Актуални Новини, Новини

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ИЗГОТВЕН ПРОЕКТ НА ЧАСТИЧЕН ГЕНЕРАЛЕН ПЛАН ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ЦЕНТРАЛНА ГРАДСКА ЧАСТ НА ГР. БЕРКОВИЦА

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Община Берковица Ви кани да присъствате на информационна среща на 11.06.2020 година в 13.00 ч. в Заседателната зала на Общинска администрация – Берковица, във връзка с изготвен проект на частичен Генерален план за организация на движението / ГПОД/  за централна градска част на гр. Берковица.

ГПОД е изготвен от лицензиран инженер и съобразен с Наредба № 1 от 17 януари 2001 г. за организиране на движението по пътищата, Закона за движение по пътищата , Закона за пътищата и други нормативни актове, свързани с изготвянето му.

 

ГПОД  е изготвен в няколко части :

 

  1. Пешеходство, паркиране- режим на паркиране и престой

В предварителния проект се предвижда следната организация :

 

-Ул. ”Поручик Загорски” става еднопосочна с посока на движение от ЦГЧ към ул.” Поручик Грозданов”, като от дясната й страна по протежение на цялата улица са обособени паркоместа. За таксита са отредени паркоместата от кръстовището с ул.”Николаевска”  до кръстовището с ул. ”Иван Вазов”. Останалата част от улицата е за обществен паркинг.

-Ул. ”Хризантема” става еднопосочна с посока на движение от ул.” Поручик Грозданов” към ул. ”Иван Вазов”, като от лявата й страна по посока на движението се обособяват места за обществен паркинг по продължение на цялата улица.

-Ул. ”Николаевска” от кръстовището с ул. ”Шейново” до кръстовището с ул. ”Поручик Загорски” се обособяват приблизително 34 паркоместа под ъгъл от 45 градуса.

-Ул. ”Иван Вазов” става еднопосочна с посока на движение от ул. ”Александровска” до ул. ”Берковска река”, като в отсечката от ул. ”Александровска” до ул. ”Поручик Загорски „ се обособяват 7 броя паркоместа.

-Ул. ”Шейново” временно се ограничава престоя и паркирането за времето от 08.00-17.00 часа в делнични дни.

-Да се премахнат определените 3 броя паркоместа пред сградата на „ДЗИ”. Зоната е определена за пешеходна.

-Да се прецени изграждането на още паркоместа по продължението на задънената улица зад сградата на Общинска администрация – Берковица, от източната страна на бл.2,  където и в момента се паркира.

 

  1. Посочност на улиците , разрешение и забрани за движение по тях

Да се обозначи с необходимите знаци, като се определи за главен път улица „Огоста“,  идваща от бар „Дамс” –  свиваща наляво на кръстовището по ул. ”Д-р Иван Панов” и излизаща на ОУ „Иван Вазов”. На кръстовището пред бившето лятно кино и сградата на „ЧЕЗ“ да се обособи малко кръгово. На кръстовището пред дискотеката на  идващите по канала от ул. ”Ком” да се постави знак „СТОП”.

-Ул. ”Поручик Грозданов” става еднопосочна с посока на движение от ул. ”Берковска река”  до  ул. ”Николаевска”.  Движението продължава в същата посока и по ул. ”Тимок”.

-Ул. ”Поручик Загорски” – еднопосочна с посока на движение от кръстовището с ул. ”Николаевска” до  ул. ”Поручик Грозданов”.

-Ул. ”Иван Вазов”- еднопосочна с посока на движение от кръстовището с ул. ”Александровска”  до кръстовището с  ул. ”Берковска река”.

-Ул. ”Хризантема”- еднопосочна с посока на движение от кръстовището с  ул. ”Поручик Грозданов” до кръстовището с  ул. ”Иван Вазов”.

-Ул. ”Тимок” еднопосочна с посока на движение от ул. ”Александровска” до  ул. ”Атанас Кюркчиев” за лентата за движение от източната страна на канала и еднопосочна в обратна посока за западната страна на канала по Ул. ”Поручик Загорски”. За облекчаване на движението по двете улици на канала, да се обърне внимание на моста над канала на кръстовището с ул. ”Хризантема”, който в момента е преграден с тръбен парапет и не се преминава по него. Необходимо е пускането му в експлоатация, като преди това се направи оглед на основите и конструкцията му.

 

  1. Предимства за движение на МПС

-урегулиране на   движението със съответните пътни знаци на всички улици с променено движение.

 

ГПОД обхваща всички комуникационно-транспортни площи, обслужващи движението на пътните превозни средства, пешеходното движение и паркирането. Улици, които са обхванати и включени в разработката за Генерален план за организация на движението  за част от ЦГЧ на гр. Берковица, са:

Ул. „Митрополит Кирил“ / Ул. ‘Черковна“  / Ул. “Здравченица“ / Ул. “Берковска река“ / Ул. “Иван Вазов“ / Ул. “Поручик Грозданов“ / Ул. “Шейново“ /  Ул.“ Д-р Иван Панов“ /Ул. “Огоста“ / ул. „Ком“ /  Ул. “Александровска“ /Ул. “Николаевска“/ Ул. “Тимок“/Ул. “Поручик Загорски“/Ул. “Христо Ботев“/.

Пешеходство, паркиране – режими на паркиране и престой – Берковица-2-Model

Посочност и забрани за движение – Берковица-3 (1)-Model

Предимства за движение на МПС – Берковица-1 (1)-Model