Актуални Новини, Новини, Община Берковица

ПОДДЪРЖАНЕ НА ЧИСТОТАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

ОбА – Берковица напомня, че поддържането на чистотата на производствени, административни, обществени и жилищни сгради, складове, гаражи, паркинги, пазари и други имоти, както и техните дворове и площадки, се осигурява от лицата, които ги стопанисват. Почистването на териториите, за които не се грижи общината и са прилежащи към жилищните сгради и търговски обекти, се извършва от юридическите или физическите лица, които стопанисват съответните сгради. Скъпи съграждани, нека ние не само да почистваме, но и да поддържаме чистотата в нашия град и община.