Актуални Новини

ПЛАНИНСКИ ВОДАЧИ ПОДНЕСОХА СВОИТЕ БЛАГОДАРНОСТИ НА КМЕТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ДИМИТРАНКА КАМЕНОВА

„Планински водачи“ наети на работа в Община Берковица по проект „Нов избор и реализация“ поднесоха своите благодарности на кмета Димитранка Каменова. 10-мата мъже преминаха курс на обучение и бяха назначени на едногодишни договори като „планински водачи“ по туристически преходи в Балкана, както и в помощ на общината за града и зона Ком. Проектът се осъществи с финансовата подкрепа на ОП „РЧР“, съфинансиран от Европейския социален фонд на ЕС. „В условията на икономическа криза, общината съумя да наема хора, останали без работа, които имат реален шанс да си намерят постоянна работа“, заяви кметът на Община Берковица. До момента по програми са назначени 345 трайно безработни.