Актуални Новини

ПЕТА РАБОТНА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ

2-2-200x52Приключи петата работна среща на партньорите, проведена в община 1-370x261Елбльог, Република Полша, организирана в рамките на проект „Безопасно училище – система за сътрудничество между местната власт и полицията, насочена към училищата и образователните институции в областта на пътната безопасност и извънредните ситуации”, финансиран по програма „Еразъм+”, ключова дейност 2 „Сътрудничество за иновации и добри практики”, Договор  № 47/DESIT-RE/2015 от 02.11.2015 г. Единадесет членна делегация от община
20160927_130844Берковица посети водещият партньор по проекта за трети път в периода от 26.09.-02.10.2016 г. Българската делегация бе представени от служители на общинска администрация Берковица, Районно управление „Полиция” на МВР, гр. Берковица, Първо основно училище „Никола Вапцаров” и Второ основно училище „Христо Смирненски”, участващи като партньорски институции по проекта. В рамките на заложените дейности в проекта, представителите на община Берковица посетиха своите колеги от 20160928_100017общинската администрация в гр. Елбльог, полицейското управление, Основно училище №14 и Технически колеж. Всички заедно проведоха поредица от работни срещи, на които дискутираха теми, като: „Справяне с извънредни ситуации в училище”, „Сътрудничество между училище и полиция – дългосрочна образователна и превантивна работа”, „Ролята на учителите при извънредните ситуации в училище”, „Създаване на антикризисна стратегия в образователните институции”, „Безопасност на учениците и правна отговорност на непълнолетните” и други.

20160927_091446Партньорите по проекта обсъдиха задачите и целите изправени пред тях през учебната 2016/2017 година. В рамките на престоя си те се срещнаха с г-н Витолд Вроблевски, Кмет на община Елбльог, който раздаде сертификатите за участие на всички присъстващи. По време на престоя си в Полша берковската делегация успя да разгледа природните забележителности и културно – историческите обекти на града.

Предстои последна работна визита в община Елбльог, която се предвижда да се проведе през юни 2017 г. Тогава двата екипа, управляващи проекта ще се срещнат, за да обсъдят резултатите от реализираните дейности и подготвят финалния доклад по проекта.

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия по програма Еразъм +.

Тази публикация [съобщение] отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.