Актуални Новини, Новини

ПЛАНИРАНИ ПРЕКЪСВАНИЯ НА ЧЕЗ

ЧЕЗ Разпределение уведомява своите клиенти за планираните прекъсвания на електрозахранването в община Берковица за периода от 17.02.2020 до 21.02.2020 година.

Уважаеми клиенти,

 ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага да бъдат извършени следните планирани прекъсвания на електрозахранването за периода 17 – 21 февруари 2020 г., включително:

 ОБЛАСТ

Дата/период    Времетраене     Засегнат район /улица, квартал,  УПИ, ПИ/

Област Монтана

Община Берковица

На 17.02.2020 Г. /09:00 – 09:30 Ч.; 09:00 – 11:00 Ч.; 10:00 – 11:00 Ч./ –  Бързия

На 17.02.2020 Г. /09:00 – 09:30 Ч.; 09:00 – 11:00 Ч.; 10:00 – 11:00 Ч./ –  Песочница:   Втора  8,5,2,10., Девета  2, Десета  80,30,58,29,84,24,9,32,38,64,37,14,31,15,39,17,44,49,34,1,60,62,45,13,72,21,28,78,20,42,22,53,10,74,35, Единадесета  3, Осма  8,7,3,6,4,1, Пета  16,42,5,8,6, Първа  6,8,3, Седма  4,2, Трета  5,14,8,1,3,4, Тринадесета  13,1,2, УПИ III , Кв.33  , Четвърта  2,1,10,4,12,8, Шеста  2,19,1,4,8,25

На 17.02.2020 Г. /09:00 – 09:30 Ч.; 10:00 – 11:00 Ч./ –  Балювица:   Александър Стамболийски  12,18,26,25,20,22,19,8,9,6,4,5,15,2,17,14,23,10,13,21,11, Васил Левски  2,4,9,11,7,1,6,3,5,8, Девети Септември  19,3,46,14,52,48,26,25,23,8,6,40,20,1,13,24,38,17,44,27,5,16,2,28,10,42,9,7,22,36,21,18,12,11, Дружба  8,6,7,10,3,9,2,1, Дунав  13, Извън Регулацията  Асфалтова База,Пи 78,5,1,Пилетарник,3, Ком  3,4,11,2,5,1,10,6,8,7, Раковски  9,3,1,5,2,7,6, Рила  1, Стефан Караджа  4,6,1, Хаджи Димитър  4,3,5,1, Христо Ботев  7,5,8,2,6,13,1,9,4,3, Черковна  10,8,9,2, Шипка  3,5,7,4,8,6,2

На 17.02.2020 Г. /09:00 – 09:30 Ч.; 10:00 – 11:00 Ч./ –  Бокиловци:   000911  , Втора  9,16,7,1,14,21,23,5,3,4,11,10, Десета  7,1,5, Осма  2,1, Пета  16,3,14,11,18,9,7,4,10,2, Първа  7,13,18,21,3,1,17,4,6,25,31,75,14,29,2,5,8,15,22,27,20,55,57,67,40,65,28,39,42,36,1,43,30,41,51,44,69,45,60,47,49,33,73,26,50,35,53,38,48,58, Седма  5,1,3, Трета  5,20,2,18,22,11,3,12,22, УПИ VIII45,Кв.15  , Четвърта  9,22,4,10,1,18,16,7,12а,2,11, Шеста  17,13,4,15,14,1,5,11,7,9,6,3

