Актуални Новини, Новини

ПЛАНИРАНИ ПРЕКЪСВАНИЯ НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ЗА ПЕРИОДА 07.12-11.12.2020 Г.

 

Уважаеми клиенти,

 

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти.   Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други.   Успешната реализация на тези мерки налага да бъдат извършени следните планирани прекъсвания на електрозахранването за периода 07 декември – 11 декември  2020 г,    включително:

ОБЛАСТ

Дата/период    Времетраене Засегнат район /улица, квартал,  УПИ, ПИ/

 

Област Монтана

Община Берковица

На 08. 12. 2020 г.  /09:00 – 16:00 ч.  /   На 10. 12. 2020 г.  /09:00 – 16:00 ч.  /   На 11. 12. 2020 г.  /09:00 – 16:00 ч.  / –  Гаганица:   1 Ви Май  12, 3, 1, 5, 8, 4, 9, 2, 6,  23 Ти Септември  14, 4, 20, 5, 6, 7, 3, 12, 10, 8,  Александър Стамболийски  5,  Брегалница  2, 1, 3,  Вапцаров  1, 7, 8, 5, 4, 3, 2,  Георги Димитров  42, 38, 1, 30, 12, 20, 40, 14, 6, 28, 8, 4, 2, 10, 16, 18,  Главна  12, 56, 62, 32, 54, 24, 33, 66, 50, 44, 31, 13, 8, 26, 16, 48, 2, 14, 4, 60, 58, 46, 10, 22, 3, 20, 36, 6, 35, 15, 29, 42, 30, 27, 52, 19, 25, 5, 7, 64 А, 18, 17,  Златица  10, 2, 15, 69, 4 А, 6, 11, 1 А, 18, 13, 16, 9, 4, 21, 7, 19, 14, 1, 17,  Иван Вазов  6, 9, 2,  Искър  2,  Казашка  2, 7, 5, 1,  Кирил И Методи  34, 47, 24, 43, 53, 35, 16, 49, 41 Къща, 18, 51, 26, 37, 55, 30, 22, 45, 39, 33,  Милин Камък  11 А, 13, 9, 10, 10 А, 11, 16,  Славейков  8, 9, 6, 4, 5, 2,  Христо Ботев  1, 10, 8, 6,  Шипка  3, 13, 7, 16, 2, 6, 12, 5, 17, 1, 15, 14, 9, 4,  Язовирна  10, 4, 6 А, 6, 9, 3, 8, 7

На 07. 12. 2020 г.  /09:00 – 16:00 ч.  /   На 09. 12. 2020 г.  /09:00 – 16:00 ч.  / –  Котеновци:   000910  Втора  52, 50, 70, 68, 56, 54, 60, 10, 78, 20, 38, 7, 34, 46, 74, 3, 58, 22, 44, 12, 40, 18, 28, 64, 14, 48, 8, 1, 30, 13, 36, 4, 15, 76, 80, 9, 66, 5,  Пета  11, 1, 13, 5, 8, 15, 6, 3, 9, 2, 7,  ПИ 301018  Местност Барата,  Първа  42, 34, 74, 98, 67, 50, 95, 33, 35, 20, 5, 89, 12, 87, 64, 36, 30, 58, 78, 60, 45, 99а, 40, 51, 107, 69, 70, 7, 100, 24, 56, 103, 8, 32, 46, 90, 25, 48, 44, 127, 115, 49, 99, 15, 22, 47, 14, 13, 52, 28, 27, 26, 62, 53, 88, 123, 54, 16, 113, 37, 3, 19, 77, 129, 61, 59, 71, 31, 55, 97, 117, 91, 39, 81, 96, 6, 9, 80, 23, 85, 94, 72, 76, 21, 1, 29, 41, 18, 104, 121, 57, 75, 79, 111,  Трета  4, 3, 2, 1, 6, 7,  Четвърта  13, 3, 5, 1