Актуални Новини, Новини

ПОКАНА за прием на заявления за подпомагане по мярка “Разнообразяване към неземеделски дейности”

Цели на мярката:

1. Насърчаване на разнообразяването към неземеделски дейности на територията на МИГ Берковица и Годеч;

2.Насърчаване на създаването на възможности за заетост и повишаване на доходите на територията на МИГ Берковица и Годеч;

3.Насърчаване на развитието на интегриран туризъм на територията на МИГ Берковица и Годеч.

Пълната покана може да видите ТУК.

Вашият коментар