Актуални Новини

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

                      На 3 декември отбеляваме Международния ден на хората с увреждания. Посланията на този ден трябва да бъдат насочени  върху човека, неговата индивидуалност и лично достойнство, а не върху увреждането му

                   Въпреки че всички ние, подкрепяйки и работейки по ключови програми и мерки, полагаме явни  усилия  за промяна на  негостоприемната социална среда, все още обществото ни дължи много на хората с увреждания.  Дължим подкрепа и разбирателство в премахването на бариерите, с които се сблъскват в нелекия интеграционен процес като най-важното, на което се научихме е не да говорим за тях, а да говорим с тях!

                 Община Берковица открито заявява обществена воля  за осигуряване на високи стандарти за защита на хората с увреждания и създаване на условия за пълноценното им участие във всички сфери на обществения живот като взаимно си пожелаваме напредък в осъществяването на заложените амбиции! В ден като днешния, въпросът: „Доколко успяваме да отвърнем на потребностите на своите съграждани?“ звучи с още по-голяма сила! Всички ние желаем отговорът на този въпрос да носи положителен заряд, затова в своята работа  се ръководим от правото на гражданите да имат по-високи стандарти и качество на живот.

                Желаем на всички  здраве и  силен дух като Ви благодарим за търпението и разбирането!

 

С уважение,

Инж. Милчо Доцов                                                                                 

Кмет на Община Берковица

 

Д-р ИлиянТимчев                                                                                              

Председател на ОбС – Берковица