АКТУАЛНО

ПЛАНИРАНИ ПРЕКЪСВАНИЯ НА ЧЕЗ

111

 

 

 

 

 

Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.  

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 01 05 юли 2019 г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности.

ОБЛАСТ

Дата/период    Времетраене     Засегнат район /улици, квартал,  УПИ, ПИ/

В този текст са посочени датата, периода, времетраенето, населеното място и засегнатия район – улици, квартал,  УПИ, ПИ. Подробна информация за засегнатите райони, включително адресен номер, вход или друго уточнение, както и причините за прекъсването можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, „График на планирани ремонти“ на адрес https://www. cez-rp. bg/bg/grafIcI/grafIk-na-planIranI-remontI/.

Област Монтана

Община Берковица

На 01.07.2019 г. /08:00 – 16:30 ч./   На 02.07.2019 г. /08:45 – 16:30 ч./   На 03.07.2019 г. /08:45 – 16:30 ч./   На 04.07.2019 г. /08:45 – 16:30 ч./   На 05.07.2019 г. /08:45 – 16:30 ч./ – –Берковица:   Беговица  Хлораторно, Заряница  38, Извън Регулацията  Овчарници,Полигон,Ски Влек,Нова Хижа Ком,Профилакториум,Кв.Беговица

На 01.07.2019 г. /08:15 – 16:00 ч./ – –Берковица:   Александровска  15,6,32 26,30,16,24,18,9,7,26,9 15,10,12,14,11 16,2,20,22,26,28,13 17,3,7 14,14,8,Павилион, Антон Страшимиров  2, Д-Р Иван Панов  1, Йордан Радичков  Магазин Пром.Стоки,Магазин,Закусвалня,Павилион,13,2,8, Ком  3,1,8, Николаевска  4, Огоста  3 2,1,3, Тимок  4,1, Упи Iv Кв. 85  , Чаталджа  1,3

