Хотели

ПАНСИОН УОГС “ПЕТРОХАН”

ТЕЛ. 0887 41 42 62
СТАЦИОНАРЕН 09523- 2662
С. БЪРЗИЯ, ОБЩ. БЕРКОВИЦА
УЛ. ПЕТРОХАНСКА 1