Социални дейности

ПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБОВЕ

1.Клуб на пенсионера „Берковски кестен“
Адрес: гр. Берковица, пл. Йордан Радичков №4
Председател: Иванка Коцева

2.Клуб на учителите пенсионери „Народен будител “
Адрес: гр. Берковица, ул. Д-р Иван Панов №2
Председател: Цветана Сотирова

3.Клуб на ветераните от войните
Адрес: гр. Берковица, ул. Атанас Кюркчиев №28
Председател: Нина Анастасова

4.Клуб на туристите ветерани „Ком“
Адрес: гр. Берковица, ул. Христо Ботев №4
Председател: Димитър Димитров

5. Клуб на пенсионера „Втора младост“
Адрес: гр. Боровци, Кметство
Председател: Добринка Ценова

6.Пенсионерски клуб „Сладък извор“
Адрес: с. Слатина, ул. Георги Димитров №1
Председател: Кева Иванова

7.Клуб на пенсионера „Златица“
Адрес: с. Гаганица, клуб „Златица“
Председател: Антоанета Лазарова

8.Пенсионерски клуб „Сговор“
Адрес: с. Гаганица
Председател: Виолетка Първанова

9.Пенсионерски клуб „Клисура“
Адрес: с. Бързия, ул. Васил Левски №1
Председател: Бориска Гълъбова

10.Пенсионерски клуб „Детелина“
Адрес: с. Котеновци
Председател: Мария Георгиева, Бонка Салтирова

11.Пенсионерски клуб „Родолюбие“
Адрес: с. Замфирово, ул. Замфир Попов №4
Председател: Николай Рангелов

12.Клуб на пенсионера с. Ягодово
Председател: Любка Богданова

13.Клуб на пенсионера с. Бокиловци
Адрес: с. Бокиловци, ул. Първа №43
Председател: Анка Илиева

14.Пенсионерски клуб „Здравченица“
Адрес: гр. Берковица
Председател: Няма председател

15.Пенсионерски клуб „Златна възраст“
Адрес: с. Лесковец
Председател: Петър Антонов

16.Пенсионерски клуб с. Бистрилица
Адрес: с. Бистрилица
Председател: Рангел