Актуални Новини, Новини

ПЛАНИРАНИ ПРЕКЪСВАНИЯ НА ЧЕЗ ЗА ПЕРИОДА 25.05-29.05.2020 ГОДИНА

Уважаеми клиенти,

 

След отмяна на извънредното положение ЧЕЗ Разпределение България ще продължи да съобразява планираните ремонти с нуждите на клиентите. Компанията ще организира дейността си по начин, който да позволи извършване на планирани дейности между 13:30 ч. и 18:00 ч. Планът на дружеството предвижда минимални смущения на услугата до пълното отпадане на противоепидемичните мерки и препоръчителните офиси от вкъщи, както и до приключване на учебната година за учениците.

 

ЧЕЗ Разпределение ще възстанови в пълен обем реализацията на нови  присъединявания, за да изпълнява своите ангажименти към клиентите, които надлежно са преминали през процедурата по включване на обекти към мрежата. Поетапно компанията ще възстановява и реализацията на инвестиционната си програма за 2020 г., за да поддържа и развива мрежата по начин, който да гарантира сигурността и качеството на електрозахранването в Западна България и да навакса забавянето в резултат на въведените противоепидемични мерки и последиците от тях. Дружеството ще приоритизира дейностите си, така че да продължи да изпълнява всички свои лицензионни задължения и да осигури нормалното протичане на процесите в компанията. Нормативните изисквания за подмяна на електромери ще се изпълняват в предварително обявени интервали от време, като ще засягат електрозахранването на клиентите само в рамките на 15 минути. При извънредни ситуации, както и до момента, компанията ще реагира незабавно и ще извършва съответните неотложни ремонти.

При изпълнението на своите ангажименти за поддържане и развитие на мрежата, компанията ще сведе неудобствата за клиентите до възможния минимум.

Няма да се прекъсва услугата за болници, институции и администрации с обществена значимост. За датите на матурите електрозахранването на учебните заведения ще бъде гарантирано.

* Обявеният в графика период за планирано прекъсване на електрозахранването с начало  и край съответно от 08:00 ч. или от 09:00 ч. до 16:00 ч., се отнася за прекъсване в рамките на до 15 минути, свързано с подмяна на електромери или подмяна на електромерни табла, в посочения времеви интервал.

 

ОБЛАСТ

Дата/период    Времетраене Засегнат район /улица, квартал,  УПИ, ПИ/

 

Област Монтана

Община Берковица

На 26.05.2020 г.  /14:16 – 18:00 ч./ –  Берковица:   Здравченица  13, 1,  Йордан Радичков  1, 2,  Кирил и Методи  4,  Площад Славейков,  Кафе Аператив,  Ст.Планина , бл.Здравец 5  1,  Христо Ботев  1

На 27.05.2020 г.  /14:31 – 18:00 ч./ –  Берковица:   Стефан Стамболов  32

На 27.05.2020 г.  /14:46 – 18:00 ч./ –  Берковица:   Атанас Кюркчиев  1, 11,  Николаевска  11, 13, 9 10, 20, 17, 6, 7 9, 10, 10 20, 7 между бл.9 и бл.10, 18, 10, 1, 9, 29, 19, 8, 11 22, 23, 15, 13 23,  Шейново  3,    Ком-1