44

49

30.70

33

43

38

43

43

48

30.80

32

42

37

42

42

47

30.90

31

41

36

41

41

46

31.00

30

40

35

40

40

45

31.10

29

39

34

39

39

44

31.20

28

38

33

38

38

43

31.30

27

37

32

37

37

42

31.40

26

36

31

36

36

41

31.50

25

35

30

35

35

40

31.60

24

34

29

34

34

39

31.70

23

33

28

33

33

38

31.80

22

32

27

32

32

37

31.90

21

31

26

31

31

36

32.00

20

30

25

30

30

35

32.10

19

29

24

29

29

34

32.20

18

28

23

28

28

33

32.30

17

27

22

27

27

32

32.40

16

26

21

26

26

31

32.50

15

25

20

25

25

30

32.60

14

24

19

24

24

29

32.70

13

23

18

23

23

28

32.80

12

22

17

22

22

27

32.90

11

21

16

21

21

26

33.00

10

20

15

20

20

25

33.10

9

19

14

19

19

24

33.20

8

18

13

18

18

23

33.30

7

17

12

17

17

22

33.40

6

16

11

16

16

21

33.50

5

15

10

15

15

20

33.60

4

14

9

14

14

19

33.70

3

13

8

13

13

18

33.80

2

12

7

12

12

17

33.90

1

11

6

11

11

16

34.00

 

10

5

10

10

15

34.10

 

9

4

9

9

14

34.20

 

8

3

8

8

13

34.30

 

7

2

7

7

12

34.40

 

6

1

6

6

11

34.50

 

5

 

5

5

10

34.60

 

4

 

4

4

9

34.70

 

3

 

3

3

8

34.80

 

2

 

2

2

7

34.90

 

1

 

1

1

6

35.00

 

 

 

 

 

5

35.10

 

 

 

 

 

4

35.20

 

 

 

 

 

3

35.30

 

 

 

 

 

2

35.40

 

 

 

 

 

1

 

                                                                НОРМАТИВ № 4

                                                              КРОС 1000 МЕТРА

 

 

Възрастова група

Време/мин.

I

II

III

 

До 21г.

22-26г.

27-31г.

 

М

Ж М Ж М Ж

3.10

100

 

 

 

 

 

3.11

99

 

 

 

 

 

3.12

98

 

 

 

 

 

3.13

97

 

 

 

 

 

3.14

96

 

 

 

 

 

3.15

95

 

 

 

 

 

3.16

94

 

 

 

 

 

3.17

93

 

 

 

 

 

3.18

92

 

 

 

 

 

3.19

91

 

 

 

 

 

3.20

90     

 

100

 

 

 

3.21

89    

 

99

 

 

 

3.22

88    

 

98

 

 

 

3.23

87    

 

97

 

 

 

3.24

86

 

96

 

 

 

3.25

85

 

95

 

 

 

3.26

84

 

94

 

 

 

3.27

83

 

93

 

 

 

3.28

82

 

92

 

 

 

3.29

81

 

91

 

 

 

3.30

80

 

90     

 

100

 

3.31

79

 

89    

 

99

 

3.32

78

 

88    

 

98

 

3.33

77

 

87   

 

97

 

3.34

76

 

86

 

96

 

3.35

75

 

85

 

95

 

3.36

74

 

84

 

94

 

3.37

73

 

83

 

93

 

3.38

72

 

82

 

92

 

3.39

71

 

81

 

91

 

3.40

70

 

80

 

90     

 

3.41

69

 

79

 

89    

 

3.42

68

 

78

 

88    

 

3.43

67

 

77

 

87   

 

3.44

66

 

76

 

86

 

3.45

65

 

75

 

85

 

3.46

64

 

74

 

84

 

3.47

63

 

73

 

83

 

3.48

62

 

72

 

82

 

3.49

61

 

71

 

81

 

3.50

60

 

70

 

80

 

3.51

59

 

69

 

79

 

3.52

58

 

68

 

78

 

3.53

57

 

67

 

77

 

3.54

56

 

66

 

76

 

3.55

55

100

65

 

75

 

3.56

54

99

64

 

74

 

3.57

53

98

63

 

73

 

3.58

52

97

62

 

72

 

3.59

51

96

61

 

71

 

4.00

50

95

60

 

70

 

4.01

49

94

59

 

69

 

4.02

48

93

58

 

68

 

4.03

47

92

57

 

67

 

4.04

46

91

56

 

66

 

4.05

45

90     

55

 

65

 

4.06

44

89    

54

 

64

 

4.07

43

88    

53

 

63

 

4.08

42

87   

52

 

62

 

4.09

41

86

51

 

61

 

4.10

40

85

50

100

60

 

4.11

39

84

49

99

59

 

4.12

38

83

48

98

58

 

4.13

37

82

47

97

57

 

4.14

36

81

46

96

56

 

4.15

35

80

45

95

55

 

4.16

34

79

44

94

54

 

4.17

33

78

43

93

53

 

4.18

32

77

42

92

52

 

4.19

31

76

41

91

51

 

