Актуални Новини, Новини

ПЛАНИРАНИ ПРЕКЪСВАНИЯ НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ МОНТАНА ЗА ПЕРИОДА 15.06-19.06.2020 Г.

Уважаеми клиенти,

 

ЧЕЗ Разпределение България продължава да съобразява планираните ремонти с нуждите на клиентите и след отмяна на извънредното положение. Компанията организира дейността си по начин, който позволява извършване на планирани дейности между 13:30 ч. и 18:00 ч. Планът на дружеството предвижда минимални смущения на услугата до пълното отпадане на противоепидемичните мерки и препоръчителните офиси от вкъщи, както и до приключване на учебната година за учениците.

 

ЧЕЗ Разпределение възстановява в пълен обем реализацията на нови  присъединявания, за да изпълни своите ангажименти към клиентите, които надлежно са преминали през процедурата по включване на обекти към мрежата. Поетапно компанията възстановява и реализацията на инвестиционната си програма за 2020 г., за да поддържа и развива мрежата по начин, който да гарантира сигурността и качеството на електрозахранването в Западна България и да навакса забавянето в резултат на въведените противоепидемични мерки и последиците от тях. Дружеството приоритизира дейностите си, така че да продължи да изпълнява всички свои лицензионни задължения и да осигури нормалното протичане на процесите в компанията. Нормативните изисквания за подмяна на електромери ще се изпълняват в предварително обявени интервали от време, като ще засягат електрозахранването на клиентите само в рамките на 15 минути. При извънредни ситуации, както и до момента, компанията ще реагира незабавно и ще извършва съответните неотложни ремонти.

При изпълнението на своите ангажименти за поддържане и развитие на мрежата, компанията ще свежда неудобствата за клиентите до възможния минимум.

Няма да се прекъсва услугата за болници, институции и администрации с обществена значимост. За датите на матурите електрозахранването на учебните заведения ще бъде гарантирано.

* Обявеният в графика период за планирано прекъсване на електрозахранването с начало  и край съответно от 08:00 ч. или от 09:00 ч. до 16:00 ч., се отнася за прекъсване в рамките на до 15 минути, свързано с подмяна на електромери или подмяна на електромерни табла, в посочения времеви интервал.

 

ОБЛАСТ

Дата/период    Времетраене Засегнат район /улица, квартал,  УПИ, ПИ/

 

Област Монтана

Община Берковица

На 18.06.2020 г. /13:31 – 14:00 ч.; 16:00 – 16:30 ч./ –  Драганица:   Втора  10,  8,  9,  15,  29,  35,  24,  2,  16а,  21,  6,  16,  12,  11,  13,  1,  7,  14,  27,  33,  22,  3,  25,  5,  19,  23,  10,  17,  18,  31,   Двадесет  2,  6,  10,  3,  1,  8,  4,   Двадесет и  Две  4,  2,   Двадесет и  Едно  13,  9,  7,  1,  15,  5,  17,  11,  3,   Дванадесет  4,  1,  5,  9,  7,  3,  10,  11,  12,  8,   Девета  8,  4,  6,  2,   Деветнадесет  4,  2,   Десета  5,  1,  2,  11,  7,  3,  4,  9,  12,  8,  13,  6,   Единадесет  2,  3,  1,  6,   Осемнадесет  4,  9,  7,  6,  2,  3,  5,  1,   Осма  2,  4,  6,  1,   Пета  1,  2,  3,   Петнадесет  6,  14,  9,  1,  2,  12,  3,  11,  10,  13,  5,  8,   Първа  10,  7,  8,  3,  6,  12,  9,  1,  2,  4,  ТП-3 Улично,  1,  33,  36,  19,  27,  42,  20,  31,  73,  57,  63,  25,  53,  39,  35,  15,  71,  41,  37,  59,  58,  18,  64,  16,  2,  21,  56,  26,  43,  69,  62,  55,  67,  48,  49,  51,  23,  61,  50,  17,  32,  60,  13,  38,  44,  28,  45,  30,  22,  40,   Седемнадесет  5,  7,  1,  2,  4,   Седма  3,  2,  9,  1,  5,  7,   Трета  2,  4,   Тринадесет  1,  2,  5,  4,   Четвърта  3,  10,  8,  12,  2,  4,  14,  5,   Четиринадесет  16,  12,  4,  2,  1,  14,  10,  6,   Шеста  6,  3,  1,  7,  4,  8,  2,  5,     2

