Актуални Новини, Новини

ПЛАНИРАНИ ПРИСЪЕДИНЯВАНИЯ КЪМ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНАТА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БВЕРКОВИЦА ЗА 29.04.2020 ГОДИНА

„ЧЕЗ Разпределение България“ АД не извършва планирани ремонти  по електроразпределителната мрежа oт 15.03.2020 г. Компанията осъществява единствено аварийни и превантивни ремонти по спешност и в условия на извънредно положение, за да поддържа надеждна и качествена услуга. В дружеството, обаче, продължават да постъпват искания за включване към електроразпределителната мрежа на обекти на граждани и фирми, които са провели последователно и законосъобразно всички процедури и са сключили съответните договори за присъединяване. Неизпълнението на подобни ангажименти от страна на дружеството може да доведе до икономически вреди, загуби на работни места, битови неудобства и др. Тъй като включването на обектите към мрежата изисква временни прекъсвания на електрозахранването, компанията реорганизира своята дейност и мобилизира служители за работа през нощта, за да не смущава ежедневието на потребителите. Прекъсванията за присъединяване на нови обекти през периода 27-30 април  2020 г., включително, ще се извършват в малките часове на денонощието – между 01:00 ч. и 05:00 ч., когато ще засегнат възможно най-малък брой активни потребители на електроенергия. Няма да се прекъсва услугата за болници, институции и администрации с обществена значимост.

ОБЛАСТ

Дата/период    Времетраене Засегнат район /улица, квартал,  УПИ, ПИ/

 

Област Монтана

Община Берковица

На 29.04.2020 г.  /02:01 – 03:00 ч. / –  Берковица:   03928. 201. 1,  03928. 47. 13,  03928. 47. 26,  03928. 514. 225,  Александровска  Газостанция, 76, 81, 79, 88, 2, 77, 86, 1, 80, 58, 78, Цех за Дограма, 96, 84, 15, 82,  извън регулацията  Пилетарник, ул. Дърводелна, ул. Лечебница  10, 7, 4, Пилетарник, 11, 5, 2, 13, 15,  Път 81 преди разклона за кв.  Раковица, ул.  Раковица,  Гаражна Площадка, Кафе аператив, ул. Хаджи Петър Илиев  15, Петролна База, Промишлена зона, Индустриална зона

На 29.04.2020 г.  /03:01 – 04:00 ч. / –  Берковица:   03928, 32, 3,  23, ул. Септември  16, 4, 3, 27, 7, 9, 8, 11, 19, 5, 21, 17, 23, 10, 1, 15, 6, 18, 13, 25, 14, 12, 2, ул.  Акация  1, ул.  Антим Крунев  1, 12, 2, 4, 3, 10, 8, 6, ул. Асен Златарев  9, 6, 8, 7, 10, ул. Ашиклар  20, 19, 15, 17, 13, 18, ул. Вяра  2,  ул. Генерал Скобелев  27, 42, 29, 44, 46, ул. Живовци  2, 3, 5, 1,  ул. Кочо Честименски  17,  Местност Асан Спахийски Връх, ул. Панайот Волов  7, ул. Патриарх Евтимий  6, 3, ул. Стефан Стамболов  18, 28, 16, 8, 1, 14, 30, 6, 22, 4, 26, 10, 19, 3, 13, 12,  ул. Тракия  8, 10, 6, 2, 4, 5, 3, 1