На 01.07.2019 г. /09:00 – 09:30 ч./ – –Берковица:   03928,32,3  , 03928,66,32  , 03928.13.4  , 23 Септември  16,4,3,27,9,7,11,8,19,5,21,17,23,10,1,15,6,18,13,25,14,12,2, Viii Кв.153  , Акация  30,7,13,2,1,24,17,18,19,26,15,25,4,8,21,10,5,3,20,22,23,16,12,27,6,9,28,14,11,1,1, Александровска  1,21,63,46,27,44,42,47,52,49,50 Деница,23,40,27,17,54,Ален Мак,45 Пролет,60,25,57,Пролет,53,Деница,56,58,19,48,50,38,61,66,25,51,65,30,15,3 3,76,Явор,3,2,Бл.Явор 4-Партер,2 Явор,50,4,30,1,3,1б,2,4,10,5,15,6,32 26,30,16,24,18,9,7,26,9 15,10,12,14,11 16,2,20,22,26,28,13 17,3,7 14,14,8,Павилион, Александър Стамболийски  4, Алчов Баир  5,3,1, Антим I  3,16,9,5,18,8,6,14,10,12,13,11,7,1,20,2,4, Антим Крунев  13,24,22,15,34,9,18,32,14,16,36,11,5,28,7,30,26,1,12,2,4,3,10,8,6, Антон Страшимиров  2,14,8,2,6,12, Асен Златарев  5,9,6,8,7,10,1,2,4,3, Ашиклар  6,1,8,12,2,14,10,4,20,19,15,17,13,18,16,7,5,11,3,9, Беговица  1, Беговица  Хлораторно, Варна  15,2,17,25,9,4,3,6,30,19,7,28,8,22,14,23,11,18,10,12,16,5,20,21,26,1,24,13, Васил Друмев  21,19,5,8,23,15,17,3,27,25,10,7,1,11,13,2,6,9,4,12, Витоша  1,2,3, Вяра  2, Генерал Владимир Заимов  6,2,5,1,4,3, Генерал Гурко  19,10,5,7,4,8,3,6,1,2,15,21,29,26,14,22,31,17,28,23,12,30,20,13,32,16,24,25,11,27,Тп-24,18,19, Генерал Скобелев  9,27,42,29,44,46,12,24,38,21,8,19,5,25,15,18,28,14,1,16,20,36,3,7,34,23,22,26,17,13,11,40, Георги Сава Раковски  11,8,1,2,3,5,21,7,9,6,4, Граф Игнатиев  2,7,4,5,9,1,8,3, Д-Р Иван Панов  1,11,1,19,11,5,3,13,1,17,15, Д-Р Иван Панов(9 Септември)  9,1,10, Даме Груев  11,4,16,6,3,7,8,12,13,17,1,10,5,2,14,15,20,41,29,24,47,33,38,30,18,25,34,31,37,23,32,45,22,28,21,35,43,26,49,39,19,51,53,36,24, Добруджа  13,11,22,19,15,4,24,17,4,3,2,1,5,6,7,12,20,24а,18,8,10,7,16,14, Екзарх Йосиф  1,11,9,5,13,4,7,1,3,6,8, Живовци  2,3,5,1,1 Детелина,23,10,21,11,25,25,9,12,19,17,14,6,15,13,10,4,9,7,8,16,11, Заряница  42,38, Звезда  6,3,7,2,8,4, Здравец  5, Здравченица  22,11,10,18,15,6,7,12,3,16,13,14,20,9,5,3 18,13,1, Извън Регулацията  Басейн,Басейн – Врем.Стр.,Вила, Извън Регулацията  Овчарници,Полигон,Ски Влек,Нова Хижа Ком,Профилакториум,Кв.Беговица, Йордан Йовков  1, Йордан Радичков  Магазин Пром.Стоки,Магазин,Закусвалня,Павилион,13,2,8,3,7,5,2,1,2,1,3, Кестенарска  28,7,8,9,16,12,14,20,2,13,24,26,18,5,10,11,22,3,1,6,23,25,32,15,30,21,36,34,17,42,40,19, Кирил И Методи  8,3,9,12,5,10,4,6,4, Кирил И Методи  72, Ком  3,1,8,31,29,12,18,25,21,20,13,4,9,1,16,22,15,14,19,23,17,2,9,13,7, Кочо Честименски  13,9,15,2,3,6,14,11,7,8,1,23,4,25,5,17,12,10,21,19,31,27,27,17, Лале  42,64, Любен Каравелов  21,7,19,23,15,13,10,25,1,17,21,3,11,5,8,9,6,12,4, Малинарка  3,2,12,17,14,19,1,6,16,10,11,9,5,15,4,7,8,13,3, Марин Дринов  2,3,12,2,9,4,8,11,13,10,5,14,6,16,14,26,24,18,25,15,20,28,22,30,31,23,29,19,21,32,27,24,17, Местност Асан Спахийски Връх  , Митрополит Кирил  7,11,12,5,18,8,9,15 Свобода №1,6,13,3,14,4,10,3, Мрамор  1 Бор,4,4 4,Книжарница,Бор-2,1, Мрамор  1, Мусала  8,6, Николаевска  4,3,1,8,3 8,5,1 7,2,7,7 8, Оборище  2,20,12,23,1,16,7,13,17,14,26,6,18,19,30,28,3,22,21,24,5,4,15,9,10,8, Огоста  3 2,1,3,2, Одеса  8,4,1,7,2,10,9,5,9а,12,3,11,13,2, Опълченска  21,29,30,2,12,18,1,27,32,31,19,34,20,9,23,6,11,22,4,5,10,17,7,15,3,14,28,13,8,24а,16,25,26,24, Отец Паисий  1,2,3, Панайот Волов  7,1,5,2,3, Панайот Волов И Поручик Савойски  , Панорама  6,6,2,4, Патриарх Евтимий  2,4,6,3, Пейо К.Яворов  5,6,3,4,7,2,1, Петър Берковски  3,11,13,9,7,5,15,17,1, Петър Берон  3,8,9,10,7,4,5,6, Пи 03928.66.32  Местност Търновити Рът, Пламък  4,10,1,6,8,2,3,11,2 А,5,9,12,7, Площад Сарая  2,1,3,5,4,7, Площад Свобода  9,15,2,5,7,1,13,11, Площад Славейков  Кафе Аператив, Поручик Савойски  18,4,6,26,20,3,22,19,30,9а,5,21,8,16,27,23,10,17,2,24,28,9,11,7,25,15,1, Професор Петко Наумов  5,2,6,3,1, Първи Май  38,38,1,12, Райко Даскалов  30,14,10,12,1,32,20,3,16,22,28,24,8,2,4, Рако-Ца Ул.Братя Миладинови  2,88,4,14,10,6, Раковица  , Раковица Ул. 1-Ви Май  44,19,91,50,3,24,34,5,61,42,53,21,83,17,59,101,16,33,44,56,27,13,52,54,41,23,79,48,51,71,43,26,22,1,37,65,35,14,77,7,30,62,93,69,46,4

