Социални дейности

ПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБОВЕ

1.Клуб на пенсионера „Берковски кестен“
Адрес: гр.Берковица, пл.Йордан Радичков №4
Председател: Иванка Коцева

2.Клуб на учителите пенсионери „Народен будител “
Адрес: гр.Берковица, ул.Д-р Иван Панов №2
Председател: Тотка Влашка

3.Клуб на ветераните от войните
Адрес: гр.Берковица, ул.Атанас Кюркчиев №28
Председател: Нина Анастасова

4.Клуб на туристите ветерани „Ком“
Адрес: гр.Берковица, ул.Христо Ботев №4
Председател: Димитър Димитров

5. Клуб на пенсионера „Втора младост“
Адрес: гр.Боровци Кметство
Председател: Тодор Гьонин

6.Пенсионерски клуб „Сладък извор“
Адрес: с.Слатина, ул.Георги Димитров №1
Председател: Владимир Георгиев

7.Клуб на пенсионера „Златица“
Адрес: с.Гаганица,клуб „Златица“
Председател: Антоанета Лазарова

8.Пенсионерски клуб „Сговор“
Адрес: с.Гаганица
Председател: Виолетка Първанова

9.Пенсионерски клуб „Клисура“
Адрес: с.Бързия, ул.Васил Левски №1
Председател: Бориска Гълъбова

10.Пенсионерски клуб „Детелина“
Адрес: с. Котеновци

11.Пенсионерски клуб „Родолюбие“
Адрес: с.Замфирово, ул.Замфир Попов №4
Председател: Николай Рангелов

12.Клуб на пенсионера с. Ягодово
Председател: Л. Богданова

13.Клуб на пенсионера с. Бокиловци
Адрес: с.Бокиловци, ул.Първа №43
Председател: Тодорка Михайлова

14.Пенсионерски клуб „Здравченица“
Адрес: гр. Берковица
Председател: Елена Кирилова

15.Пенсионерски клуб „Златна възраст“
Адрес: с. Лесковец
Председател: Петър Антонов

16.Пенсионерски клуб с. Бистрилица
Адрес: с. Бистрилица