На 17.02.2020 Г. /09:00 – 09:30 Ч.; 10:00 – 11:00 Ч./ –  Боровци:   1 Ви Май  3,1,2,4,5, 23 Ти Септември  30,38,21,36,22,24,25,20,33,32,27,34,28,10,40,15,11,5,6,17,16,19,18,1,9,2,12,3,10,4,13,8, Александър Стамболийски  32,52,34,54,44,50,38,29,42,48,46,21,31,23,25,27,40,36,20,17,22,7,6,11,10,4,14,9,3,5,12,8,13,16,18,30,1,28,24,15,26, Берковска  7,4,1,8,2, Вецина  1,6,8,3,4,2, Георги Димитров  1,3, Д-Р Лилия Благоева  3,8,10,1,4, Димитър Благоев  4,8,2,3,25,10,12,17,18,16,15,6,5,9,14,26,22,11,3,9,5, Драва  2,1,7,9,3, Дунав  5,3,1, Замфир Попов  4,7,1,5,3,2, ЗаХари Стоянов  3,5, Иван Бонов  2, Любен Каравелов  4,10,9,12,7,3,5,6,2,8,1,11,26,15,19,21,18,24,14,13,16, Марица  8, Москва  20,30,28,24,15,32,12,22,28,3,11,18,6,10,4,5,1,9,14,16,7,12, Паисий  24,22, Пушкин  1,3,4, Райко Даскалов  25,27,19,18,3,4,23,10,21,17,16,8,9,5,12,1,2,14,24,21,11, Стара Планина  3,1, Страцин  7,11,3,9,1,13,5, Тодор Младенов  13,4,11,12,5,1,3,7,8,6,2,9, Хаджи Димитър  2,6,8,1,4,5,3, Христо Смирненски  9,7, Черковна  3,5,1, Шосе – Лом – София  14,20,16,37,34,36,18,48,24,1,46,17,28,26,32,50,30,22,12, Ъгъла На Ул. Р.Даскалов И Д. Благоев

На 17.02.2020 Г. /09:00 – 09:30 Ч.; 10:00 – 11:00 Ч./ –  Замфирово:   000436  , 1 Ви Май  4,5,3,1, 5 Ти Декември  5,4,7,9,6,11,3,2,1, 9 Ти Септември  18,28,31,24,21,14,37,13,16,41,19,29,12,33,17,30,32,27,26,25,39,22,15,5 А,3,4 А,11 А,3 А,5,2,11,6 А,10,9,8,36,6,7 А,7,9 А,4, Александър Стамболийски  34,24,20,17,15,12,38,25,19,9,10,30,14,36,40,27,22,21,33,32,28,35,17 А,18,26,29,15 А,11,23,8,5 А,4,7,1,3,5,2,6, Аметица  4,6,3,8,2, Андрей Жданов  8,7,2,4,10,1,8, Бузлуджа  16,10,14,2,12,5,4,1,3,8, Бундино  5,2,6,7,4,9, Васил Друмев  2,3,1, Васил Левски  9,6,18б,5,12,11,10,8,19,7,1,3,16,20,14,13,15, Веслец  7,13 А,9,21,6,11,19,13,4,1,8,12,15,2, Гаврил Генов  18,5,16,14,7,12,6,4,1, Гео Милев  4,6,2,8,10, Георги Бенковски  3,1, Георги Дамянов  8,1,5,2,3,6,12,4, Георги Кирков  5,3,4,2, Гоце Делчев  20,10,4,19,19 А,15,21,12,7,3,6,14,13,2,5,9,10 А,1,16,18,17,8, Дамян Арсенов  31,20,2,22,8,4,24,5,29,18,3,1,7,14,11,6,10,17,15,28,12,29,32,36,34,21,38,40,23,44,1,10,12,10, Дарвин  2,4,3,5,6,4 А,1, Димитър Благоев  19,6,4,27,7,3,25,29,17,5,13,1,9,14,2,23,11,21,15, Добро Поле  10,5,14,6,4,2,1,8,7,3,12, Драва  1,2,3,4,3, Емил Марков  