Актуални Новини, Новини

ПЛАНОВИ ПРЕКЪСВАНИЯ НА ЧЕЗ

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.
Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ,  за периода 24 – 28 юли 2017 г. включително, се налагат кратковременни оперативни  превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върху които са извършвани планирани  дейности.
На 24.07.2017 г. /13:00 – 16:30 ч./ – Бързия 036022 Бор 7; Кирил и Методи 17; Петроханска 160, 195, 176, 184, 241, 154, 174, 215, 233, 192, 190, 203, 196, 158, 243, 172, 199, 152, 213, 178, 217, 201, 156, 205, 188, 168, 229, 225, 166, 239, 211, 207, 148, 12, 150, 170, 140, 144, 162, 164, 219, 209, 231, 197, 227, 223, 194, 182, 237, 138, 186, 142, 210, 245; Стефан Караджа 10, 12, 5, 11, 1, 3, 4, 7, 8, 9, 2, 13, 16, 14; Христо Михайлов 8, 36, 26, 24, 32, 1, 11, 28, 30, 34; Шипка 17, 18, 19; Юрий Гагарин 9, 32, 15, 36, 29, 26, 31, 16, 23, 27, 21, 19, 1, 40, 24, 33, 28, 25, 34, 17, 30, 3, 20, 4, 43, 13, 38, 22, 11, 37, 41; Вила
На 24.07.2017 г. /09:30 – 14:30 ч./ – Берковица Заряница 5, 33, 10, 15, 17, 32, 21, 6, 4, 15, 20, 16, До бл. 17, 7, 13, 18, 19, 12, 31, 34
На 26.07.2017 г. /09:30 – 13:00 ч./ – Берковица Александровска 65д, 65
На 28.07.2017 г. /09:30 – 14:30 ч./ – Черешовица Бучинов Рът Втора 3, 7, 5, 9, 11, 1, 2; Главна 1, 7, 5, 2, 11, 3, 9, 4; Извън Плана 2, 1, 3, 4; Местност Тършата Краварник; Осма 4, 13, 2, 11; Пета 16, 18, 14; Седма 53, 4, 14, 37, 5, 35, 18 А, 7, 57, 25, 20, 55, 16, 6, 15, 10, 59, 51, 31, 12, 18, 49, 3, 13, 1, 8, 33, 11; Трета 7, 2, 9, 3, 4, 6, 13, 11, 5; Четвърта 32, 2, 38, 24, 44, 1, 18, 4, 36, 20, 22, 40, 8, 50, 42, 3, 46, 6, 14, 26, 16, 7; Шеста 1
На 28.07.2017 г. /13:00 – 16:30 ч./ – Берковица Живовци 11, 19, 7, 17, 8, 14, 16, 11, 6, 15, 13, 12, 4, 10, 9; Панайот Волов 3, 5, 2; Панайот Волов и Поручик Савойски Панорама 6, 2, 4; Поручик Савойски 18, 4, 21, 6, 26, 20, 3, 22, 8, 16, 19, 27, 23, 10, 30, 17, 2, 24, 28, 11, 9, 5, 7, 25, 1, 15