Актуални Новини

ПЛАНИРАНИ ПРЕКЪСВАНИЯ НА ЧЕЗ

Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 26 – 30 август с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности.

Подробна информация за засегнатите райони, включително адресен номер, вход или друго уточнение, както и причините за прекъсването можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, „График на планирани ремонти“ на адрес http://www. cez-rp. bg/bg/grafIcI/grafIk-na-planIranI-remontI/.

ОБЛАСТ МОНТАНА

Община Берковица

На 28.08.2019 г. /09:00 – 10:00 ч./ –  Берковица: 03928, 28, 21, извън регулацията Работилница-Гараж, Пулпова База, Склад и Цех За Дограма, Казаните 25, 40, 5, 26, 20, 1, 24, 16, Административна Сграда, 14, 22, 3, 10, Калето 1 Свинарник, Николаевска 23, 104, 89, 90, 92, 82, 96, 78, 101, 80, 91, 95, 99, 98, 84, 103, 97, 76, 94, 88, 109, 109 Канцелария-Топливо, 109 Административна Сграда, 102, 95, 97, Пирин 7, Синчец 9, 3, 10, 4, 14, 8, 16, 5, 15, 17, 7, 12, 11, 13, Странджа 6, 8, 1, 6, 3, Шосето За Монтана, 8, 1

На 28.08.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Берковица: 03928, 28, 21, извън регулацията Работилница-Гараж, Пулпова База, Склад и Цех За Дограма, Казаните 25, 40, 5, 26, 20, 1, 24, 16, Административна Сграда, 14, 22, 3, 10, Калето 1 Свинарник, Николаевска 109 Административна Сграда, 109, 109 Канцелария-Топливо, Странджа 6, 1

На 28.08.2019 г. /15:00 – 16:00 ч./ –  Берковица: 03928, 28, 21, 03928. 209. 81, 03928. 209. 82, 03928. 26. 16 местност Червеняковото, 03928. 29. 157, 209, 395, 210, 257, №209. 394 местност Сароновец, Александър Стамболийски 3, 5, 4, 2, 5а, 1, Ангел Кънчев 4, 3, 7, 8, 2, 1, 5, 6, 8, Берковска Река 1, 8, 11, 3, 5, 9, 7, 4, 6, 2, 51, 63, 55, 57, 65, 56, 31, 61, 66, 54, 62, 58, 60, 53, 64, 68, 59, 70, 55, 37, 45, 43, 35, 52, 50, 39, 41, 18, 16, 25, 20, 40, 46, 36, 26, 30, 38, 28, 22, 6, 34 А, 17, 19, 23, 10, 44, 48, 12, 17-19, 32, 29, 34, 14, 42, Битоля 3, 2, 9, 1, 5, 7, 10, 8, Вардар 4, 6, 2, 3, Васил Левски 9, 15, 5, 7, 3, 1, Георги Бенковски 1, Гоце Делчев 1, 14, 4, 2, 18, 28, 22, 16, 3, 9, 26, 24, 12, 30, Детелина 4, 12, 7, 6, 10, 5, 1, 3, 2, Дунав 1, 6, 3, 2, 4, Заряница 1, 2, 11, 33, 34, 9 А, 20, 13, 46, 42, 8, 37, 23, 9, 16, 6, 4, 21, 22, 28, 26, 10, 36, 1, 12, 18, 19, 7, 15, 17, 3, 35 А, 44, 27, 35, 31, 32, 40, 25, 29, 30, 38, 14, 31, 33, 15, 32, 17, 20, 16, 15, 21, 18, 19, 5, 34, 10, 6, 4, до Бл. 17, 7, 13, 12, Търговски Комплекс, 41, 9, 3, 56, 54, 8, 11, вила, 1, 43, 39, 11, 2, 21, 24, 27, 21, 30, 23, 25, 17, 29, 22, 28, 26, 14, Захари Стоянов 5, 6, 2, 3, 7, 1, 4, Здравец 3, 9, 24, 19, 20, 2, 11, 16, 3 А, 5, 14, 17, 15, 7, 10, 18, 6, 10а, 8, 13, 4, 22, 1, Здравченица 4, 16, 17, Иван Вазов 10, 11, 14, 12, 18, извън регулацията Работилница-Гараж, Пулпова База, Склад и Цех За Дограма, вила, Масивна Постройка, вила, Йордан Радичков 5, Казаните 25, 40, 5, 26, 20, 1, 24, 16, Административна Сграда, 14, 22, 3, 10, 1, 3, 6, 1 Пилетари, Калето 1 Свинарник, 3, 11, 9, 17, 15, 6, 3, 13, 1, 4, 5, 7, 1, Кирил и Методи 50, 22, 15, 62, 50, 60, 27, 19, 56, 40, 22, 11, 14, 25, 32, 30, 18, 42, 58, 41, 35, 53, 13, 38, 52, 16, 44, 24, 37, 17, 20, 49, 29, 39, 23, 55, 45, 47, 43, 34, 46, 33, 21, 1, 48, 28, 36, 26, 51, 54, 31, Ком 24, 12, Котеновско Шосе 8, Лерин 2, 5, 1, 7, 3, Люляк 4, 19, 31, 10, 13, 11, 23, 6, 15, 12, 37, 21, 33, 17, 9, 25, 14, 7, 2, 3, 1, 5, 29, 35, Минзухар 4, 6, 9, 1, 2, 8, 7, 10, 13, 5, Мрамор 1, 1 1, 1, 5, 6, 2, 2 2, 6, Тото, 3, 3, 2, 8 6, Бор 2, Тото Пункт-1, 6 5, Николаевска 23, 104, 89, 90, 92, 82, 96, 78, 101, 80, 91, 95, 99, 98, 84, 103, 97, 76, 94, 88, 5, 31, 45, 17, 39, 25, 21, 23, 109, 109 Канцелария-Топливо, 109 Административна Сграда, 102, 95, 97, Охрид 3, 5, 8, 10, 2, 12, 7, 4, 6, 12, Пирин 7, Пиротска 7, 9, 8, 6, 1, 2, Пиротски път 1, 29, 2, 27, Поручик Грозданов 14, 12, 18, 8, 16, Рила 1, 14, 5, 30, 6, 8, 16, 13, 4, 3, 2, 10, 11, 31, 8 А, 7, 9, 15, вила, 12, Синия Вир 15, 1, 11, 9, 18, 12, 8, 6, 16, 3, 5, 4, 2, 10, 13, 7, 14, Синчец 9, 3, 10, 4, 14, 8, 16, 5, 15, 17, 7, 12, 11, 13, Странджа 6, 8, 1, 6, 3, Теменуга 10, 11, 7, 6, 17, 13, 15, 2, 9, 3, 1, 8, 4, 5, Тимок 56, Тузлата 34, 38, 40, 36, 42, 32, 4, 34, 1, 7, 6, 10, 16, 22, 2, 24, 12, 3, 5, 8, 14, 28, 26, 20, Христо Смирненски 6, 4, 1, 3, 8, 2, Черковна 58, 13, 2, 11, Шабовица 1, 26, 10, 21, 8, 27, 9, 24, 15, 30, 19, 28, 12, 23 А, 16, 23, 17, 13, 14, 11, 20, 7, 25, 18, 5, 6, 3, 4, Шалин Дол, Шейново 6, 4, Явор 2, 7, 3, 5, 4, 10, 1, 6, Шосето За Монтана, 8, 1