1,12,10,2,4,18,14,6,17,20, Замфир Попов  29,33,46,39,41,52,43,54,1,37,46,33,39 А,51,45,61,70,43,72,92,68,74,56,59,58 А,94,49,96,57,65,60,64,78,86,55,64 А,82,84,88,90,58,63,66 А,47,67,98,62,66,80,9,30,38,7,17,4,6,10,11,13,15,16,42,40,14,20,12,21,22,2,27,36,19,24,28,34,32,25,26, Зоин Дол  4,7,4 А,1,2,7 А,6,8,5,3, Иван Вазов  7,3,1,5,4,2, Извън Плана  ЦеХ За Обувки, Илия Генов  14,16,1,19,11,5,22,12,21,3,25,15,18,20,4,10,17,8,4 А, Искър  1,3,9,5,7 Къща, Йордан Лютибродски  4,8,1,6,2,14,7,5,10,12,3, Камчия  5,1,3,7,4, Карл Маркс  3,1,10,8,4,5,6,12,7, Ком  2,4,1,3, Краище  1,3, Лазар Младенов  5,1,2,8,1 Ч-Ще Развитие УПИ-Іі-440,16,4,5,22,12,1,11,6,14,10,12,19,38,13,24,28,44,21,46,32,26,25,42,34,17,40,23,36, Ленин  8,6,9,1,10,3,2,12,4,7,14,11, Лом  2,1, Любен Каравелов  12,10,3,14,13,11,21,9,5,2,7,6,8, Манчо Пешов  1,7,3,9, Марек  1,3,5,2,10, Мичурин  8,2,4,6, Младен Ангелов  15,1,19,9,13,7,11, Москва  1,5,2,4,11,17,19,13,18,7,16,12,6,14,9,20,15, Непирче  3,2,3а, Никола Й. Вапцаров  28,39,30,23,19,37,40,44,36,33,38,31,32,17,35,42,21,51,52 А,52,56,57,56 А,58,49,46,60,50,43,48,54,47,45 А,53,76,55,14,3,5,6,16,22,2,13,7,1,18,8,11,20,9,12, Никола Ценков  45,23,35,46,38,30,20,18,41,52,28,21,19,22,34,27а,25,17а,26,54,27б,50,33,17,40,29,56,43,31,50а,15,48,24,39,36,47,37,8,1,10,14,6,7,5,4,3,2,12, Павел Петров  2,4,5,6,10,1,3,7,8, Панайот Хитов  2,8,10,6,4,12, ПетроХан  2,3,1, Пирин  3,5,1,11,7,15,17,2,13,9,4,6, Поп Андрей  16,18,22,6,2,4, Попов Дол  2,23,10,6,18,16,8,22,1, Преславска  2,4,6,5, Рила  3,1,4, Слатина  6 А,5,7,4,9 А,1,12,8,21 А,13,2,19 А,6,5 А,11,9,21,10,19,23,17, Стара Планина  2,8,4,6,3,1, Стефан Караджа  4,1,2,6, Странджа  1,5,6,2,4,3,8, Тодор Благов  4,22,18,1,13,6,9,26,14,10,12,16,11,5,8,7,24,3,17,15,2, ТолбуХин  4,1,4а,3,2, Тополница  2,1,4, Ул. Ал. Стамб.  И Ул. Янтра  , Ул. Д. Арсенов И Д. Благоев  , ФридриХ Енгелс  6,4,2,1,3,5,5,9,7,13,18,24,8,28,26,6,20,11,22,14,12,16,10, Хаджи Димитър  7,5,4,11,13,10,8,3,9,6, Христо Ботев  1,5,3,2,4,6, Христо МиХайлов  14,8,10,11,6,16,9,7,4,2,1,3,5, Церовска  2,6,4,8, Шипка  5,3,4,2,6,12,7,9, Ъгъла На Ул. З. Попов И Преслав  , Яне Сандански  10,2,6,8,4,12,1,3,9,11, Янтра  18,11,6,5 А,4,10 А,10,15,9,26,17,11 А,21 А,24,5,8,27,1,3,28,31,32,20,7 А,19 А,19,7,22,21,24 А,29,13,16,2,   М.Бежан