На 01.07.2019 г. /15:30 – 16:00 ч./ – –Берковица:   03928,32,3  , 03928.13.4  , 23 Септември  16,4,3,27,9,7,11,8,19,5,21,17,23,10,1,15,6,18,13,25,14,12,2, Viii Кв.153  , Акация  30,7,13,2,1,24,17,18,19,26,15,25,4,8,21,10,5,3,20,22,23,16,12,27,6,9,28,14,11,1,1, Александровска  1,21,63,46,27,44,42,47,52,49,50 Деница,23,40,27,17,54,Ален Мак,45 Пролет,60,25,57,Пролет,53,Деница,56,58,19,48,50,38,61,66,25,51,65,30,15,3 3,76,Явор,3,2,Бл.Явор 4-Партер,2 Явор,50,4,30,1,3,1б,2,4,10,5,15,6,32 26,30,16,24,18,9,7,26,9 15,10,12,14,11 16,2,20,22,26,28,13 17,3,7 14,14,8,Павилион, Александър Стамболийски  4, Алчов Баир  5,3,1, Антим I  3,16,9,5,18,8,6,14,10,12,13,11,7,1,20,2,4, Антим Крунев  13,24,22,15,34,9,18,32,14,16,36,11,5,28,7,30,26,1,12,2,4,3,10,8,6, Антон Страшимиров  2,14,8,2,6,12, Асен Златарев  5,9,6,8,7,10,1,2,4,3, Ашиклар  6,1,8,12,2,14,10,4,20,19,15,17,13,18,16,7,5,11,3,9, Беговица  1, Варна  15,2,17,25,9,4,3,6,30,19,7,28,8,22,14,23,11,18,10,12,16,5,20,21,26,1,24,13, Васил Друмев  21,19,5,8,23,15,17,3,27,25,10,7,1,11,13,2,6,9,4,12, Витоша  1,2,3, Вяра  2, Генерал Владимир Заимов  6,2,5,1,4,3, Генерал Гурко  19,10,5,7,4,8,3,6,1,2,15,21,29,26,14,22,31,17,28,23,12,30,20,13,32,16,24,25,11,27,Тп-24,18,19, Генерал Скобелев  9,27,42,29,44,46,12,24,38,21,8,19,5,25,15,18,28,14,1,16,20,36,3,7,34,23,22,26,17,13,11,40, Георги Сава Раковски  11,8,1,2,3,5,21,7,9,6,4, Граф Игнатиев  2,7,4,5,9,1,8,3, Д-Р Иван Панов  1,11,1,19,11,5,3,13,1,17,15, Д-Р Иван Панов(9 Септември)  9,1,10, Даме Груев  11,4,16,6,3,7,8,12,13,17,1,10,5,2,14,15,20,41,29,24,47,33,38,30,18,25,34,31,37,23,32,45,22,28,21,35,43,26,49,39,19,51,53,36,24, Добруджа  13,11,22,19,15,4,24,17,4,3,2,1,5,6,7,12,20,24а,18,8,10,7,16,14, Екзарх Йосиф  1,11,9,5,13,4,7,1,3,6,8, Живовци  2,3,5,1,1 Детелина,23,10,21,11,25,25,9,12,19,17,14,6,15,13,10,4,9,7,8,16,11, Звезда  6,3,7,2,8,4, Здравец  5, Здравченица  22,11,10,18,15,6,7,12,3,16,13,14,20,9,5,3 18,13,1, Извън Регулацията  Басейн,Басейн – Врем.Стр.,Вила, Йордан Йовков  1, Йордан Радичков  Магазин Пром.Стоки,Магазин,Закусвалня,Павилион,13,2,8,3,7,5,2,1,2,1,3, Кестенарска  28,7,8,9,16,12,14,20,2,13,24,26,18,5,10,11,22,3,1,6,23,25,32,15,30,21,36,34,17,42,40,19, Кирил И Методи  8,3,9,12,5,10,4,6,4, Ком  3,1,8,31,29,12,18,25,21,20,13,4,9,1,16,22,15,14,19,23,17,2,9,13,7, Кочо Честименски  13,9,15,2,3,6,14,11,7,8,1,23,4,25,5,17,12,10,21,19,31,27,27,17, Любен Каравелов  21,7,19,23,15,13,10,25,1,17,21,3,11,5,8,9,6,12,4, Малинарка  3,2,12,17,14,19,1,6,16,10,11,9,5,15,4,7,8,13,3, Марин Дринов  2,3,12,2,9,4,8,11,13,10,5,14,6,16,14,26,24,18,25,15,20,28,22,30,31,23,29,19,21,32,27,24,17, Местност Асан Спахийски Връх  , Митрополит Кирил  7,11,12,5,18,8,9,15 Свобода №1,6,13,3,14,4,10,3, Мрамор  1 Бор,4,4 4,Книжарница,Бор-2,1, Мусала  8,6, Николаевска  4,3,1,8,3 8,5,1 7,2,7,7 8, Оборище  2,20,12,23,1,16,7,13,17,14,26,6,18,19,30,28,3,22,21,24,5,4,15,9,10,8, Огоста  3 2,1,3,2, Одеса  8,4,1,7,2,10,9,5,9а,12,3,11,13,2, Опълченска  21,29,30,2,12,18,1,27,32,31,19,34,20,9,23,6,11,22,4,5,10,17,7,15,3,14,28,13,8,24а,16,25,26,24, Отец Паисий  1,2,3, Панайот Волов  7,1,5,2,3, Панайот Волов И Поручик Савойски  , Панорама  6,6,2,4, Патриарх Евтимий  2,4,6,3, Пейо К.Яворов  5,6,3,4,7,2,1, Петър Берковски  3,11,13,9,7,5,15,17,1, Петър Берон  3,8,9,10,7,4,5,6, Пламък  4,10,1,6,8,2,3,11,2 А,5,9,12,7, Площад Сарая  2,1,3,5,4,7, Площад Свобода  9,15,2,5,7,1,13,11, Площад Славейков  Кафе Аператив, Поручик Савойски  18,4,6,26,20,3,22,19,30,9а,5,21,8,16,27,23,10,17,2,24,28,9,11,7,25,15,1, Професор Петко Наумов  5,2,6,3,1, Райко Даскалов  30,14,10,12,1,32,20,3,16,22,28,24,8,2,4, Сарая  4, Синия Вир  34,28,22,29,21,23,24,25,32,27,20,26,19,30,36,17, Сливница  18,16,20,19 2,2,4,5,15 4,4,10,13,1,7,Ул. Ген. Скобелев,14,2,6,21 1,12,1,3,11,17 3,3,1,2, Солунска  20,6,1,7,10,15,8,14,9,12,5,3,17,13,18,16,4,11,8,2, Ст.Планина Бл.Албена 3  2,Бл.Албена 3, Ст.Планина Бл.Албена 4  4, Ст.Планина Бл.Детелина  1 Детелина,1, Ст.Планина Бл.Здравец 5  1,5,3, Ст.Планина Бл.Здравец 9  9, Ст.Планина Бл.Люлин  1 Блок Люлин,Блок Люлин, Ст.Планина Бл.Малина

