Актуални Новини, Обяви

ПОКАНА за прием на заявления за подпомагане по мярка “Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия”

Цели на мярката:

1.    Насърчаване    на   растежа   и    създаване    на   нови   работни   места   в микропредприятия за неземеделски дейности на територията на МИГ Берковица и Годеч;

2.Насърчаване на предприемачеството на територията на МИГ Берковица и Годеч;

3.Насърчаване развитието на интегриран туризъм на територията на МИГ
Берковица и Годеч.

Пълната покана може да видите ТУК.

Вашият коментар