Актуални Новини

ПОДДЪРЖАЩО ОБУЧЕНИЕ С ПРОФЕСИОНАЛНИ ПРИЕМНИ РОДИТЕЛИ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

IMG_7798През месец юни се проведе поддържащо обучение с професионалните приемни родители от Община Берковица. То се явява надграждащо спрямо базисното обучение, за развитието на знанията и уменията на приемните семейства.

Oбщина Берковица е партньор на Агенция за социално подпомагане, която е конкретен бенефициент по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Приеми ме“. Общата цел на проекта е да се подкрепи процеса на деинституционализация на деца, като създаде и реализира устойчив модел за развитие на заместваща семейна грижа за деца, настанени в специализирани институции и на деца в риск от изоставяне. В общината са одобрени общо 14 приемни семейства. 14 деца са настанени в 12 приемни семейства, а в 2 одобрени семейства все още няма настанени деца.