Актуални Новини, Новини

Подкрепа за развитие на регионален туристически продукт и маркетинг на дестинация – общини Вършец, Берковица и Годеч

На 13.08.2012 г в град Добрич,  Кметът на Община Вършец инж. Иван Лазаров подписа договор за финансиране на проект: № BG161PO001/3.2.02/2011/022 „Подкрепа за развитие на регионален туристически продукт и маркетинг на дестинация – общини Вършец, Берковица и Годеч”. Водеща организация по проекта, който ще се реализира в следващите 18 месеца е община Вършец с партньорското участие на общините Берковица и Годеч.

 

Пълният текст на съобщението може да прочетете тук.

 

 

 

Вашият коментар