4.20

30

75

40

90     

50

100

4.21

29

74

39

89    

49

99

4.22

28

73

38

88    

48

98

4.23

27

72

37

87   

47

97

4.24

26

71

36

86

46

96

4.25

25

70

35

85

45

95

4.26

24

69

34

84

44

94

4.27

23

68

33

83

43

93

4.28

22

67

32

82

42

92

4.29

21

66

31

81

41

91

4.30

20

65

30

80

40

90     

4.31

19

64

29

79

39

89    

4.32

18

63

28

78

38

88    

4.33

17

62

27

77

37

87   

4.34

16

61

26

76

36

86

4.35

15

60

25

75

35

85

4.36

14

59

24

74

34

84

4.37

13

58

23

73

33

83

4.38

12

57

22

72

32

82

4.39

11

56

21

71

31

81

4.40

10

55

20

70

30

80

4.41

9

54

19

69

29

79

4.42

8

53

18

68

28

78

4.43

7

52

17

67

27

77

4.44

6

51

16

66

26

76

4.45

5

50

15

65

25

75

4.46

4

49

14

64

24

74

4.47

3

48

13

63

23

73

4.48

2

47

12

62

22

72

4.49

1

46

11

61

21

71

4.50

 

45

10

60

20

70

4.51

 

44

9

59

19

69

4.52

 

43

8

58

18

68

4.53

 

42

7

57

17

67

4.54

 

41

6

56

16

66

4.55

 

40

5

55

15

65

4.56

 

39

4

54

14

64

4.57

 

38

3

53

13

63

4.58

 

37

2

52

12

62

4.59

 

36

1

51

11

61

5.00

 

35

 

50

10

60

5.01

 

34

 

49

9

59

5.02

 

33

 

48

8

58

5.03

 

32

 

47

7

57

5.04

 

31

 

46

6

56

5.05

 

30

 

45

5

55

5.06

 

29

 

44

4

54

5.07

 

28

 

43

3

53

5.08

 

27

 

42

2

52

5.09

 

26

 

41

1

51

5.10

 

25

 

40

 

50

5.11

 

24

 

39

 

49

5.12

 

23

 

38

 

48

5.13

 

22

 

37

 

47

5.14

 

21

 

36

 

46

5.15

 

20

 

35

 

45

5.16

 

19

 

34

 

44

5.17

 

18

 

33

 

43

5.18

 

17

 

32

 

42

5.19

 

16

 

31

 

41

5.20

 

15

 

30

 

40

5.21

 

14

 

29

 

39

5.22

 

13

 

28

 

38

5.23

 

12

 

27

 

37

5.24

 

11

 

26

 

36

5.25

 

10

 

25

 

35

5.26

 

9

 

24

 

34

5.27

 

8

 

23

 

33

5.28

 

7

 

22

 

32

5.29

 

6

 

21

 

31

5.30

 

5

 

20

 

30

5.31

 

4

 

19

 

29

5.32

 

3

 

18

 

28

5.33

 

2

 

17

 

27

5.34

 

1

 

16

 

26

5.35

 

 

 

15

 

25

5.36

 

 

 

14

 

24

5.37

 

 

 

13

 

23

5.38

 

 

 

12

 

22

5.39

 

 

 

11

 

21

5.40

 

 

 

10

 

20

5.41

 

 

 

9

 

19

5.42

 

 

 

8

 

18

5.43

 

 

 

7

 

17

5.44

 

 

 

6

 

16

5.45

 

 

 

5

 

15

5.46

 

 

 

4

 

14

5.47

 

 

 

 

 

13

5.48

 

 

 

 

 

12

5.49

 

 

 

 

 

11

5.50

 

 

 

 

 

10

5.51

 

 

 

 

 

9

5.52

 

 

 

 

 

8

5.53

 

 

 

 

 

7

5.54

 

 

 

 

 

6

5.55

 

 

 

 

 

5

5.56

 

 

 

 

 

4

5.57

 

 

 

 

 

3

5.58

 

 

 

 

 

2

5.59

 

 

 

 

 

1

         8.2. Тестът за обща култура включва 100 въпроса, като за всеки правилен отговор на въпрос се дава по една точка. Времето за провеждане на теста е с продължителност до 60 минути.

 

9. Кандидат, който е получил под 200 точки на изпита по физическа подготовка или под 30 точки на отделен норматив или под 55 точки на теста за обща култура отпада от конкурса и не се класира.

 

10. Кандидат, за който към датата на провеждане на конкурса не е получен протокола за оценка за психологичната пригодност за военна служба, издаден от Центъра по психично здраве и превенция (ЦПЗП) към Военномедицинска академия (ВМА) отпада от конкурса и не се класира.

 

11. Балът за класиране на кандидатите се формира като сума от:

– точките от изпита по физическа подготовка;

– точките от теста за обща култура;

– оценката от дипломата за средно или по-високо образование, която е по-благоприятна за кандидата, умножена по две и закръглена до цяло число;

– 1 точка за притежавано средно образование или 5 точки за притежавано висше образование;

– по 5 точки за всяка година прослужена на военна служба (наборна или кадрова);

– по 10 точки за всяка притежавана военноотчетната специалност, което се удостоверява с документ за завършен курс по време на военната служба;

– точки за притежавано удостоверение за владеене на английски език съгласно STANAG 6001, както следва – ниво 1-1-1-1 – 10 точки, ниво между 1 и 2 – 15 точки, ниво 2-2-2-2 и по-високо – 20 точки.

