АКТУАЛНО

О Б Я В Я В А

О Б Я В Я В А

На основание Заповед № РД-15-417/10.08.2012година на Кмета на Община Берковица, Решение № 230 от Протокол № 9/22.06.2012 год. на Общински съвет-Берковица,чл. 63 ал. 3 от ЗЛЗ, Наредба № 9 от 26.06.2000 год. За условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по ЗЛЗ, чл.147,ал.2 и чл.137,ал.1,т.5 от ТЗ и чл.22,ал.2 т. 1 от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества и за упражняване на правата на собственост на общината в търговски дружества,обявявам конкурс за длъжността ‘Управител на ‘МБАЛ” ЕООД, град Берковица.
Кандидатите следва да отговорят на следните изисквания:
1. Да притежават образователно – квалификационна степен “ Магистър “ по медицина , съответно дентална медицина и квалификация по “ Здравен мениджмънт “ или лица със образователно – квалификационна степен “ Магистър “ по икономика и управление , с призната специалност по медицинска информатика и здравен мениджмънт или по икономика на здравеопазването ;
2. Да имат най-малко 5 години трудов стаж като лекар , съответно стоматолог или икономист ,кандидатите притежаващи образователно-квалификационна степен “Магистър” по медицина , съответно стоматология да имат придобита основна специалност ;
3. Да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер , освен ако са реабилитирани ;
4. Да притежават управленчески опит и умения за работа в екип;
Конкурсът ще се проведе съгласно изискванията по процедура на чл.22 от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества от комисия назначена със заповед на Кмета на Община Берковица, както и Наредба № 9 от 26.06.2000 год. За условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по ЗЛЗ
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
1.ЗАЯВЛЕНИЕ
2.ДИПЛОМ ЗА ЗАВЪРШЕНО ОБРАЗОВАНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ
3.ДОКУМЕНТ ,УДОСТОВЕРЯВАЩ ТРУДОВИЯ СТАЖ
4.АВТОБИОГРАФИЯ
5.СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ
6.МЕДИЦИНСКО СВИДЕТЕЛСТВО
7. ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА ТРИГОДИТЕН ПЕРИОД И ЗА НЕОБХОДИМИТЕ МЕРКИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И СТАБИЛИЗИРАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО, СЪГЛАСНО ЗЛЗ И ИЗИСКВАНИЯТА НА КАСАТА ПО НАЦИОНАЛНИЯ РАМКОВ ДОГОВОР.ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕ.
Заявленията за участие в конкурса заедно с необходимите документи се подават в запечатан плик и се завеждат в специален регистър по реда на тяхното постъпване.
Програмата се представя в отделен запечатан плик. За всяко подадено заявление се издава удостоверение, в което се посочват името на подателя, датата и часът на приемането му.
Конкурсът ще се проведе на три етапа:
1.Първи етап проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания .
2. представяне от кандидатите на програма за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период;
3. събеседване с кандидатите.
4. Лечебното заведение предоставя на кандидатите за участие в конкурса документи относно структурата, бюджета, числеността и щатното разписание на персонала в срока, до 29.08.2012година
Документи за участие се приемат в срок до 30.08.2012 до17.00ч. в стая № 111 на Общинска администрация-Берковица молбата и документите се представят в запечатан плик, върху който се изписват името на кандидата и дружеството, за което кандидатства.
Конкурсът ще се проведе в стаята на съветника ет.I на Общинска администрация на 03.09.2012ч. от 11.00 часа.
В деня, определен за провеждане на конкурса, комисията отваря пликовете по реда на тяхното постъпване в присъствието на кандидата, подал заявлението.
Пликът с програмата се отваря, ако заявлението и документите на кандидата отговарят на определените изисквания.
До събеседването се допускат кандидати, получили оценка на програмата не по-ниска от мн. добър 4,50. Оценката се формира въз основа на критериите по Наредба № 9 от 26.06.2000 год
Оценката от придстовиното програма и оценката от проведеното събеседване с кандидатите се формира по шестобалната система, като най-високата оценка е отличен 6 при точност на оценката 0,25.
Класират се кандидатите, получили средноаритметична оценка от разработката по и от проведеното събеседване не по-ниска от мн. добър 4,50.
За проведеното и обявено класиране на кандидатите да бъдат уведомени писмено.
Настоящата заповед да бъде публикувана в един централен и идин местен ежедневник.

