Актуални Новини, Новини

ПОКАНА за прием на заявления за подпомагане по мярка “Насърчаване на туристическите дейности”

Схемата за финансовата помощ по мярка „Насърчаване на туристическите дейности” се реализира, чрез
Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Цели на мярката:

1.  Насърчаване на растежа на доходите и създаването на заетост на територията
на МИГ Берковица и Годеч чрез подпомагане развитието на интегриран селски
туризъм;

2.     Разнообразяване    и    подобряване    на   туристическата    инфраструктура,
атракциите и съоръженията за посетители в територията на МИГ Берковица и Годеч.

Цялото съдържание на Поканата може да видите ТУК.

Вашият коментар