На 18.06.2020 г. /13:31 – 14:00 ч.; 16:00 – 16:30 ч./ –  Пърличево:   9-ти септември  1,  5,  3,  6,  10,   Ал Стамболийски  26,  29,   Бор  3,  1,  7,  5,   Васил Левски  16,  9,  6,  1,  7,  14,  18,   Витоша  8,  11 А,  15,  14,  7,  10,  12,   Г. Димитров  9,  6,  7,  3 А,  2,  4,  5,  10,  11,  6 А,  3,   Гробарска  1,  3,  7,  5,   Димитър Благоев  4,  1 А,  3,  1,   Дружба  2,   Замфир Попов  18,  14,  12,  7,  11,  10,  9,  10 А,  6,  4,  8,  13,   Иван Вазов  5,  10 А,  7,  9,  5 А,  10,   Любен Каравелов  5,  3,  1,   Македония  39,  46,  41,  35,  44,   Морава  7,   Пирин  2,  5,  7,  4,   Раковски  2,  1,   Рила  1,  3,  1 А,  5,   Средец  2,   Стефан Караджа  2,   Странджа  2,  4,  10,  9,   Хаджи Димитър  3,  2,   Христо Ботев  9,  11,  12,  10,  8,  7,  1,  13,  3 А,  4,  11 А,  2,  6,  5,  3,   Явор  17,  16

На 18.06.2020 г. /13:31 – 16:30 ч./ –  Слатина,   Общ. Берковица:   Васил Левски  23,  14,  13,  17,  22,  9,  1,  12,  18,  5,  20,  16,  15,  4,  6,  3,  21,  2,  7,  19,  26,   Георги Димитров  23,  43,  55,  17,  28,  30,  22,  38,  47,  27,  18,  57,  4,  26,  10,  20,  53,  37,  25,  41,  24,  29,  19,  61,  16,  34,  63,  45,  1,  15,  3,  12,  49,  6,  8,  51,  39,  21,   Девети Септември  19,  18,  12,  22,  3,  26,  4,  17,  6,  15,  2,  9,  5,  8,  7,  11,  10,  13,  1,  20,   Димитър Благоев  5,  14,  32,  12,  18,  1,  2,  20,  26,  8,  3,  24,  10,  9,  22,  13,  16,  30,  6,   Иван Вазов  3,  10,  8,  7,  5,  1,  4,  9,  2,   Н. Й. Вапцаров  6,  7,  2,  10,  4,  3,  8,  11,  9,  12,   Христо Ботев  15,  10,  13,  17,  35,  26,  24,  29,  31,  5,  2,  1,  27,  7,  25,  14,  4,  19,  11,  3,  34

На 18.06.2020 г. /13:31 – 14:00 ч.; 16:00 – 16:30 ч./ –  Слатина,   Общ. Берковица:   Васил Левски  23,  14,  13,  17,  22,  9,  1,  12,  18,  5,  20,  16,  15,  4,  6,  3,  21,  2,  7,  19,  26,  27,  26,   Георги Димитров  23,  43,  55,  17,  28,  30,  22,  38,  47,  27,  18,  57,  4,  26,  10,  20,  53,  37,  25,  41,  24,  29,  19,  61,  16,  34,  63,  45,  1,  15,  3,  12,  49,  6,  8,  51,  39,  21,  73,  71,  70,  40,  69,  68,  64,  97,  85,  48,  54,  63,  81,  38,  80,  75,  52,  44,  62,  58,  91,  79,  56,  50,  72,  77,  46,  60,  89,  99,  42,   Девети Септември  19,  18,  12,  22,  3,  26,  4,  17,  6,  15,  2,  9,  5,  8,  7,  11,  10,  13,  1,  20,  25,  23,  27,  29,   Димитър Благоев  5,  14,  32,  12,  18,  1,  2,  20,  26,  8,  3,  24,  10,  9,  22,  13,  16,  30,  6,  19,  10,  32,  36,  34,  17,   Иван Вазов  3,  10,  8,  7,  5,  1,  4,  9,  2,   Местност Стопански Двор  Сп.Кран,   Н. Й. Вапцаров  6,  7,  2,  10,  4,  3,  8,  11,  9,  12,   Христо Ботев  15,  10,  13,  17,  35,  26,  24,  29,  31,  5,  2,  1,  27,  7,  25,  14,  4,  19,  11,  3,  34

На 18.06.2020 г. /13:31 – 14:00 ч.; 16:00 – 16:30 ч./ –  Цветкова Бара:   002004  ,    Главна  23,  13,  7,  21,  31,  6,  5,  14,  18,  33,  16,  45,  28,  11,  25,  34,  9,  27,  10,  4,  12,  1,  20,  8,  26,  49,  3,  47,  37,  19,  50,   Гороница  26,  20,  7,  10,  3,  5,  22,  24,  8,  4,  18,  1,  14,  16,  12,  2,   и звън Регулация  Клисурски Манастир,   Черемошница  6,  3,  8,  1,  4,  10,  2

