Питания на Съветници

Питания, отговори и отчети

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БЕРКОВИЦА В ПЕРИОДА ОТ 01 ЮЛИ 2021 ГОДИНА ДО 31 ДЕКЕМВРИ 2021 ГОДИНА – приет с реш. 975/прот.46 от 25.02.2022г.

-Съветник: Калин Статков – питане
Кмет: Димитранка Каменова – отговор

-Съветник: Калин Статков – питане
Кмет: Димитранка Каменова – отговор

-Съветник: Калин Статков – питане
Кмет: Димитранка Каменова – отговор

-Съветник: Красимир Статков – питане
Кмет: Димитранка Кменова – отговор

– Съветник: Емануела Петкова – питане
Кмет: Димитранка Каменова – отговор

-Съветници –питане
Кмет: Димитранка Каменова – отговор

-Съветник: Емануела Петкова – питане
Кмет: Димитранка Каменова – отговор

-Съветник: Емануела Петкова- питане
Кмет: Димитранка Каменова – отговор

-Съветник: Генчо Триков – питане

Вашият коментар