На 17.02.2020 Г. /09:00 – 09:30 Ч.; 10:00 – 11:00 Ч./ –  Комарево, Общ. Берковица:   Втора  6,10,12,5,1,2,8,4,3,7, Девета  6,8,2,3,1,4, Десета  2, Извън Регулация  5,2,1,0., Осма  3,8,5,10,11,9,7,6,4,1,2, Пета  4,1,2, Първа  7,13,16,50,52,32,51,26,37,28,6,4,48,36,23,54,14,22,17,24,20,11,9,8,30,45,49.,56,38,18,2,27,43,3,34,47,41,19,5,40, Трета  7,10,8,6,4, Четвърта  4,6,9,5,8,1,12,7,3, Шеста  5,1,3,7

На 17.02.2020 Г. /09:00 – 09:30 Ч.; 10:00 – 11:00 Ч./ –  Мездрея:   Втора  15,17,5,7,13,19,2,21,6,4,11, Главна  15,1,70,60,16,10,6,35,30,3,34,82,96,24,25,19,5,8,90,29,56,78,74,80,23,49,14,53,55,50,12,36,22,7,41,26,52,62,44,54,48,76,20,13,15,2,18,31,21,39,58,72,47,53 А,11,38,45,27,64,17,37,92,28,84,4,68,66,46,32,94, Извън Регулацията  Пилетарник,Вила,ЦеХ За Дограма, Пета  5,19,9,8,7,6,13,3,11,12,15,1,1а,4,2,10,17, Първа  3,1,4, Седма  11,3,9,10,6,4,5,7,8,2,1, Трета  1,9,8а,14,13,5,6,4,8,7,18,12,10,3,21, Тринадесета  3,1, Четвърта  22,20,10,12,3,14,6,24,5,16,9,1,7,4,8,2, Шеста  10,12,2,4,5,6,8,14,3,18,16

На 17.02.2020 Г. /09:00 – 09:30 Ч.; 10:00 – 11:00 Ч./ –  Рашовица:   Васил Коларов  7,2,1,4,10,8,5, Гаврил Генов  2, Георги Димитров  4,18,22,5,6,24,16,7,33,31,20,12,29,1,10,3,11,8,19,14,9, Замфир Попов  7, Извън Плана  2, Христо Ботев  3,4,9,5

На 17.02.2020 Г. /09:00 – 11:00 Ч./ –  Мездрея:   Втора  15,17,5,7,13,19,2,21,6,4,11, Главна  15,1,70,60,16,10,6,35,30,3,34,82,96,24,25,19,5,8,90,29,56,78,74,80,23,49,14,53,55,50,12,36,22,7,41,26,52,62,44,54,48,76,20,13,15,2,18,31,21,39,58,72,47,53 А,11,38,45,27,64,17,37,92,28,84,4,68,66,46,32,94, Извън Регулацията  ЦеХ За Дограма,Вила, Пета  5,19,9,8,7,6,13,3,11,12,15,1,1а,4,2,10,17, Първа  3,1,4, Седма  11,3,9,10,6,4,5,7,8,2,1, Трета  1,9,8а,14,13,5,6,4,8,7,18,12,10,3,21, Тринадесета  3,1, Четвърта  22,20,10,12,3,14,6,24,5,16,9,1,7,4,8,2, Шеста  10,12,2,4,5,6,8,14,3,18,16

На 17.02.2020 Г. /09:00 – 11:00 Ч.; 09:00 – 09:30 Ч.; 10:00 – 11:00 Ч./ –  Берковица

На 17.02.2020 Г. /10:00 – 12:00 Ч./ –  Берковица:   03928,42,113  , 03928,42,42  , 03928.122.14  , 23 Септември  33,39,1,41,35,49,36,26,30,28,51,20,32,47,37,38,50,22,40,45,42,44,24,48,34,31,53,46,55,43, Антон Страшимиров  20,22,24,26,18, Ашиклар  22,3,20, Беговица  1, Бук  6,21,5,25,2,8,10,20,16,14,23,12,11,26,18,4,22,18 А,15,17,24,19, ВъзХод  9,1,3,5,11,13,2,8,4,7, Генерал Гурко  34,36,40,38,33,35,37, Генерал Скобелев  31, Димчо Дебелянов  18,14,4,2,Пилетари,8,16,6,10,12, Елин Пелин  15,25,12,21,35,3,29,8,16,17,28,23,7,27,4,5,19,1,9,14,33,10,18,11,6,31,26,20, Звезда  19, Извън Регулацията  Бунгало,Разсадник-Вила,Вила-Разсадник,Разсадник,Вила, Изгрев  5,11,7,15,1,4,2,13,3,12, Калиманица  20,21,16,28,9,6,30,32,5,4,22,18,24,11,12,17,15,13,7,8,14,19,26,10,3,2,1, Кирил И Методи  62,60,69,72,100,57,59,102,74,104,94,92,76,96,80,55,90,73,85,63,79,98,81,61,68,66,78,67,83,84, Кокиче  3,12,6,1,2,5,4,8, Къса Река  4,1,2,3, Малинарка  2, Марин Дринов  40,47,36,43,33,39,44,37,34,42,31,35,38,46,48,41, Мрамор  3,5,1,2, Незабравка  4,2,6,1,3, Радецки  1,19,21,17,5,15,13,7,9,3,11, Раковица  20, Солунска  26,29,35,28,22,24,25,31,32,33,30,27,20,19,23,21,34, Стефан Стамболов  34, Хайдушки Водопади  13,9,5,7,3,11,2,1,   Лагер Ашиклар

