Актуални Новини

ПЕТА МЕЖДУНАРОДНА РАБОТНА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ

logo-erausmВ периода от 14 юли до 20 юли  се проведе петата международна работна среща в рамките на проект „Безопасно училище – система за сътрудничество между местната власт и полицията, насочено към училищата и образователните институции в областта на DSC05962пътната безопасност и извънредните ситуации“, финансиран по програма Еразъм+, ключова дейност 2 „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики”, Договор № 47/DESIT-RE/2015 от 02.11.2015 г. Единадесетчленна делегация от Община Елбльог (Координатор по проекта), Република Полша посети Община Берковица (Партньор по проекта) и двата екипа успяха да обменят опит и добри практики в сферата на пътната безопасност и кризисните ситуации. Полската делегация беше представена от служители на участващите в проекта институции, а именно: Общинска администрация Елбльог, Дирекция на полицията Елбльог, Основно училище №14 и Технически колеж, гр. 20160715_115715Елбльог. От българска страна в работните срещи участие взеха представители на  Общинска администрация Берковица, Първо ОУ „Никола Й. Вапцаров“, Второ ОУ „Христо Смирненски“ и Районно управление на МВР, гр. Берковица. Всички заедно обмениха опит и добри практики, проведоха дискусии на различни теми в областта на безопасността на движението и действия в извънредни кризисни ситуации.

20160718_094911На дата 15 юли 2016 г. се проведе официално посещение на Районно управление на МВР, гр. Берковица, където главен инспектор Бисер Йончев, Началник на полицейското управление в Берковица посрещна гостите и отговори на всички въпроси относно действащите програми за превенция по безопасност на движението и работата на полицията в случай на кризисна ситуация. Старши полицейски инспектор Георги Иванов, Началник Група „Охранителна полиция“ представи презентация на гостите и ги запозна с действащото законодателство и структура на полицията. Ученици от Детска полицейска академия присъстваха на част от работната среща, като също така участваха в презентирането на наличното оборудване и материали, с които разполага полицейското управление. Също така делегацията посети Сектор „Кинология и престъпления срещу животните“, Група Берковица към Главна Дирекция „Национална полиция“, където инспектор Мария Христова ги запозна с работата по обучението на кучетата. Гостите успяха да видят подготовката на кучетата да намират наркотични вещества в автомобил, за задържане на престъпник и демонстрации за послушание на кучетата.

На дата 18 юли полската делегация и представители на общинска администрация гр. Берковица гостуваха на Областна администрация гр. Монтана, където бяха официално посрещнати от г-н Ивайло Петров, областен управител и г-жа Нина Петкова, зам. – областен управител. Областният управител поздрави присъстващите и пожела успех на проекта и ползотворно сътрудничество между партньорите и институциите. Участниците в делегацията бяха запознати с административното устройство на област Монтана, структурата и задачите на Областния щаб за защита при бедствия, с културното и историческо наследство в региона. След това екипите проведоха среща с директора на ОД МВР Монтана ст. комисар Ивайло Антонов и с комисар Денис Хилмиев, началник отдел „Охранителна полиция”. Обсъдени бяха превенцията и механизма на извършване на телефонните измами, активността на извършване на престъпления от малцинствените групи, методите на превенция на престъпленията в малките населени места, чиито жертви са възрастните и самотноживеещите хора. Комисар Хилмиев посочи, че превантивната полицейска дейност ще бъде подпомогната от разработвания в момента областен план за превенция на престъпността, в който с планирани дейности участват всички структури на държавната и общинската администрация. По време на срещата бяха коментирани превантивни дейности по програмата „Полицията в близост до обществото”, превенцията на разпространение на наркотици в учебните заведения и пътната обстановка в региона. В рамките на визитата полската делегация наблюдава полицейска операция по безопасност на движението, проведена с превантивна цел по метода „широкообхватен контрол” от Пътна полиция в гр. Монтана. В акцията участваха учениците от Детското полицейско управление на Първо ОУ „Никола Й. Вапцаров“ Берковица, които раздадоха брошури със  съвети към водачите за безопасно шофиране по време на лятната ваканция. Гостите посетиха също и Центъра за професионална квалификация на ГД „ПБЗН” в гр. Монтана и неговите бази, където бяха направени демонстрации – на деконтаминация /почистване от замърсяване след авария/ и спасителна дейност по алпийски способ. Екипите се запознаха и с учебните полигони за тренировка за отстраняване на химически аварии и извършване на спасителни действия при ж.п. и автокатастрофи, земетресения, наводнения и други бедствия.

На дата 19 юли в сградата на ОбА – Берковица всички участници в работната визита по проекта получиха сертификати за участие от инж. Милчо Доцов, кмет на Община Берковица. Г-н Доцов поздрави всички участници и пожела успешно реализиране на проекта. Кметът на Община Берковица благодари на екипа, участващ в проекта и отправи пожелание за още съвместни проекти с община Елбльог не само в сферата на образованието, но и в сферата на културата. Децата от детска градина „Малина“ посрещнаха гостите с питка и мед и ги поздравиха с две прекрасни изпълнения.

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия по програма Еразъм +.

Тази публикация [съобщение] отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.