Актуални Новини, Новини, Обяви

ПОКАНА за прием на заявления за подпомагане по мярка 313

ФОНДАЦИЯ „МИГ ЗАПАДНА СТАРА ПЛАНИНА – КОПРЕН – МИДЖУР” обявява първа покана за прием на заявления за подпомагане чрез открита процедура за кандидатстване по Мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности” от Стратегия за местно развитие на МИГ.

Цел на Мярката:

•     Насърчаване   на   растежа   на   доходите   и   създаването   на   заетост   в   селските   райони чрез
подпомагане развитието на интегриран селски туризъм;

•           Разнообразяване и подобряване на туристическата инфраструктура, атракциите и съоръженията
за посетители в селските райони.

Информация за условията и сроковете може да видите от пълното съдържание на ПОКАНАТА.

Вашият коментар