Актуални Новини, Новини

ПЛАНИРАНИ ПРЕКЪСВАНИЯ НА ЧЕЗ НА 11.03.2020 Г И 12.03.2020 Г

Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага да бъдат извършени следните планирани прекъсвания на електрозахранването за периода 09 – 13 март 2020 г., включително:

ОБЛАСТ

Дата/период Времетраене              Засегнат район /улица, квартал,  УПИ, ПИ

Област Монтана

Община Берковица

На 11.03.2020 Г. /08:45 – 09:30 Ч.; 16:00 – 16:30 Ч./ –  Берковица:   03928,66,32  , Беговица  Хлораторно, Заряница  42,38, Извън Регулацията  Овчарници,Полигон,Ски Влек,Нова Хижа Ком,Профилакториум,Кв.Беговица, Кирил И Методи  72, Лале  42,64, Мрамор  1, Пи 03928.66.32  Местност Търновити Рът, Първи Май  38,38,1,12, Рако-Ца Ул.Братя Миладинови  2,88,14,4,10,6, Раковица  , Раковица Ул. 1-Ви Май  44,19,91,50,3,24,34,5,61,42,53,21,83,17,59,101,16,33,44,56,27,13,52,54,41,23,79,48,71,51,43,26,22,1,37,65,35,14,77,7,30,62,93,69,46,45,,,72,17,2,8,49,103,58,70,29,76,20,60,20,73,28,57,66,10,82,1,55,9,85,6,47,40,67,64, Раковица Ул. Иглика  13,25,30,34,38,5,10,2,28,15,1,7,23,19,4,14,16,24,3,12,32,26,21,6,9,8,18,17,22, Раковица Ул. Крайречна  33,25,15,7,31,35,9,17,5,19,37,3,29,21,11,13,23,1,27, Раковица Ул. Криви Рог  18,2,16,10,53,8,55,1,9,3,4,12,15, Раковица Ул. Лале  2,31,50,36,25,15,41,22,6,30,54,39,40,68,62,19,3,5,44,10,8,24,21,20,72,18,4,34,35,13,52,66,28,26,51,1,16,33,64,43,10,27,60,47,23,7,14,56,32,46,49,29,45,9,48,70,58,17, Раковица Ул. Малина  10,13,34,18,42,14,8,28,32,16,50,1,2,20,11,38,22,40,54,24,30,56,36,5,4,52,26,48, Раковица Ул. Мир  66,90,29,1,63,39,21,3,1,27,72,67,12,43,62,16,6,54,45,55,59,42,18,68,47,2,49,4,65,13,38,8,51,17,70,34,44,50,6,53,82,24,30,71,35,57,68,36,37,20,31,26,61,1,64,19,15,4,25,80,40,69,78,56,22,74,3,52,32,76,11,28,14,3,23,28,44,41,5,86,58,2, Раковица Ул. Пролет  16,1,3,25,2,21,27,5,11,12,17,23,8,15,13,19,12,10,32,22,18,4,28,20,7,6,1, Раковица Ул. Свобода  45,37,31,13,23,9,25,22,21,29,34,28,27,2,18,1,8,20,2,7,26,12,6,42,30,41,35,39,33,5,17,36,11,43,4,19,24,15,14,16,10,3,32,20, Раковица Ул.Добри Чинтулов  16,1, Раковица Ул.Панайот Хитов  5, Раковица Ул.Усин Керим  2,9, Ружа  6,22,4,18,16,12,10,7,20,3,14,5,8,24, Свобода  19,47,2, Страцимировска  2, Чайка  21,25,8,24,16,12,1,5,2,7,27,4,11,19,18,10,6,23,13,14,20,22,3,26

На 11.03.2020 Г. /09:00 – 16:30 Ч./ –  Берковица:   Александър Стамболийски  3,5,4,2,5а,1, Ангел Кънчев  8, Берковска Река  51,63,55,57,65,56,31,61,66,54,62,58,60,53,64,68,59,70, Битоля  3,2,9,1,5,7,10,8, Георги Бенковски  1, Гоце Делчев  1,14,4,2,18,28,22,16,3,9,26,24,12,30, Захари Стоянов  5,6,2,3,7,1,4, Здравченица  17, Кирил И Методи  15,62,50,60,27,19,56,40,22,11,14,25,32,30,18,42,58,41,35,53,13,38,52,16,44,24,37,17,20,49,29,39,23,55,45,47,43,34,46,33,21,1,48,28,36,26,51,54,31, Ком  24,12, Лерин  2,5,1,7,3, Охрид  12, Синия Вир  15,1,11,9,18,12,8,6,16,3,5,4,2,10,13,7,14, Христо Смирненски  6,4,1,3,8,2, Шабовица  1,26,10,21,8,27,9,24,15,30,19,28,12,23 А,16,23,17,13,14,11,20,7,25,18,5,6,3,4, Явор  7,3,5,4,10,1,6

На 11.03.2020 Г. /08:45 – 16:30 Ч./ –  Берковица:   Заряница  42

На 12.03.2020 Г. /08:45 – 16:30 Ч./ –  Берковица:   03928.209.81  , 03928.209.82  , 03928.29.157  , 209,395  , №209.394 Местност Сароновец  , Ангел Кънчев  4,3,7,8,2,1,5,6, Берковска Река  37,45,43,35,52,50,39,41, Вардар  4,6,2,3, Заряница  1,2, Извън Регулацията  Масивна Постройка,Вила, Калето  11,9,17,15,6,3,13,1,4,5,7, Кирил И Методи  50,22, Охрид  3,5,8,10,2,12,7,4,6, Пиротски Път  29,2,27, Рила  1,14,5,30,6,8,16,13,4,3,2,10,11,31,8 А,7,9,15,Вила,12, Шалин Дол  , Явор  2