На 01.07.2019 г. /16:00 – 16:30 ч./   На 02.07.2019 г. /09:00 – 09:30 ч.; 16:00 – 16:30 ч./   На 03.07.2019 г. /09:00 – 09:30 ч.; 16:00 – 16:30 ч./   На 04.07.2019 г. /09:00 – 09:30 ч.; 16:00 – 16:30 ч./   На 05.07.2019 г. /09:00 – 09:30 ч.; 16:00 – 16:30 ч./ – –Берковица:   03928,66,32  , Беговица  Хлораторно, Заряница  42,38, Извън Регулацията  Овчарници,Полигон,Ски Влек,Нова Хижа Ком,Профилакториум,Кв.Беговица, Кирил И Методи  72, Лале  42,64, Мрамор  1, Пи 03928.66.32  Местност Търновити Рът, Първи Май  38,38,1,12, Рако-Ца Ул.Братя Миладинови  2,88,4,14,10,6, Раковица  , Раковица Ул. 1-Ви Май  44,19,91,50,3,24,34,5,61,42,53,21,83,17,59,101,16,33,44,56,27,13,52,54,41,23,79,48,51,71,43,26,22,1,37,65,35,14,77,7,30,62,93,69,46,45,,,72,17,49,2,8,103,58,70,29,76,20,60,20,28,73,57,82,66,10,1,55,9,85,6,47,64,40,67, Раковица Ул. Иглика  13,25,30,34,38,5,10,2,28,15,1,7,23,19,4,14,16,24,3,12,32,26,21,9,6,8,18,17,22, Раковица Ул. Крайречна  33,25,15,7,31,35,9,17,5,19,37,3,29,21,11,13,23,1,27, Раковица Ул. Криви Рог  18,2,16,10,53,8,55,1,9,3,4,15,12, Раковица Ул. Лале  2,31,25,50,36,15,41,22,6,30,54,39,40,68,62,19,3,5,44,8,10,24,21,20,72,18,4,34,35,13,52,66,28,26,51,1,16,33,64,43,10,27,60,23,47,7,14,56,32,46,49,45,29,9,48,70,58,17, Раковица Ул. Малина  10,13,34,18,42,14,8,28,32,16,50,1,2,20,11,38,22,40,54,24,30,56,36,5,4,52,26,48, Раковица Ул. Мир  66,29,90,1,63,39,21,3,1,27,72,67,12,43,62,16,6,54,45,55,59,68,42,18,49,47,2,4,65,13,38,8,51,17,34,70,44,50,6,53,82,24,30,71,35,57,68,36,37,20,31,26,61,1,19,64,25,15,4,80,40,69,78,56,22,74,3,52,32,11,76,68,28,14,3,23,28,44,41,5,86,58,2, Раковица Ул. Пролет  16,1,3,25,2,21,27,5,11,12,17,23,8,15,13,19,12,10,32,22,18,4,28,20,7,6,1, Раковица Ул. Свобода  45,37,31,13,9,23,25,22,21,29,34,28,27,2,18,1,8,20,2,7,26,12,6,42,30,41,35,39,33,5,17,36,11,43,4,19,24,15,14,16,10,3,32,20, Раковица Ул.Добри Чинтулов  16,1, Раковица Ул.Панайот Хитов  5, Раковица Ул.Усин Керим  9,2, Ружа  6,22,4,18,16,12,10,7,20,3,14,5,8,24, Свобода  19,47,2, Страцимировска  2, Чайка  21,25,8,24,16,12,1,5,2,7,27,4,11,19,18,10,6,23,13,14,20,22,3,26

