Актуални Новини, Новини

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ЗА 2021 ГОДИНА

Лого - Община Берковица

Председателят на Общински съвет – Берковица Деян Еленков кани всички граждани на община Берковица на публично обсъждане на годишния отчет за изпълнението на бюджета на Община Берковица за 2021 година. Обсъждането ще се проведе на 24.08.2022 година от 10:30 часа в Заседателната зала на Общинска администрация – Берковица.