Актуални Новини

ПЛАНИРАНИ ПРЕКЪСВАНИЯ НА ЧЕЗ

Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

 Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 02 05 септември 2019 г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности.

ОБЛАСТ

Дата/период    Времетраене     Засегнат район /улици, квартал,  УПИ, ПИ/

В този текст са посочени датата, периода, времетраенето, населеното място и засегнатия район – улици, квартал,  УПИ, ПИ. Подробна информация за засегнатите райони, включително адресен номер, вход или друго уточнение, както и причините за прекъсването можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, „График на планирани ремонти“ на адрес http://www. cez-rp. bg/bg/grafIcI/grafIk-na-planIranI-remontI/.

Област Монтана

Община Берковица  

На 04.09.2019 Г. /11:30 – 13:30 Ч./ –  Берковица:   086014 Землището На С.Бързия

На 03.09.2019 Г. /14:00 – 16:30 Ч./ –  Мездрея:   1  12

На 04.09.2019 Г. /09:30 – 11:00 Ч./ –  Бързия:   068021  , Акация  2,1,34,27,4,6,8,25,31, Артец  3, Здравец  4, Клисура  3,35,21,44,30,17,19,40,46,34,25,15,27,28,13,42,36,24,33,23,38, Петроханска  27,2-3,1,14,19,21,8,13,37,11,23,16,5,9,7,15,10,41,2,18,25,31,39,3,29,17,4,12,33,6, Пръшковица  1,10,2,18,3,6,8,16,12,7, Равнище  6,9,8,1,2,5, Стругарница  2,4

На 04.09.2019 Г. /11:30 – 13:30 Ч./ –  Бързия:   085035  , 086032  , Артец  31,35,37,27,29, Малина  7,4,8,17,1,10,15,6,5,2,12, Младост  6,5,7,4,12,2,3,1,14,10,8,16,9, Петроханска  65, Пи 086028 И Пи 086029  , Пръшковица  37,11, Равнище  16,20,14,21,18