Актуални Новини

ПОКАНА ДО РАБОТОДАТЕЛИТЕ

Проект „Съвместни усилия в подкрепа на хората в неравностойно положение на трудовия пазар в трансграничния регион“, project code 16.4.2.056, e-MS code ROBG – 163.

Уважаеми работодатели от област Монтана,

Община Берковица е бенефициент по проект„Съвместни усилия в подкрепа на хората в неравностойно положение на трудовия пазар в трансграничния регион“ по Програма Интеррег V А Румъния – България 2014 – 2020.

В изпълнение на дейностите от проекта на 10 и 11 юли 2019 г. ще се проведе съвместна българо-румънска трудова борса в залата на парк-хотел „Житомир“ гр. Монтана.

В трудовата борса ще участват представители на целевата група по проекта, работодатели и екипите на проекта от България и Румъния.

В тази връзка най-учтиво Ви каним да вземете участие в работата на организираната трудова борса.

Трудовата борса ще започне в 15:00 часа на 10 юли 2019 г. (сряда) и от 10:00 часа на 11 юли 2019 г. (четвъртък). Заповядайте в залата на парк-хотел „Житомир“ гр. Монтана.

 

От екипа за управление на проекта

 

За контакти: Сашо Гогов, Ръководител на проекта тел.: 0888342961 и

Людмила Филипова, Директор на общински Консултантски център-Берковица

тел.: 0953/89137