Актуални Новини

ПОКАНА ЗА ОБЩО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ НА НЧ „ИВАН ВАЗОВ-1872“ – БЕРКОВИЦА

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ 1872

гр.Берковица 3500  пл. ,,Йордан Радичков“№1   

 тел.0886 853 438      

ch_iv_berk@mail.bg

ПОКАНА КЪМ ВСИЧКИ ЧИТАЛИЩНИ  ЧЛЕНОВЕ

ЗАПОВЯДАЙТЕ НА ОБЩО OTЧЕТНО СЪБРАНИЕ  НА  1  ОКТОМВРИ  2018 г.   /ПОНЕДЕЛНИК / 18.30 часа  в  ДЦ „КАМБАНКА”

ДНЕВЕН РЕД:

1.ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА /2017-2018 година/

2. РАЗНИ