На 19.02.2020 Г. /09:00 – 09:30 Ч.; 09:00 – 12:00 Ч.; 10:00 – 12:00 Ч./ –  Гаганица:   037265  , 1 Ви Май  12,3,1,5,8,4,9,2,6, 23 Ти Септември  36,22,50,23,34,44,28,11,48,32,21,26,25,30,38,40,42,46,14,4,20,5,6,7,3,12,10,8, 485  , Александър Стамболийски  2,4,5, Брегалница  2,1,3, Вапцаров  16,12,9,14,1,7,8,5,4,3,2, Вардар  2,6,4, Васил Левски  62,60,7,58,13,4,6,2,14,17,19,64,7,5, Георги Димитров  70,68,88,86,96,89,94,90,87,84,42,38,1,30,12,20,40,14,6,4,28,8,2,10,16,18, Главна  84,49,88,78,90,59,39,32,63,47,62,68,55,74,80,57,92,88а,86,51,45,61,82,70,76,2,3,1,112,132,97,107,101,118,113,103,67,110,130,98,100,109,102,75,120,65,94,136,96,136 А,116,79,92,105,99,63,134,116 А,114,77,17,56,62,32,24,54,33,66,50,44,31,13,8,26,16,48,2,14,4,60,58,10,46,22,3,20,36,6,35,15,29,42,30,27,52,19,25,5,7,64 А,18,12, Гламата  4,6,3,5,2, Златица  10,2,15,4 А,6,69,11,1 А,18,13,16,9,4,21,7,19,14,1,17,53,43 А,65,30,26,67,3,13,61,59,55,1,43,69,63,57,4,32,71,69 А, Иван Вазов  5,16,8,16 А,10,1,4,3,9,6,9,2, Извън Регулацията  Помпена Станция, Искър  2, ИспериХ  1,2,4,3,7,8,9,5, Казашка  2,7,5,1, Кирил И Методи  7,1,21,18,17,19,3,6,12,15,4,13,8,34,47,24,43,53,35,16,49,41 Къща,18,51,26,37,55,30,22,45,39,33, Кумбарка  18,19,12,10,15,9,2,4,7,5,11,13,8,6, Люляк  7,2,18,3,11,4 А,5,13,9, Милин Камък  11 А,13,9,10,10 А,11,16, Мусала  10,8,10,5,3,6,1, Славейков  8,9,6,4,5,2, Стефан Караджа  9,2,10,51 А,51,4,1,7,12,3, Тимок  1,2,6, Хаджи Димитър  3,9,3 А,11,7,5,1, Христо Ботев  18,12,5,23,24,25,9,3,19,21,22,7,12 А,1,10,8,6, Чайка  3, Шипка  3,13,7,16,2,6,12,5,17,1,15,14,9,4,4, Шумашки Дол  5,1,8,6,10,3,4,2, Явор  2,1, Язовирна  10,4,6 А,6,9,3,8,7

На 19.02.2020 Г. /09:00 – 09:30 Ч.; 10:00 – 12:00 Ч./ –  Берковица:   03928.68.18  , 03928.72.33  , 03928.72.4  , Извън Регулацията  Трафо Помпена,   Помпена Станция

На 19.02.2020 Г. /09:00 – 09:30 Ч.; 10:00 – 12:00 Ч./ –  Костенци:   314014  , Втора  19,29,44,42,38,20,40,6,8,11,9,21,27,22,31,50,16,54,34,28,4,37,18,36,23,13,48,25,46,2,15,14, Пета  14,33,15,17,23,47,35,28,49,14,40,8,46,99,10,38,1,27,9,26,31,36,34,32,48, Първа  53,15,26,56,71,24,12,39,32,30,22,17,41,20,59,8,38,69,48,40,49,51,29,10,27,18,23,25,67,42,58,83,36,21,73,4,47,16,28,6,57,54,35,75,31,50,13,1,3,2, Седма  8,4,10,1,2, Трета  5,11,3,9,21,19,42,16,30,54,22,20,23,12,29,52,36,14,15,26,44,32,50,18,25,48,1,34,28, Четвърта  9,1,3,2,7,8, Шеста  6,2,3,12,16