На 02.07.2019 г. /08:15 – 16:30 ч./   На 03.07.2019 г. /08:15 – 16:30 ч./ – –Котеновци:   Първа  52

На 02.07.2019 г. /08:15 – 16:30 ч.; 09:00 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – –Костенци:   314014  , Втора  19,29,44,42,38,20,40,6,8,11,9,21,27,22,31,50,16,54,34,28,4,37,18,36,23,13,48,25,46,2,15,14, Пета  14,33,15,17,23,47,35,28,49,14,40,8,46,99,10,38,1,27,9,26,31,36,34,32,48, Първа  53,15,26,56,71,24,12,39,32,30,22,17,41,20,59,8,38,69,48,40,49,51,29,10,27,18,23,25,67,42,58,83,36,21,73,4,47,16,28,6,57,54,35,75,31,50,13,1,3,2, Седма  8,4,10,1,2, Трета  5,11,3,9,21,19,42,16,30,54,22,20,23,12,29,52,36,14,15,26,44,32,50,18,25,48,1,34,28, Четвърта  9,1,3,2,7,8, Шеста  6,2,3,12,16

На 02.07.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – –Берковица:   03928.68.18  , 03928.72.33  , 03928.72.4  , Извън Регулацията  Трафо Помпена,   Помпена Станция

