Питания на Съветници

Питания и отговори

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

Съветник: Зоя Иванова, Милован Жан – питане
Кмет: Радослав Найденовотговор

Съветник: Зоя Иванова, Милован Жан – питане
Кмет: Радослав Найденовотговор

Съветник: Зоя Иванова, Милован Жан – питане
Кмет: Радослав Найденовотговор

Съветник: Ангелина Николова – питане
Кмет: Радослав Найденов – отговор

ОТГОВОР на поставени въпроси – Кмет: Димитранка Каменова – публикувано на 23 април 2023 г.

ОТГОВОР на поставени въпросиКмет: Димитранка Каменова 

-Съветник: Калин Статков – питане
Кмет: Димитранка Каменоваотговор

-Съветник: Калин Статков – питане
Кмет: Димитранка Каменоваотговор

-Съветник: Калин Статков – питане
Кмет: Димитранка Каменоваотговор

-Съветник: Красимир Статков – питане
Кмет: Димитранка Кменова – отговор

– Съветник: Емануела Петкова – питане
Кмет: Димитранка Каменова – отговор

-Съветници –питане
Кмет: Димитранка Каменова – отговор

-Съветник: Емануела Петкова – питане
Кмет: Димитранка Каменова – отговор

-Съветник: Емануела Петкова- питане
Кмет: Димитранка Каменова – отговор

-Съветник: Генчо Триков – питане

Вашият коментар