На 19.02.2020 Г. /09:00 – 09:30 Ч.; 10:00 – 12:00 Ч./ –  Котеновци:   000910  , Втора  52,50,70,68,56,54,60,10,78,20,38,7,34,46,74,3,58,22,12,44,40,18,28,64,14,48,8,1,30,13,36,4,15,76,80,9,66,5, Пета  11,1,13,5,8,15,6,3,9,2,7, Пи 301018  Местност Барата, Първа  52,50,65,52,68,63,66,42,34,50,74,98,67,95,35,5,33,89,12,87,64,36,78,30,58,45,40,99а,60,107,51,69,70,7,100,24,56,8,103,32,46,90,25,44,48,127,115,49,15,99,22,47,14,13,52,28,27,26,62,53,88,123,54,16,113,3,37,19,77,129,61,59,71,55,31,97,117,39,91,81,96,6,9,80,85,23,94,72,21,76,29,1,41,18,121,104,57,75,79,111, Трета  4,3,2,1,6,7, Четвърта  13,3,5,1

На 19.02.2020 Г. /09:00 – 09:30 Ч.; 10:00 – 12:00 Ч./ –  Мездрея:   000002

На 19.02.2020 Г. /09:00 – 09:30 Ч.; 10:00 – 12:00 Ч./ –  Черешовица:   011002, Екатте 80635  , Бучинов Рът  , Втора  3,5,9,7,1,11,2, Главна  4,7,5,2,11,9,1,3, Извън Плана  3,1,4,2, Местност Тършата  Краварник, Осма  2,13,11,4, Пета  14,16,18, Седма  11,37,5,35,57,16,6,10,15,59,51,49,3,1,33,53,4,14,18 А,7,55,20,25,31,12,18,13,8, Трета  6,2,3,4,13,11,5,7,9, Четвърта  16,38,36,18,4,22,8,50,46,6,14,26,7,32,2,24,44,1,20,40,42,3, Шеста  1

На 19.02.2020 Г. /09:00 – 12:00 Ч.; 09:00 – 09:30 Ч.; 10:00 – 12:00 Ч./ –  Бистрилица:   1-Ви Май  3, 9-Ти Септември  8,3,6,1,10,5,4,12,14,2, Александър Стамболийски  10,13,9,6,7,2, Банска Бистрица  1, Васил Левски  8,4,7, Вела Пеева  10,3, Волга  7,9,5,1, Георги Димитров  10,6,9,11,7,18,16,17,19,13,14,1,10, Димитър Благоев  9,8,17,2,10,15,13,1,11,12,7, Еделвайс  4,1,2, Живовска  5,4,20,16,18,7,1,2,5,14,24,8,3,6,22,9, Иван Вазов  6,3,4,7,5, Извор  2,7,1,5,3,4,6, Извън Регулацията  1, Ленин  4,5,2,8,1,3,6,5, Людено  6,4,1,7,2, Люляк  2,3,5, Местност Градините  Стопанска Сграда, Мир  10,8,4,1,2,6, Морава  2,3,4,1, Найден Антонов  2,8,6,1,3,5,4, Орница  12,14,7,6,5, Раковска  3,2,6,3,7,4,9,5,1, СуХаре  2,2,4, Тимок  3,5,1, Христо Ботев  1,3,2,5, Христо МиХайлов  7,1,3,8,9,10,6,14,2,4,12, Церковска Бара  1,3,12,6,1, Чайка  6,4

На 19.02.2020 Г. /09:00 – 12:00 Ч.; 09:00 – 09:30 Ч.; 10:00 – 12:00 Ч./ –  Лесковец, Общ. Берковица:   047094  , Втора  14, Осма  30,24,12,19,4,2,13,16,9,29,1,10,26, Пета  15,13,17,38,6,37,56,19,14,4, Първа  27,46,3,26,9,28,47,6,56,16,14,22,39,10,21,18,19,1,42,7,51,36,11,17,12,64,34,54,44,40,29,4,33,52,49,41,50,32,5,2,20, Седма  3,13,1,12,5, Трета  1,7,8,3,2,5, Четвърта  8,10,26,31,28,14,5,2,29,3,16,27,10 А,9,18,12,13, Шеста  4,9,22,1,8,3,5,11,6,7,14

