Актуални Новини

Подписан договор по Програма ТГС България – Сърбия

Вчера кмета на общината Димитранка Каменова подписа договора с МРР по Програма ТГС България – Сърбия за Ремонт на стадиона в град Берковица на стойност 1 258 985 лв.

Ще се изгради комбинирано игрище за волейбол и баскетбол, рехабилитация на съблекалните, изграждане на тенискорт и футбол на малки врати, както и ремонт на двата стадиона. Срока на договора е 1 година.