Актуални Новини, Новини, Обяви

ПОКАНА за прием на заявления за подпомагане по мярка 311

ФОНДАЦИЯ „МИГ ЗАПАДНА СТАРА ПЛАНИНА – КОПРЕН – МИДЖУР” обявява първа покана за прием на заявления за подпомагане чрез открита процедура за кандидатстване по Мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности” от Стратегия за местно развитие на МИГ.

Цел на Мярката

  1. Насърчаване на разнообразяването към неземеделски дейности, чрез земеделския сектор;
  2. Насърчаване на създаването на възможности за заетост и повишаване на доходите в селските райони;
  3. Насърчаване на развитието на интегриран туризъм в селските райони.

Цялото съдържание на ПОКАНАТА може да видите ТУК.

Вашият коментар