Актуални Новини, Новини

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Лого Община Берковица

Покана за обществено обсъждане на ,,Проект за изменение на ОУП на Община Берковица за ПИ 03928.151.31 по КК и КР на гр. Берковица, местност Горна Кория с цел промяна предназначението на имота с нов устройствен режим ,,Територия с обществено- обслужващи дейности“.
На основание чл. 127, ал. 1 от ЗУТ уведомяваме всички заинтересовани физически и юридически лица, че е организирано обществено обсъждане Проект за изменение на ОУП на Община Берковица за ПИ 03928.151.31 по КК и КР на гр. Берковица, местност Горна Кория с цел промяна предназначението на имота с нов устройствен режим ,,Територия с обществено-обслужващи дейности“. Срещата ще се проведе на 14.07.2023 г. от 10:00 часа в Заседателната зала на Община Берковица.
Проектът за изменение на ОУП е предоставен в 112 стая на Общинска Администрация – Берковица и е на разположение на заинтересованите всеки работен ден от 08:30 часа до 17:00 часа.