Актуални Новини, Обяви

ПОКАНА за прием на заявления за подпомагане по мярака “Модернизиране на земеделските стопанства”

Цели на мярката:

1.     Подобряване    цялостната    дейност    и    конкурентноспособността        на земеделските   стопанства   на   територията   на   МИГ   –   Берковица   и   Годеч   чрез модернизирането на производствените условия и въвеждането на нови процеси и технологии, допринасящи за производството на качествени земеделски продукти;

2.  Подобряване опазването на околната среда;

3.    Спазване   стандартите   на   Общността   и   подобряване   на   условията   в земеделските стопанства по отношение сигурността и безопасните условия на труд, хигиената и хуманното отношение към животните.

Пълната покана може да видите ТУК.

Вашият коментар