Актуални Новини, Новини

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ОБЕКТ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕМОНТ НА СГРАДА – СПОРТНА ЗАЛА НАМИРАЩА СЕ В ПИ 03928.512.250.1 ПО КК НА ГР. БЕРКОВИЦА, ОБЩИНА БЕРКОВИЦА”

Лого - Община Берковица

Кметът на Община Берковица – Димитранка Каменова кани местната общност, жителите на общината, представители на бизнеса, НПО и цялата берковска общественост на обществено обсъждане на проект за обект: „Реконструкция и ремонт на сграда – Спортна зала намираща се в ПИ 03928.512.250.1 по КК на гр. Берковица, община Берковица”, за който Община Берковица има намерение да поеме дългосрочен дълг (на основание чл.15 от Закона за Общинския дълг и чл.6, ал.1 от Наредбата за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти, които ще се финансират чрез дългосрочен дълг).
Предназначение: С реализирането на проекта ще се изпълнят следните дейности:

 • Полагане на топлоизолационна система по фасадни стени;
 • Полагане на топлоизолация и хидроизолация по покрив;
 • Подмяна на цялата дограма с нова PVC и алуминиева;
 • Ще бъдат подменени и изградени изцяло нови: кабелни трасета, осветителна инсталация, мълниезащитна инсталация, пожароизвестяване, озвучаване;
 • Ще бъде изпълнена изцяло нова отоплителна инсталация с котел на пелети, вентилационни инсталации, осигуряващи чист въздух, климатична система, соларна инсталация;
 • Ще бъде подменена изцяло Водопроводната и Канализационната инсталация;
 • Ще бъде изграден още един авариен изход към сградата;
 • В обособените помещения ще бъдат изпълнени/ монтирани: нови интериорни врати, настилки – ламинат, гранитогрес, стените и таваните ще бъдат боядисани, в санитарните помещения ще бъде положена фаянсова облицовка и ще бъдат напълно оборудвани;
 • В зоната за спорт ще бъде положена професионална дървена спортна система FIBA, сертифицирана от масивна дървесина бук, ще бъде доставено оборудване за 4 вида спорт: баскетбол, минифутбол, волейбол, тенис на корт и тенис на маса;
 • В залата по бойни спортове ще бъде положена спортна настилка татами;
 • Във фитнес помещението ще бъде положена каучукова спортна настилка;
 • Ще бъдат изградени нови трибуни – 150 места;
 • Ще бъде изградена рампа за достъпна среда;
 • В пространството около сградата ще се обособят паркоместа и ще бъде засадена дървесна и храстовидна растителност.
  • Предвидени са помещения за:
 • комбинирано спортно игрище – 4 вида спорт;
 • фитнес зала;
 • зала бокс и бойни изкуства;
 • стая за „тих спорт“ – шах и други видове настолни игри;
 • санитарни помещения: съблекални, душове и тоалетни за два отбора и санитарни помещения за посетители;
 • помещения за треньори – два отбора;
 • помещения за съдии;
 • лекарски кабинет;
 • помещение: домакин/ ръководство
 • склад спортен инвентар.
  Стойност на проекта:
  • прогнозна стойност за изпълнение на Строително-монтажни работи – 1 443 749,94 лева с ДДС
  • прогнозна стойност за упражняване на строителен надзор – 24 500 лева с ДДС
  Начин на финансиране:
  • дългосрочен дълг от банкова институция – 1 000 000,00 лева с ДДС
  • целеви и капиталови средства – 468 249,94 лева с ДДС
  Начин на обезпечаване: собствени бюджетни средства
  Общественото обсъждане ще се проведе на 31.05.2022 г. (вторник) от 14:00 часа в Заседателната зала на Община Берковица, пл. „Йордан Радичков” № 4.
  Място и време за запознаване с документацията: Общинска администрация Берковица, пл. „Йордан Радичков” № 4, етаж 2, стая 209 от 13:00 до 15:00 часа.