Актуални Новини

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

Уважаеми общински съветници,
кметове на кметства,
служители на общинската администрация в Община Берковица,
В навечерието на 12 октомври ми позволете от името на ръководството на Община Берковица и лично от свое име да поздравя всички служители, които работят в структурите на местното самоуправление.
На 12 октомври местните власти в цялата страна честват своя празник, след като през 1998 г. делегатите на Общото събрание на Националното сдружение на общините вземат решение отбелязването на Деня на българската община да бъде на тази дата.
Местното самоуправление води началото си още от древните времена в историята на България. През годините поколения наред са оставили своята следа в каузата на местната демокрация. Българската община е един постоянен процес на развитие и приемственост.
Всички ние, работещите в структурата на местното самоуправление, носим отговорността за решенията и действията си пред жителите на Община Берковица. Основното ни призвание е да работим за подобряването условията на живот в нашата община, да оправдаем очакванията на нейните жители за по-добър и по-достоен живот.
Само обединени от общата кауза можем да превърнем Община Берковица в по-красиво, модерно и уютно място за живеене.
Пожелавам на всички здраве, сили, енергия и удовлетворение от постигнатото!

С уважение,
Ася Велиславова
ВрИД Кмет на Община Берковица