Актуални Новини, Новини

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС по случай ДЕНЯ НА БЪЛГАРСКАТА ОБЩИНА

111УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Българската Община като административна и териториална  единица винаги е имала важна роля в развитието на държавата ни през различните исторически етапи. Идеята за установяване и разгръщане на местното самоуправление е заложена още в Търновската конституция, приета на 16 април 1879 година. Само три години по-късно, на 12 октомври 1882 година, в Държавен вестник е публикуван първият Закон за общините и градското управление, който регламентира устройството и дейността на местните органи на държавна власт в Княжество България.

Всички ние, работещите в структурите на местното самоуправление, носим отговорността за решенията и действията си пред жителите на Община Берковица. Само обединени от общата кауза да превърнем нашата община в по-красиво, модерно и уютно място за живеене, ние можем да постигнем много. Вярваме, че и занапред ще работим за просперитета на родния край.

Искрено пожелаваме на всички здраве и благополучие в личен и професионален план!

Честит празник!

Инж. Милчо Доцов

Кмет на Община Берковица

 

Иван Иванов

Председател на ОбС-Берковица