 

12. Кандидат, който кандидатства за длъжности в различни гарнизони, се класира от съответната комисията за провеждане на конкурса по един от следните два начина:

12.1. С резултатите от изпитите, постигнати на предходен конкурс по настоящата обява след писмено изразено желание от кандидата или

12.2. С резултатите от изпитите, постигнати на конкурса в дадения гарнизон, дори те да са по-неблагоприятни за кандидата от постигнатите резултати в предходен конкурс по настоящата обява.

12.3. Заявеното желание по т. 12.1. на кандидатите се изразява с писмена декларация от тях до председателя на комисията за провеждане на конкурса в деня на провеждането на изпитите, след запознаване на кандидатите с резултатите от същите.

 

13. Съгласно чл.48, т.1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България при равен бал на по – предно място се класират кандидати, подписали договор и изпълняващи служба в доброволния резерв.

 

14. Кандидатите за войници, спечелили конкурса се приемат на военна служба, ако към датата на сключването на договора за военна служба не са навършили 32 години.

 

15. Некласирани кандидати имат право на жалба пред длъжностните лица отговорни за провеждане на конкурсите, съгласно т. 6.1. и 6.2. в седем дневен срок от уведомяването им.

 

16. Подписването на договорите за военна служба, приемането на военна служба и назначаването на длъжност на класираните кандидати се извършва след изтичането на сроковете за обжалване по чл. 6, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

 

 

КОМАНДИР НА СУХОПЪТНИТЕ ВОЙСКИ

 

ГЕНЕРАЛ-МАЙОР            п       НЕЙКО НЕНОВ

                                                                                    07.08.2013 г.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp
Telegram
Email

МОЖЕ БИ ВИ ИНТЕРЕСУВА И :

Актуални Новини

ОБЯВА

НА ВНИМАНИЕТО НА КАНДИДАТИТЕ, ПОДАЛИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПОДБОРА ЗА ПОЗИЦИЯТА „ЗДРАВЕН МЕДИАТОР“                          Общинска администрация обявява, че

ВИЖТЕ ОЩЕ »
Актуални Новини

С ХРАСТОРЕЗИ И МОТОРНИ РЕЗАЧКИ ЛПГ-БЕРКОВИЦА СЕ ВКЛЮЧИ В ПОЧИСТВАНЕТО НА КАЛЕТО

Ученици от  Лесотехническа професионална гимназия  се включиха в инициативата на Община Берковица за почистване на местността с туристически потенциал –

ВИЖТЕ ОЩЕ »
Актуални Новини

МУЗЕЕН КОМПЛЕКС – БЕРКОВИЦА И ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА – БЕРКОВИЦА ОРГАНИЗИРАХА ТВОРЧЕСКА РАБОТИЛНИЦА

Днес, 23.02.2023 г. (петък), ЦОП – Берковица бяха домакини на организираната съвместна творческа работилница „Мартенички за всички от детските ръчички”.

ВИЖТЕ ОЩЕ »
ПОПУЛЯРНИ ЕТИКЕТИ
covid-19 (28) Кмет на Община Берковица (72) Къща музей "Иван Вазов" (12) МБАЛ БЕРКОВИЦА (12) МИГ Берковица и Годеч (31) НЧ "Иван Вазов - 1872" (20) ОП Региони в растеж (18) Образование (41) Община Берковица (715) Общинска администрация-Берковица (106) Общински съвет-Берковица (46) Обява (46) Природни забележителности (21) Проект енергийна ефективност (12) СУТ (17) административни услуги (13) берковица (20) вик берковица (27) град Берковица (39) дневен ред (21) заповед (16) заповеди на кмета (23) избори (19) изложба (13) кмет община берковица (22) конкурс (15) културни забележителности (17) музеен комплекс - Берковица (32) общинска администрация (56) обява община берковица (13) обявление (93) обявление отдел СУТ (42) отдел строителство (23) подробен устройствен план (16) поздравителен адрес (28) проект (15) противоепидемични мерки (27) редовна сесия (17) социални дейности (14) социални услуги (15) спорт (12) съобщение (20) туризъм (32) уведомление (17) услуги (13)
QR Code

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ - АКТУАЛНО

Актуални Новини

С ГРИЖА КЪМ ПРИРОДАТА

Децата от детска градина  “Васил Левски”, с. Бързия дадоха нов живот на дръвчето, което им бе дарено от кмета Радослав

ВИЖТЕ ОЩЕ »

Запишете се за нашия Е-Бюлетин

Newsletter - Община Берковица

Имате Въпроси?
С радост ще Ви отговорим!

Facebook Twitter Email Pinterest linkedin WhatsApp WhatsApp Telegram Viber
Този уебсайт използва бисквитки за подобряване на посетителското преживяване. Използвайки уебсайта Вие се съгласявате с тяхното приложение в законовите рамки.