На 02.07.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – –Бистрилица:   1-Ви Май  3, 9-Ти Септември  8,3,6,1,10,5,4,12,14,2, Александър Стамболийски  10,13,9,6,7,2, Банска Бистрица  1, Васил Левски  8,4,7, Вела Пеева  10,3, Волга  7,9,5,1, Георги Димитров  10,6,9,11,7,18,16,17,19,13,14,1,10, Димитър Благоев  9,8,17,2,10,15,13,1,11,12,7, Еделвайс  4,1,2, Живовска  5,4,20,16,18,7,1,2,5,14,24,8,3,6,22,9, Иван Вазов  6,3,4,7,5, Извор  2,7,1,5,3,4,6, Извън Регулацията  1, Ленин  4,5,2,8,1,3,6,5, Людено  6,4,1,7,2, Люляк  2,3,5, Местност Градините  Стопанска Сграда, Мир  10,8,4,1,2,6, Морава  2,3,4,1, Найден Антонов  2,8,6,1,3,5,4, Орница  12,14,7,6,5, Раковска  3,2,6,3,7,4,9,5,1, Сухаре  2,2,4, Тимок  3,5,1, Христо Ботев  1,3,2,5, Христо Михайлов  7,1,3,8,9,10,6,14,2,4,12, Церковска Бара  1,3,12,6,1, Чайка  6,4

На 02.07.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – –Гаганица:   037265  , 1 Ви Май  12,3,1,5,8,4,9,2,6, 23 Ти Септември  36,22,50,23,34,44,28,11,48,32,21,26,25,30,38,40,42,46,14,4,20,5,6,7,3,12,10,8, 485  , Александър Стамболийски  2,4,5, Брегалница  2,1,3, Вапцаров  16,12,9,14,1,7,8,5,4,3,2, Вардар  2,6,4, Васил Левски  62,60,7,58,13,4,6,2,14,17,19,64,7,5, Георги Димитров  70,68,88,86,96,89,94,90,87,84,42,38,1,30,12,20,40,14,6,4,8,28,2,10,16,18, Главна  84,49,88,78,90,59,39,32,63,47,62,68,55,74,80,57,92,88а,86,51,45,61,82,70,76,2,3,1,112,132,97,107,101,118,113,103,67,110,130,98,100,109,102,75,120,65,94,136,96,136 А,116,79,92,105,99,116 А,63,134,114,77,17,56,62,32,24,54,33,66,50,44,31,13,26,16,8,48,2,14,4,60,58,10,46,22,3,20,36,6,35,15,29,42,30,27,52,19,25,5,7,64 А,18,12, Гламата  4,6,3,5,2, Златица  10,2,15,4 А,6,69,11,1 А,18,13,16,9,4,21,7,19,14,1,17,53,43 А,65,30,26,67,3,13,61,59,55,1,43,69,63,57,4,32,71,69 А, Иван Вазов  5,16,8,16 А,10,1,4,3,9,6,9,2, Извън Регулацията  Помпена Станция, Искър  2, Исперих  1,2,4,3,7,8,9,5, Казашка  2,7,5,1, Кирил И Методи  7,1,21,18,17,19,3,6,12,15,4,13,8,34,47,24,43,53,35,16,49,41 Къща,18,51,26,37,55,30,22,45,39,33, Кумбарка  18,19,12,10,15,9,2,4,7,5,11,13,8,6, Люляк  7,2,18,3,11,4 А,5,13,9, Милин Камък  11 А,13,9,10,10 А,11,16, Мусала  10,8,10,5,3,6,1, Славейков  8,9,6,4,5,2, Стефан Караджа  9,2,10,51 А,51,4,1,7,12,3, Тимок  1,2,6, Хаджи Димитър  3,9,3 А,11,7,5,1, Христо Ботев  18,12,5,23,24,25,9,3,19,21,22,7,12 А,1,10,8,6, Чайка  3, Шипка  3,13,7,16,2,6,12,5,17,1,15,14,9,4,4, Шумашки Дол  5,1,8,6,10,3,4,2, Явор  2,1, Язовирна  10,4,6 А,6,9,3,8,7

На 02.07.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – –Котеновци:   000910  , Втора  52,50,70,68,56,54,60,10,78,20,38,7,34,46,74,3,58,22,12,44,40,18,28,64,14,48,8,1,30,13,36,4,15,76,80,9,66,5, Пета  11,1,13,5,8,15,6,3,9,2,7, Пи 301018  Местност Барата, Първа  52,50,65,52,68,63,66,42,34,50,74,98,67,95,35,5,33,12,89,87,64,36,78,30,58,45,40,99а,60,107,51,69,70,7,100,24,56,8,103,32,46,90,25,44,48,127,115,49,15,99,22,47,14,13,52,28,27,26,62,53,88,123,54,16,113,3,37,19,77,129,61,71,59,55,31,97,117,39,91,81,96,6,9,80,85,23,94,72,21,76,29,1,41,18,121,104,57,75,79,111, Трета  4,3,2,1,6,7, Четвърта  13,3,5,1

