Актуални Новини, Новини

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ЗА 2019 ГОДИНА

Председателят на Общински съвет – Берковица Милован Жан кани всички граждани на община Берковица на публично обсъждане на годишния отчет за изпълнението на бюджета на Община Берковица за 2019 година. Обсъждането ще се проведе на 19.06.2020 година от 10:00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация – Берковица.