Актуални Новини, Новини

ПОКАНА ЗА КОНСУЛТАЦИИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪСТАВА НА СИК и ПСИК

Лого Община Берковица

ДО
ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА:
КОАЛИЦИЯ “ГЕРБ-СДС
Г-Н ГРОЗДАН ГЕНОВ
КОАЛИЦИЯ „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА”
Г-Н ДИМИТЪР ДИМИТРОВ
ПП “ДПС”
Г-Н ДОБРОМИР ЙОЦОВ
ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ”
гр. София,
бул. „Христо Ботев”№ 111,
e-mail: vazrazhdane@vazrazhdane.bg
КОАЛИЦИЯ “БСП ЗА БЪЛГАРИЯ”
Г-Н АНГЕЛ АНГЕЛОВ
КОАЛИЦИЯ „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ”
гр. София,
бул. Драган Цанков №12 -14, ет 2, ап. 7,
e-mail: team@demokrati.bg
КОАЛИЦИЯ „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД”
гр. София,
бул. Патриарх Евтимий № 5, партер,
e-mail: pr-info@bgvazhod.com

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Във връзка с подготовката и произвеждането на изборите за народни представители на 02.04.2023 година, на основание и съгласно Решение № 1683-НС от 16.02.2023 г. на ЦИК, Ви каня да участвате в консултации за определяне съставите на секционните избирателни комисии /СИК/ и ПСИК за община Берковица.
Консултациите ще се проведат на 23.02.2023 г. /четвъртък/ от 10,00 часа в Заседателната зала на първи етаж на Общинска администрация – Берковица /стаята на съветника/.
При явяването на консултациите представляващите съответната партия или коалиция от партии, следва да се съобразят с изискванията на Изборния кодекс и Решение № 1683-НС от 16.02.2023 г. на ЦИК, а именно:
При консултациите партиите и коалициите следва да представят:
а)писмено предложение за състав на СИК, което съдържа:
-наименованието на партията или коалицията, която прави предложението;
-имената и ЕГН на предложените лица;
-длъжността в комисията, за която се предлагат;
-образование, специалност;
-телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице.
б)заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 31.01.2023 г., или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 48-то Народно събрание. С тях се удостоверяват имената на лицата, представляващи партията или коалицията;
в)когато в консултациите участват упълномощени лица, се представя пълномощно, подписано от представляващите партията/коалицията, или заверено копие от такова пълномощно;
г)списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на СИК, когато правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно или когато член на СИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на РИК. Списъкът трябва да съдържа данните, посочени в буква „а”.

ДИМИТРАНКА КАМЕНОВА
Кмет на Община Берковица