Актуални Новини, Новини

ПЛАНОВИ ПРЕКЪСВАНИЯ НА ЧЕЗ

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ,  за периода 10 – 14 юли 2017 г. включително, се налагат кратковременни оперативни  превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върху които са извършвани планирани  дейности.

На 17.07.2017 г. /09:30 – 10:30 ч./Берковица 23 септемврии Кантон Изравнителен Басейн; Акация Изравнителен Кантон; Извън Регулацията Дърводелски Цех, 11; Местност Петрохан Времянка, Ресторант, Почивна Станция-Тото, Пътна База-вила, Снегоринна База, Туристически Дом, Хижа Рпк, Хижа Горско, Скара-Бира; Страцимировска 26;Бързия; Акация 31, 4, 1, 34, 5, 27, 6, 8, 25, 2; Артец 3; Здравец 4; Клисура 25, 15, 27, 28, 35, 21, 30, 17, 44, 42, 13, 36, 19, 24, 40, 33, 23, 38, 46, 3, 34; Петроханска 1, 7, 15, 10, 41, 2-3, 2, 1, 18, 25, 14, 31, 39, 19, 21, 3, 8, 13, 37, 29, 11, 17, 4, 23, 33, 16, 12, 5, 6, 9, 27; Пръшковица 3, 1, 10, 16, 12, 2, 18, 3, 6, 8, 5; Равнище 6, 1, 9, 2, 8, 5; Стругарница 4, 2