На 02.07.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – –Лесковец, Общ. Берковица:   047094  , Втора  14, Осма  30,24,12,19,4,2,13,16,9,29,1,10,26, Пета  15,13,17,38,6,37,56,19,14,4, Първа  27,46,3,26,9,28,47,6,56,16,14,22,39,10,21,18,19,1,42,7,51,36,11,17,12,64,34,54,44,40,29,4,33,52,49,41,50,32,5,2,20, Седма  3,13,1,12,5, Трета  1,7,8,3,2,5, Четвърта  8,10,26,31,28,14,5,2,29,3,16,27,10 А,9,18,12,13, Шеста  4,9,22,1,8,3,5,11,6,7,14

На 02.07.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – –Мездрея:   000002

На 02.07.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – –Черешовица:   011002, Екатте 80635  , Бучинов Рът  , Втора  3,5,9,7,1,11,2, Главна  4,7,5,2,11,9,1,3, Извън Плана  3,1,4,2, Местност Тършата  Краварник, Осма  2,13,11,4, Пета  14,16,18, Седма  11,37,5,35,57,16,6,10,15,59,51,49,3,1,33,53,4,14,18 А,7,55,20,25,31,12,18,13,8, Трета  6,2,3,4,13,11,5,7,9, Четвърта  16,38,36,18,4,22,8,50,46,6,14,26,7,32,2,24,44,1,20,40,42,3, Шеста  1

На 03.07.2019 г. /08:15 – 16:30 ч./ – –Костенци:   314014  , Втора  19,29,44,42,38,20,40,6,8,11,9,21,27,22,31,50,16,54,34,28,4,37,18,36,23,13,48,25,46,2,15,14, Пета  33,15,17,23,47,35,28,49,14,40,8,46,99,10,38,1,27,9,26,31,36,34,32,48, Първа  1,3,2, Седма  8,4,10,1,2, Трета  5,11,3,9,21,19,42,16,30,54,22,20,23,12,29,52,36,14,15,26,44,32,50,18,25,48,1,34,28, Четвърта  9,1,3,2,7,8, Шеста  6,2,3,12,16

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on google
Google+
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email

МОЖЕ БИ ВИ ИНТЕРЕСУВА И :

Актуални Новини

ПОДМЯНА НА ВОДОПРОВОДИ НА УЛИЦА „ХАДЖИ ПЕТЪР ХАДЖИИЛИЕВ“

Започва поетапно подновяване на водопроводната инсталация и отклонения на ул. „Хаджи Петър Хаджиилиев“. Община Берковица информира, че докато текат ремонтните

ВИЖТЕ ОЩЕ »
ПОПУЛЯРНИ ЕТИКЕТИ
covid-19 (28) Кмет на Община Берковица (71) Къща музей "Иван Вазов" (12) МБАЛ БЕРКОВИЦА (12) МИГ Берковица и Годеч (31) НЧ "Иван Вазов - 1872" (20) ОП Региони в растеж (18) Образование (41) Община Берковица (709) Общинска администрация-Берковица (106) Общински съвет-Берковица (46) Обява (43) Природни забележителности (21) Проект енергийна ефективност (12) СУТ (17) административни услуги (13) берковица (20) вик берковица (27) град Берковица (35) дневен ред (21) заповед (16) заповеди на кмета (23) избори (19) изложба (13) кмет община берковица (22) конкурс (13) културни забележителности (17) музеен комплекс - Берковица (31) общинска администрация (56) обява община берковица (13) обявление (93) обявление отдел СУТ (42) отдел строителство (23) подробен устройствен план (16) поздравителен адрес (28) проект (15) противоепидемични мерки (27) редовна сесия (17) социални дейности (14) социални услуги (15) спорт (12) съобщение (20) туризъм (32) уведомление (17) услуги (13)
QR Code

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ - АКТУАЛНО

Запишете се за нашия Е-Бюлетин

Newsletter - Община Берковица

Имате Въпроси?
С радост ще Ви отговорим!

Facebook Twitter Email Pinterest linkedin WhatsApp WhatsApp Telegram Viber
Този уебсайт използва бисквитки за подобряване на посетителското преживяване. Използвайки уебсайта Вие се съгласявате с тяхното приложение в законовите рамки.