Актуални Новини, Новини

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ЗА 2022 ГОДИНА

Лого Община Берковица

Председателят на Общински съвет – Берковица Деян Еленков кани всички граждани на община Берковица на публично обсъждане на годишния отчет за изпълнението на бюджета на Община Берковица за 2022 година. Обсъждането ще се проведе на 31.08.2023 година от 10:30 часа в Заседателната зала на Общинска администрация – Берковица.
Материалите са публикувани в меню „Бюджет“ на сайта на Община Берковица. Може да се запознаете с тях от следния линк – https://www.berkovitsa.bg/%d0%b1%d1%8e%d0%b4%d0%b6%d0%b5%d1%82-2/