На 19.02.2020 Г. /10:00 – 10:30 Ч.; 12:30 – 13:00 Ч./ –  Слатина, Общ. Берковица:   Васил Левски  23,14,13,17,22,9,1,12,18,5,20,16,15,4,6,3,21,2,7,19,26,27,26, Георги Димитров  23,43,55,17,28,30,22,38,47,27,18,57,4,26,10,20,53,37,25,41,24,29,19,61,16,34,63,45,1,15,3,12,49,6,8,51,39,21,73,71,70,40,69,68,64,97,85,48,54,63,81,38,80,75,52,44,62,58,91,79,56,50,72,77,46,60,89,99,42, Девети Септември  19,18,12,22,3,26,4,17,6,15,2,9,5,8,7,11,10,13,1,20,25,23,27,29, Димитър Благоев  5,14,32,12,18,1,2,20,26,8,3,24,10,9,22,13,16,30,6,19,10,32,36,34,17, Иван Вазов  3,10,8,7,5,1,4,9,2, Местност Стопански Двор  Сп.Кран, Н. Й. Вапцаров  6,7,2,10,4,3,8,11,9,12, Христо Ботев  15,10,13,17,35,26,24,29,31,5,2,1,27,7,25,14,4,19,11,3,34

На 19.02.2020 Г. /10:00 – 10:30 Ч.; 12:30 – 13:00 Ч./ –  Цветкова Бара:   002004  , Главна  23,13,7,21,31,6,5,14,18,33,16,45,28,11,25,34,9,27,10,4,12,1,20,8,26,49,3,47,37,19,50, Гороница  26,20,7,10,3,5,22,24,8,4,18,1,14,16,12,2, Извън Регулация  Клисурски Манастир, Черемошница  6,3,8,1,4,10,2

На 19.02.2020 Г. /10:00 – 10:30 Ч.; 12:30 – 13:00 Ч./ –  Ягодово, Общ. Берковица:   015014  , Александър Стамболийски  19,7,15,3,13,17,23,1,9, Васил Левски  66,23,34,16,1,3,55,5,72,60,49,25,56,68,48,59,29,40,38,9,57,14,12,37,44,22,17,75,46,2,62,51,45,36,82,7,21,73,70,28,41,6,11,77,35,64,53,61,26,31,74,4,52,10,18,19,63,58,65,8,78,32,30,39,43,15,24,84,47, Вречна  4,2,19, Георги Димитров  4,6,10,7,1,5,2, Георги Трайков  2,16,10,15,18,12,22,26,4,36,23,32,5,11,6,9,1,7,3,28,24,25,21,14,27,17,20,8,30,13, Дълбоки Дол  11,9,6,7,1,10,8,4,5,2, Еделвайс  3,1, Карян  5,7,3,1,9, Малка Река  7,5,9,1,3, Марков Кладенец  4,5,8,7,2,6,1,3,10, Разсланица  3,6,2,4, Синчец  11,3,2,8,7,1,9,4,6, Среченска Бара  1,17,4,9,2,3,13,11,15,7,5, УПИ VIII, Кв.19  , Христо Ботев  11,4,16,12,29,15,23,5,9,1,7,13,19,8,21,2,10,17, Ягода  6,16,4,2,11,1,18,3

На 19.02.2020 Г. /10:00 – 13:00 Ч.; 10:00 – 10:30 Ч.; 12:30 – 13:00 Ч./ –  Пърличево:   9-Ти Септември  1,5,3,6,10, Ал Стамболийски  26,29, Бор  3,1,7,5, Васил Левски  16,9,6,1,7,14,18, Витоша  8,11 А,15,14,7,10,12, Г Димитров  9,6,7,3 А,2,4,5,10,11,6 А,3, Гробарска  1,3,7,5, Димитър Благоев  4,1 А,3,1, Дружба  2, Замфир Попов  18,14,12,7,11,10,9,10 А,6,4,8,13, Иван Вазов  5,10 А,7,9,5 А,10, Любен Каравелов  5,3,1, Македония  39,46,41,35,44, Морава  7, Пирин  2,5,7,4, Раковски  2,1, Рила  1,3,1 А,5, Средец  2, Стефан Караджа  2, Странджа  2,4,10,9, Хаджи Димитър  3,2, Христо Ботев  9,11,12,10,8,7,1,13,3 А,4,11 А,2,6,5,3, Явор  17,16