ДИМИТРАНКА КАМЕНОВА
КМЕТ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on google
Google+
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email

МОЖЕ БИ ВИ ИНТЕРЕСУВА И :

Лого Община Берковица
Актуални Новини

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ЗА ДЛЪЖНОСТ „СЪТРУДНИК СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ“

Обява за провеждане на подбор на персонал за длъжност „Сътрудник социални дейности“ по Проект BG05SFPR002-2.002-0083 „Укрепване на общинския капацитет в

ВИЖТЕ ОЩЕ »
"В люлката на времето"
Актуални Новини

“В ЛЮЛКАТА НА ВРЕМЕТО” – КНИГА НА ПОТОМСТВЕНАТА КИЛИМАРКА СИЙКА ТАЧЕВА БЕ ПРЕДСТАВЕНА В БЕРКОВИЦА

По повод Международния ден на музеите, в изложбената зала на Етнографския музей беше представена книгата „В люлката на времето”. Специален

ВИЖТЕ ОЩЕ »
Лого Община Берковица
Актуални Новини

СПИСЪК НА МАТЕРИАЛИТЕ, КОИТО ЩЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ В КОМИСИИТЕ И НА СЕСИЯ НА ОбС – БЕРКОВИЦА 26 МАЙ 2023 г.

КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИКА, ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА22 май 2023 г. (понеделник) – 14:00 часа 1.Докладна РД-92-00-2517 относно продажба на ПИ

ВИЖТЕ ОЩЕ »
ПОПУЛЯРНИ ЕТИКЕТИ
covid-19 (28) Бюджет (7) Дом за стари хора - Берковица (8) Кмет на Община Берковица (35) МИГ Берковица и Годеч (14) Образование (41) Община Берковица (411) Общинска администрация-Берковица (51) Общински съвет-Берковица (25) Обява (22) Природни забележителности (21) СУТ (17) административни услуги (13) берковица (17) велислав захариев (7) дневен ред (12) заповед (13) заповеди на кмета (23) избори (10) избори за Народно събрание (9) изложба (7) кмет берковица (8) кмет община берковица (13) конкурс (12) културни забележителности (17) музеен комплекс - Берковица (11) общинска администрация (55) общински съвет - берковица (8) обява община берковица (8) обявление (73) обявление отдел СУТ (9) основни училища (8) отдел строителство (21) поздравителен адрес (21) проект (11) противоепидемични мерки (27) редовна сесия (11) социални дейности (14) социални услуги (9) спорт (12) спортни клубове (11) съветници (9) съобщение (10) туризъм (32) услуги (13)
QR Code

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ - АКТУАЛНО

Лого Община Берковица
Актуални Новини

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ЗА ДЛЪЖНОСТ „СЪТРУДНИК СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ“

Обява за провеждане на подбор на персонал за длъжност „Сътрудник социални дейности“ по Проект BG05SFPR002-2.002-0083 „Укрепване на общинския капацитет в

ВИЖТЕ ОЩЕ »

Запишете се за нашия Е-Бюлетин

Newsletter - Община Берковица

Имате Въпроси?
С радост ще Ви отговорим!

Facebook Twitter Email Pinterest linkedin WhatsApp WhatsApp Telegram Viber
Този уебсайт използва бисквитки за подобряване на посетителското преживяване. Използвайки уебсайта Вие се съгласявате с тяхното приложение в законовите рамки.