Актуални Новини

ПОДПОМАГАНЕ НА ДЕЦА С ИЗЯВАНИ ДАРБИ

Започна приемането на искания за предоставяне на закрила на деца с изявени дарби. Кандидатите имат право на еднократно финансово подпомагане в областта на науката, изкуството и спорта.

Комплектът документи, с които се кандидатства за специална закрила на дете с изявени дарби се подава до Кмета на Община Берковица.

Специалната закрила се предоставя по искане на:

  1. Родител;
  2. Настойник;
  3. Лице, полагащо грижи за детето.

Необходими документи:

  1. Искане за предоставяне на закрила на деца с изявени дарби по образец, съгласно Приложение 2; Изтегли от тук>
  2. Копие от удостоверение за раждане или лична карта;
  3. Служебна бележка, издадена от училището, удостоверяваща, че детето е ученик;
  4. Документ, удостоверяващ класиране или спечелена награда.

 

Документи се приемат в Центъра за услуги и информация на гражданите до 30 юни 2016 година.