На 18.06.2020 г. /13:31 – 14:00 ч.; 16:00 – 16:30 ч./ –  Черкаски:   Акация (21)  1,  10,  21,  17,  8,  11,  7,  6,  13,  19,  9,  15,  1,  12,  2,  5,  4,   Божур (25 А)  2,  1,   Бозаджийска (Дванадесет)  8,  14а,  1,  14,  12,   Бор (Единадесет)  6,  2,  7,  5,  1,  3,  4,   Бреза (Двадесет)  2,   Вароша (Първа А)  10,  12,  17,  3,  18,  1,  16,  14,  5,  15,  8,  2,   Върбица (Дванадесета)  5,  10,  1,  2,  4,  3,   Върха (24)  2,   Гавгалия (Шестнадесет)  1,  3,  5,   Гурнов (Трета)  1,  3,   Дребако (Четиринадесет)  7,  4,  3,  1,  5,   Еделвайс (23)  4,  1,  3,  8,   Ела (Четвърта)  1,  2,   и глика (Тринадесет Б)  4,  1,  2,  3,   и грище (25)  10,  5,  3,  8,  2,  4,  6,   и звора  4,   и згрев (Деветнадесет)  33,  38,  34,  18,  12,  43,  49,  31,  52,  32,  29,  27,  21,  40,  22,  26,  36,  25,  42,  28,  44,  47,  20,  45,  16,  23,  10,  24 А,  7,  3,  5,  15,  11,  6,  1,  8,  17,  9,  13,   Казанджийска (Девета А)  1,  5,  3,   Калина (Двадесет и  Втора)  2,  3,  7,  4,  5,   Кестените (Осма)  3,  5,  1,  4,  2,   Ком (Втора)  2,  4,   Корийски дол (22 Б)  3,  1,   Корията (Двадесет и  Втора А  1,  9,  7,  4,  2,  11,   Крайна (Седемнадесет)  3,  1,   Липа (29)  1,  2,   Метохска (Девета)  10,  6,  8,  12,   Перуника (Петнадесет)  4,  8,  2,   Речна (27 )  15,  11,  13,  5 А,  7,  3,  1,  5,  9,   Роза (Пета)  3,   Ружа (27 А)  1,   Синчец (Десет)  5а,  8,  6,  4,  12,  2,  7,  11,  3,  9,  10,  5,   Стубла (Десета)  2,  4,  1,   Теменуга (28 )  2,   Хризантема (26)  8,  10,  4,  1,  6,   Христо Ботев (Първа)  32,  58,  5,  34,  4,  13,  27,  26,  29,  30,  1,  6,  14,  22,  23,  28,  3,  33,  20,  8,  2,  35,  18,  12,  53,  56,  51,  72,  42,  70,  58,  62,  37,  47,  40,  68,  46,  45,  55,  57,  60,  65,  66,  44,  54,  52,  49,  50,  74,  64,  43,  63,  61,  101,  136,  110,  77,  124,  88,  118,  75,  108,  93,  130,  67,  81,  69,  87,  112,  132,  79,  96,  134,  97,  90,  71,  78,  114,  102,  94,  91,  95,  103,  92,  86,  89,  85,  122,  100,  73,  76,  120,  106,  1,  116,  98,   Църковна (Седма)  10,  14,  8,  6,  1,  16,  3,  5,   Червен Брег (Тринадесет)  4,  5,  8,  1,  6,  2,  7,  9,   Ямачо (Тринадесета)  6,  4,  1,  2

На 18.06.2020 г. /13:31 – 14:00 ч.; 16:00 – 16:30 ч./ –  Ягодово,   Общ. Берковица:   015014  ,    Александър Стамболийски  19,  7,  15,  3,  13,  17,  23,  1,  9,   Васил Левски  66,  23,  34,  16,  1,  3,  55,  5,  72,  60,  49,  25,  56,  68,  48,  59,  29,  40,  38,  9,  57,  14,  12,  37,  44,  22,  17,  75,  46,  2,  62,  51,  45,  36,  82,  7,  21,  73,  70,  28,  41,  6,  11,  77,  35,  64,  53,  61,  26,  31,  74,  4,  52,  10,  18,  19,  63,  58,  65,  8,  78,  32,  30,  39,  43,  15,  24,  84,  47,   Вречна  4,  2,  19,   Георги Димитров  4,  6,  10,  7,  1,  5,  2,   Георги Трайков  2,  16,  10,  15,  18,  12,  22,  26,  4,  36,  23,  32,  5,  11,  6,  9,  1,  7,  3,  28,  24,  25,  21,  14,  27,  17,  20,  8,  30,  13,   Дълбоки дол  11,  9,  6,  7,  1,  10,  8,  4,  5,  2,   Еделвайс  3,  1,   Карян  5,  7,  3,  1,  9,   Малка Река  7,  5,  9,  1,  3,   Марков Кладенец  4,  5,  8,  7,  2,  6,  1,  3,  10,   Разсланица  3,  6,  2,  4,   Синчец  11,  3,  2,  8,  7,  1,  9,  4,  6,   Среченска Бара  1,  17,  4,  9,  2,  3,  13,  11,  15,  7,  5,   УПИ Viii,   Кв.19  ,    Христо Ботев  11,  4,  16,  12,  29,  15,  23,  5,  9,  1,  7,  13,  19,  8,  21,  2,  10,  17,   Ягода  6,  16,  4,  2,  11,  1,  18,  3