Актуални Новини, Новини

ПОКАНА ЗА ВСТЪПИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ „ПОВИШАВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ОБЩИНСКАТА ЗДРАВНА ПОМОЩ В ГРАНИЧНИЯ РЕГИОН БЕРКОВИЦА – БЪЙЛЕЩ (HEALTHEFF)“

1Община Берковица е водещ партньор по проект „Повишаване на ефективността на общинската здравна помощ в граничния регион Берковица – Бъйлещ (HEALTHEFF)“, код на проекта 16.5.2.019/ROBG 259, съфинансиран от Европейския Съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програмата INTERREG V-A Румъния-България. Партньор по проекта от румънска страна е община Бъйлещ.

В изпълнение на дейностите по проекта на 27 октомври 2020 г. от 11:00 часа ще се проведе съвместна начална пресконференция в сградата на Общинска администрация – Берковица, Заседателна зала – ет. 1.

По време на началната пресконференция ще бъдат представени целите, партньорите и предвидените за изпълнение в рамките на проекта дейности.

В събитието ще участват кметовете на двете общини: Димитранка Каменовa (Берковица) и Костел Пистриту (Бъйлещ), екипите на проекта от България и Румъния, представители на партньорите, лекари, представители на „МБАЛ Берковица“ ЕООД, общинска администрация Берковица и Бъйлещ, журналисти, представители на целевата група по проекта.

В тази връзка най-учтиво ви каним да вземете участие в работата на встъпителната конференция.

 

От екипа за управление на проекта

 

За контакти:

E-mail: 259robg@gmail.com

2