Актуални Новини

ПЛАНОВИ ПРЕКЪСВАНИЯ НА ЧЕЗ

Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 28 януари – 01 февруари 2019 г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности.

ОБЛАСТ

Подробна информация за засегнатите райони, включително адресен номер, вход или друго уточнение, както и причините за прекъсването можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, „График на планирани ремонти“ на адрес http://www. cez-rp. bg/bg/grafIcI/grafIk-na-planIranI-remontI/.

ОБЛАСТ МОНТАНА

Община Берковица

На 28.01.2019 г. /08:30 – 12:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ –  Берковица:  Николаевска

На 28.01.2019 г. /10:00 – 15:00 ч./ –  Берковица:  Александровска, Изгрев, Мусала

На 29.01.2019 г. /08:30 – 12:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ –  Берковица:  03928.68.18, 03928.72.33, 03928.72.4, Извън Регулацията

На 29.01.2019 г. /08:30 – 12:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ –  Бистрилица:  1-ви Май, 9-Ти Септември, Александър Стамболийски, Банска Бистрица, Васил Левски, Вела Пеева, Волга, Георги Димитров, Димитър Благоев, Еделвайс, Живовска, Иван Вазов, Извор, Извън Регулацията, Ленин, Людено, Люляк, местност Градините, Мир, Морава, Найден Антонов, Орница, Раковска, Сухаре, Тимок, Христо Ботев, Христо Михайлов, Церковска Бара, Чайка

На 29.01.2019 г. /08:30 – 12:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ –  Гаганица:  037265, 1 Ви Май, 23 Ти Септември, Александър Стамболийски, Брегалница, Вапцаров, Вардар, Васил Левски, Георги Димитров, Главна, Гламата, Златица, Иван Вазов, Извън Регулацията, Искър, Исперих, Казашка, Кирил и Методи, Кумбарка, Люляк, Милин Камък, Мусала, Славейков, Стефан Караджа, Тимок, Хаджи Димитър, Христо Ботев, Чайка, Шипка, Шумашки Дол, Явор, Язовирна

На 29.01.2019 г. /08:30 – 12:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ –  Костенци:  314014, Втора, Пета, Първа, Седма, Трета, Четвърта, Шеста

На 29.01.2019 г. /08:30 – 12:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ –  Котеновци:  000910, Втора, Пета, ПИ 301018, Първа, Трета, Четвърта

На 29.01.2019 г. /08:30 – 12:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ –  Лесковец, Общ. Берковица:  047094, Втора, Осма, Пета, Първа, Седма, Трета, Четвърта, Шеста

На 29.01.2019 г. /08:30 – 12:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ –  Мездрея:  000002

На 29.01.2019 г. /08:30 – 12:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ –  Черешовица:  011002, Екатте 80635, Бучинов Рът, Втора, Главна, Извън Плана, местност Тършата, Осма, Пета, Седма, Трета, Четвърта, Шеста