Актуални Новини, Новини

ПОКАНА за информационна пресконференция по проект „JOYRIDE – Oбщи ресурси и инициативи, посветени на околната среда“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Община Берковица има удоволствието да Ви покани на информационна пресконференция по проект „JOYRIDE- Oбщи ресурси и инициативи, посветени на околната среда“, който се реализира с финансовата подкрепа на Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕФРР и Националния бюджет на Република България, с бенефициент Община Берковица.

ПЪЛНИЯ ТЕКСТ НА ПОКАНАТА