Актуални Новини

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

Уважаеми съграждани,

Скъпи колеги,

111По вече утвърдена традиция на 12 октомври честваме Деня на българската община – професионален празник на служителите в ОбА и ОбС, празник за всеки един от нас като жител на Община Берковица. Ден, който специално ни напомня, че при всичките си различия като хора, сме обединени от общия си живот тук, от традициите на района, от общото ни настояще и от общото ни бъдеще, което трябва да градим заедно. Служителите на Община Берковица, повече от всички други институции са близо до вашите проблеми и заслужават своя празник и признание. Днес за вас, уважаеми съграждани, работи компетентна, адекватна и съвременна администрация, която знае слабостите си, и се старае да ги преодолява. Нашата Община Берковица е нашият общ дом. А всеки от живеещите в един дом има и права, и задължения. С Общината като институция са свързани много ваши очаквания и критики, но за да се случи доброто ни съжителство в удобна, чиста и добре уредена жизнена среда, задължения има всеки един от нас като гражданин. И само при спазване на задълженията и от двете страни, общият ни дом може да е добре подреден, може да се получи и толкова важното ни чувство за общност. На всички работещи в ОбА и на общинските съветници желаем здраве, успехи в работата и лично щастие.

На вас, уважаеми съграждани, отправяме най-сърдечни пожелания за здраве, успехи и вяра, че Община Берковица има бъдеще на уредена и успяваща българска община.

Честит празник!

 

Инж. Милчо Доцов

Кмет на Община Берковица

 

Д-р Илиян Тимчев

Председател на ОбС – Берковица