Актуални Новини, Новини

ПОКАНА ДО РАБОТОДАТЕЛИТЕ ОТ ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

лого на Агенция по заетост

ПОКАНА

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Берковица

има удоволствието да Ви покани на информационна среща, която ще се проведе на 17.05.2022 г. от 10:30 часа
в Заседателната зала на Община Берковица.

По време на срещата ще бъде предоставена информация за финансовите средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта и действащите схеми по ОП „Развитие на човешките ресурси”.

С уважение
Лина Маринова
Директор ДБТ Берковица